Aktualności

17 stycznia 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). SZOP określa instrumenty oraz typy projektów, które mogą zostać dofinansowane ze środków FENG.  W dokumencie wskazano: – podmioty mogące ubiegać się o wsparcie, – […]

Miło nam jest poinformować, iż 12 grudnia 2022 r. otrzymaliśmy informację o udzieleniu patentu na „Sposób recyklingu wiórów z aluminium lub jego stopów (PL241832B1). Przedmiotem wynalazku jest sposób recyklingu wiórów z aluminium lub jego stopów poprzez ich przerób w produkt będący zestaloną pianą bez stosowania dodatkowych środków takich jak porotwory, stabilizatory czy też gazy do przedmuchiwania z jednoczesną eliminacją potrzeby ogrzewania do wysokiej temperatury powyżej temperatury […]

Dzisiaj tj. 19 października 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka „Innowacje cyfrowe”. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, od dziś do 4 listopada, godz. 16:00. Raz jeszcze zachęcamy […]

W dniu 12 października 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło ostatni w tym roku konkurs „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021 (POIR). Konkurs  jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej. Alokacja zaplanowana […]

W dniach 22-23 września 2022 r. w hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA odbyła się kolejna odsłona cyklicznej konferencji naukowo-technicznej, w trakcie której omówiony został postęp prac realizowanych w ramach projektów B+R prowadzonych w Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. Oprócz licznie reprezentowanego zespołu CPP, w konferencji udział wzięli kluczowi partnerzy rzeszowskiej odlewni tj. przedstawiciele Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, […]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło dziś (12.07.2022 r.) nabór wniosków o dofinansowanie w I konkursie w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 100 […]

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”, ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe są skierowane do małopolskich innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. W ramach projektu Createc bierze udziału w międzynarodowej konferencji Web Summit w dniach od 31 października do 4 listopada 2021 roku. Web Summit to coroczna konferencja technologiczna […]

W dniach 14-16 października 2021 r. w hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA odbyła się kolejna odsłona cyklicznej konferencji naukowo-technicznej, w trakcie której omówiony został postęp prac realizowanych w ramach projektów B+R prowadzonych w Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. Oprócz licznie reprezentowanego zespołu CPP, w konferencji udział wzięli kluczowi partnerzy rzeszowskiej odlewni tj. przedstawiciele Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału […]

Jak zdobyć dotacje na innowacje i nowe technologie?  Jak wygląda oferta instytucji krajowych (PARP, NCBR, BGK)? Czym jest Horyzont Europa? Na te i inne pytania dotyczące dotacji odpowie podczas webinarium dr inż. Michał Kwiatkowski, który wspiera startupy oraz dojrzałe przedsiębiorstwa w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Agenda spotkania:ż.  Działalność CREATEC. Projekty dofinansowane w ramach programów znajdujących się w ofercie instytucji krajowych (PARP, NCBR, BGK […]

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”, w którym Createc ma przyjemność uczestniczyć po raz kolejny, ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe są skierowane do małopolskich innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. W ramach projektu Createc bierze udziału w jubileuszowym XXX Forum Ekonomicznym odbywającym się w dniach 7 – 9 września […]

 Economic Acceleratora – Małopolska Startup Rocket – MWC Barcelona 2021 Celem projektu Economic Accelerator – Małopolska Startup Rocket jest promocja i wsparcie przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji swojej działalności. Createc ma przyjemność uczestniczyć w tym projekcie. W ramach projektu Createc bierze udział w zagranicznych targach innowacyjności MWC Barcelona odbywających się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2021 r MWV Barcelona jest […]

8 czerwca 2021 r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy CREATEC Sp. z o.o., a Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. CREATEC reprezentowali Maciej Nowosielski – Prezes Zarządu oraz Michał Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu. Po stronie Uniwersytetu Pedagogicznego sygnatariuszem był Dyrektor Instytutu Techniki dr hab. inż. Henryk Noga, prof. UP. Instytut Nauk Technicznych realizuje studia na dwóch kierunkach: edukacja techniczno-informatyczna […]

Inicjatywa CORNET (z ang. COllective Research NETworking) to międzynarodowa sieć współpracy naukowej, która wspiera realizację projektów badawczych na rzecz MŚP. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest partnerem mechanizmu CORNET od 2011 roku. Celem inicjatywy CORNET jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłu. Finansowanie międzynarodowych projektów […]

W dniu 15 lutego 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka”. Konkurs dedykowany dużym przedsiębiorstwom oraz MŚP z regionów słabiej rozwiniętych. Nabór w konkursie będzie trwał od 22 marca. Alokacja w konkursie wyniesie 300 mln zł. Dodatkowo 2 marca 2021 r.  NCBR organizuje Dzień Otwarty, na którym zostaną poruszone m.in. kwestie: zasad aplikowania, dokumentacji konkursowej, kryteriów oceny wniosków, […]

INFOSTARTEG to program, który został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji. Celem projektu jest opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, które mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce.  Całkowity budżet Programu to 840 mln PLN. INFOSTRATEG ma na celu m.in.: tworzenie zbiorów danych testowych oraz przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, […]

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjny Inteligentny Rozwój na rok 2021. W programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostanie w przyszłym roku ogłoszony nowy konkurs w formule „Szybkiej Ścieżki” – Poddziałanie 1.1.1 w I osi priorytetowej. Konkurs będzie skierowany do MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, konsorcjów w regionach słabo rozwiniętych. Nabór planowany jest na przełomie I i II kwartału 2021 r. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów […]

W dniu 1 czerwca 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w terminie od 9 kwietnia do 1 czerwca 2020 r. wpłynęło 281 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 935 820 284,76 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 2 936 323 856,31 PLN. W dniu 1 lipca 2020r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w konkursie 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka […]

Informujemy,  że w pierwszej rundzie konkursu 6/1.1.1/2020 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” wpłynęło 190 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 675 871 155,51 PLN. Wartość kosztów kwalifikowanych  wynosi 3 353 556 116,92 PLN. Już teraz zachęcamy wszystkich, którzy nie zdążyli przygotować swoich własnych wniosków do kontaktu: office@createc.com.pl, aby odpowiednio wcześnie […]

Poniżej prezentujemy pełen przegląd dostępnych lub planowanych do uruchomienia projektów i działań: 1. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Szybka Ścieżka 2. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka” – konkursy w ścieżkach tematycznych: a) Seal of Excellance: – ogłoszenie konkursu: 14 stycznia 2020 r., – nabór wniosków: 14 lutego 2020 r. – 30 września […]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 1 lipca 2020 ogłosiło konkurs 6/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka”, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs NCBR przeznaczy 300 mln PLN. Cały konkurs został podzielony na dwie […]

Konkurs „Szybkiej Ścieżki” to przede wszystkim nieograniczony tematycznie popularny program wsparcia innowacji w Polsce. To flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjny Innowacyjny Rozwój. Cel: Opracowanie nowych lub udoskonalenie już istniejących produktów, procesów lub usług. Konkursy „Szybkiej Ścieżki” bez ograniczeń tematycznych, finansowane z Funduszy Europejskich, NCBR ogłasza dwa razy do roku. W ubiegłym roku w ramach […]

W dniu 1 czerwca 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 1/4.1.4. „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój. Na konkurs przeznaczono 100 mln PLN. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych ( obowiązkowych w projekcie) oraz prac wdrożeniowych. Nabór wniosków trwa od 1 do 31 lipca 2020. Wniosek podlega weryfikacji formalnej i ocenie według nowych kryteriów. Szczególny nacisk […]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiło konkurs typu „Szybka Ścieżka”. Konkurs skierowany do podmiotów w województwie mazowieckim, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych.  Wysokość alokacji 500 mln PLN. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt może być realizowany samodzielnie przez jedno przedsiębiorstwo, konsorcjum przedsiębiorców  lub w konsorcjum naukowo-przemysłowym. Samodzielny wnioskodawca musi […]

Z przyjemnością informujemy, że CREATEC Sp. z o.o. uzyskał nominację do tytułu POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2020 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. Laureaci zostaną uhonorowani podczas VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – największego, mobilnego wydarzenia biznesowo – gospodarczego w Polsce. Kolejna edycja odbędzie się pod koniec listopada w Krakowie. Sukces poprzednich edycji, które zgromadziły […]

W dniu 7 stycznia 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs typu „Szybka Ścieżka”. Jest on skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – może to być innowacyjny proces, generujący oszczędności (np. na drodze zmniejszenia energochłonności lub materiałochłonności), produkt odznaczający się lepszymi cechami użytkowymi bądź nowatorska usługa. Możliwe […]

W dniu 26 listopada 2019 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów planowanych do uruchomienia w 2020 r. w ramach oferty PARP, NCBR, BGK i innych instytucji dystrybuujących środki pochodzące z Programu Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W przyszłym roku ogłoszonych zostanie co najmniej  13 nowych konkursów z kwotą alokacji minimum 3 mld PLN. Oprócz tego uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w ostatnim kwartale […]

Z dniem 30 czerwca 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu ALFOAM. Na stronach Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS), który jest głównym źródłem informacji o wynikach w ramach unijnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, zamieszczone zostało jego podsumowanie. Zapraszamy do lektury!   

W dniu 7 listopada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało wyniki konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Instytucja Pośrednicząca przyznała środki na realizację 56 najlepszych projektów. Dofinansowania nie otrzymały pozostałe 142 projekty. Jednym z przedsięwzięć wybranych do dofinansowania jest projekt: „Opracowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii odlewania ciśnieniowego z wykorzystaniem ukierunkowanej krystalizacji stosowane w celu poprawy jakości struktury i powierzchni małogabarytowych detali” planowany do realizacji przez SAGA POLAND Sp. z o.o. […]

W dniu 30 października 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 2/1.2/2019 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program INNOSTAL-III. Do dofinansowania zostało wybranych 7 z 16 projektów. W szczęśliwej siódemce znalazł się wniosek jednego z klientów CREATEC. Od 1 stycznia 2020 r. firma INTERSTAL S.A. będzie realizować projekt pt. „Opracowanie technologii i uruchomienie procesów produkcji […]

Z dumą informujemy, że WooBrick Sp. z o.o., którego współudziałowcem jest CREATEC pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym razem na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”. Celem projektu jest […]

W poczytnym portalu branżowym wnp.pl – portal gospodarczy pojawił się artykuł dotyczący VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, w którym to będziemy uczestniczyć. Tytuł publikacji to: „10 start-upów wyprzedzających przyszłość na VI Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku”. Zachęcamy do lektury! Wzmianka o CREATEC znajduje się na 2 stronie publikacji. Pełen tekst można znaleźć tutaj.

Rozwijany przez CREATEC pomysł wytwarzania metalicznych pian aluminiowych polegający na wykorzystaniu niskoenergetycznego recyklingu wiórów i innych odpadów powstałych w procesach skrawania, cięcia lub szlifowania zdobył uznanie Jury konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej. Znalezienie się w czołowej dziesiątce umożliwi nie tylko wystawienie własnego stoiska w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej podczas 6. Wschodniego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w dniach 25-26 września br., ale także pozwoli na zaprezentowanie projektu przed […]

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2019 r. na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbył się Zlot Motocyklowy Sherwood Party 2019. Wydarzenie zostało już po raz czwarty zorganizowane przez Jedlickie Stowarzyszenie Motocyklowe Sherwood Riders. CREATEC należy do grupy firm stale wspierających wydarzenie. W tym roku mieliśmy przyjemność obsługiwać jedną ze zlotowych konkurencji – tj. konkurs na najgłośniejszy […]

W dniach od 3-ciego do 5-go września 2019 r. w Krynicy odbędzie się XXVIII Forum Ekonomiczne. Jest to największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, co roku przyjeżdża na nią ponad 4,5 tysiąca gości. Obrady Forum Ekonomicznego będą odbywać się w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdrój. Swoje poglądy na temat aktualnej sytuacji geopolitycznej, społecznej i gospodarczej w Europie i na Świecie wymienią szefowie rządów, ministrowie i parlamentarzyści, […]

Jedną z głównych zasad charakteryzujących działalność CREATEC jest projektowe podejście do realizowanych przedsięwzięć. Podejmowane działania mieszczą się w niezwykle szerokim spektrum. W ramach jednego z projektów, współrealizowanych przez zespół CREATEC, trwają prace nad pierwszymi na Świecie interaktywnymi klockami drewnianymi, jednocześnie kompatybilnymi ze standardem LEGO i przeznaczonymi do edukacji poprzez zabawę o nazwie QUBTRIX. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie 2/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka […]

W ostatnim czasie miała miejsce aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na rok 2019 r. W dokumencie pojawiło się kilka istotnych nowości. Najważniejszą z nich jest całkowicie nowy program „Ścieżka dla Mazowsza” pozwalający na pozyskanie dofinansowania przez podmioty z woj. mazowieckiego, które przez dwa ostatnie lata były wykluczone i nie mogły brać udziału w organizowanych przez NCBR czy PARP naborach. Na uwagę zasługują również […]

W dniu 14 sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kolejne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki. Oprócz klasycznego poddziałania 1.1.1. dla Wnioskodawców zostanie udostępniona kompletnie nowa inicjatywa – „Ścieżka dla Mazowsza”. W ramach działania wsparcie otrzymają projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Planowana przez NCBR alokacja to 600 mln PLN. Razem z konkursem Szybka Ścieżka dedykowanym regionom słabo rozwiniętym na wsparcie nowatorskich projektów przeznaczone […]

W dniu 31 maja 2019 r. pomiędzy Createc Sp. z o.o., DGA S.A. oraz Rosomak S.A. podpisana została umowa określająca warunki udziału Createc w programie INDUSTRYLAB II. INDUSTRY LAB II jest Akceleratorem Innowacji Przemysłowych współfinansowanym w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Formuła programu zakłada współpracę pomiędzy Startupem (CREATEC Sp. z o.o.), Akceleratorem (DGA S.A.) i Odbiorcą Technologii […]

W związku z chęcią przekazywania Państwu jeszcze większej ilości informacji o naszych sztandarowych przedsięwzięciach uruchomiona została strona internetowa projektu pt. „Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D”, który realizujemy wspólnie z Consolidated Precision Products Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego […]

W ramach flagowego programu NCBR „Szybka Ścieżka” w 2019 roku przeprowadzonych zostanie 6 konkursów. Poza ogłoszonymi do tej pory naborami, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie również w dwóch konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (z budżetem 300 mln PLN), a drugi technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln PLN). Nabór wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy […]

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2019 r. na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się Zlot Motocyklowy Sherwood Party 2019. Wydarzenie jest organizowane cyklicznie przez Jedlickie Stowarzyszenie Motocyklowe Sherwood Riders. CREATEC jest jednym z partnerów wydarzenia. Będziemy mieć przyjemność obsługiwać jedną ze zlotowych konkurencji – tj. konkurs na najgłośniejszy motocykl. Rywalizacja tego typu jest […]

W dniach 20-22 maja 2019 r . w Centrum Kongresowym Marina w Helsinkach odbyła się konferencja EICF Euro Seminar 2019 “Alloy Melting and Pouring – Casting Best Practice”. CREATEC był czynnym uczestnikiem tego wydarzenia. Podczas jednej z sesji referat pt. „Application of 3-D printed ceramic filters in the turbine blades casting process” wygłosił dr inż. Michał Kwiatkowski – Wiceprezes […]

W dniach 20-22 maja 2019 r . w Centrum Kongresowym Marina w Helsinkach odbędzie się EICF Euro Seminar 2019 „Alloy Melting and Pouring – Casting Best Practice”. CREATEC będzie obecny na tym wydarzeniu. We wtorek 21 maja o godz. 12:15 referat pt. „Application of 3-D printed ceramic filters in the turbine blades casting process” wygłosi dr inż. Michał Kwiatkowski Wiceprezes […]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 kwietnia 2019 r. poinformowało, że aktywny jest link do systemu informatycznego IP w ramach Konkursu 2/1.1.1/2019: https://lsi.ncbr.gov.pl Przypominamy, że jednomiesięczne nabory w ramach przedmiotowego Programu będą realizowane w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 1 lipca 2019 r. (do godz. 16:00). Alokacja wynosi 1,05 mld PLN. Szczegółowe informacje o konkursie „Szybka Ścieżka” znajdują się na stronie internetowej NCBR: […]

Miło nam poinformować, że projekt pt. „Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D” planowany do realizacji przez konsorcjum w składzie: Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. (Lider) oraz Createc Sp. z o.o. uzyskał aprobatę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nasz wniosek złożony w październiku 2018 r. w ramach konkursu 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” […]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia kolejny z konkursów. Tym razem jest to już trzeci nabór do w ramach programu INNOSTAL. W poprzednich dwóch edycjach dofinansowanie na kwotę ponad 220 mln PLN uzyskało 36 projektów. Nabór do tegorocznego konkursu w ramach, którego do rozdysponowania pozostaje 190 mln PLN rozpoczyna się 15 maja i potrwa do 18 sierpnia. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln […]

Miło nam poinformować, że w dniu 4 marca 2019 r. CREATEC Sp. z o.o. stał się członkiem społeczności Centrum Druku 3D. W bazie firm utworzono dedykowany profil firmy, który znajduje się tutaj. Obecność w tak zacnym gronie wiąże się bezpośrednio ze świadczonymi przez nas usługami oraz projektami badawczo-rozwojowymi, ulokowanymi w obszarze technologii addytywnych, które realizujemy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 28 lutego 2019 r. ogłosiło tegoroczną edycję swojego flagowego programu. Budżet czterech konkursów tzw. „Szybkiej Ścieżki” wynosi 2,25 miliarda złotych. Podobnie, jak w latach ubiegłych o dofinansowane w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Program ma charakter horyzontalny, co oznacza, że nie ma […]

W dniach 14 i 15 lutego 2019 r. w kompleksie Dwór Kombornia Hotel&SPA**** odbyła się kolejna odsłona cyklicznej konferencji naukowo-technicznej „CPP – Partnerzy”. W trakcie obrad omówiony został stan prac w ramach projektów B+R, które są aktualnie realizowane w Consolidated Precision Products Poland sp. z o.o. Oprócz licznie reprezentowanego zespołu CPP w konferencji udział wzięli kluczowi partnerzy rzeszowskiej odlewni tj. przedstawiciele Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa […]

Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs. W ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek możliwe jest pozyskanie finansowania na wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń lub nieruchomości, roboty budowlane, budowę nowej linii produkcyjnej lub hali, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji lub know-how czy eksperymentalne prace rozwojowe i usługi doradcze. Konkurs dedykowany […]

W dniu 11 lutego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dedykowany przedsiębiorcom chcącym stworzyć lub rozbudować centra badawczo-rozwojowe swoich firm poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służące realizacji prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu […]

W dniu 1 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest on dedykowany konsorcjom naukowo-przemysłowym w składzie których występuje co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych […]

Z pasją rozwijamy naszą stronę internetową. W zakładce DO POBRANIA znajdują się materiały informacyjne. Wkrótce pojawią się tam kolejne treści. Stale otrzymujemy nowe referencje od naszych Klientów i Partnerów. Zakładka REFERENCJE będzie sukcesywnie uzupełniana. Dziękujemy za zaufanie!  

Informujemy, że CREATEC zdobył uznanie publiczności w konkursie Startup Session Awards XII Forum Europa-Ukraina. W pokonanym polu pozostawił kilkanaście startup’ów. Nagrodę z rąk senatora Grzegorza Napieralskiego odebrał Prezes Zarządu CREATEC Maciej Nowosielski. Jest nią udział w Startup Session Elite podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, które odbędzie się w dniach 3-5 września. W galerii znajduje się kilkanaście zdjęć z Forum, Targów oraz wydarzeń towarzyszących.

W dniach 24-25 stycznia w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce odbędzie się XII Forum Europa-Ukraina, gdzie ponad 800 uczestników z Polski, Ukrainy, krajów UE, krajów sąsiedzkich i USA – przedstawicieli rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich będzie miało okazję wymienić swoje doświadczenia, rozmawiać o współpracy gospodarczej i politycznej Ukrainy i krajów europejskich oraz przede wszystkim […]

Miło nam poinformować, że 1 stycznia rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Turning non-recyclable aluminum waste into metal foams with multiple applications” o akronimie ALFOAM. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr 836177 – program SME Instrument (faza 1). W związku z tym uruchomiliśmy dedykowaną stronę internetową przedsięwzięcia. Zapraszamy!

Zakończyły się już jesienne nabory do sztandarowych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, potocznie zwanych „Szybką ścieżką”. W ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój do rozdania jest przeznaczone 1,4 mld zł. Po równo dla Dużych Przedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP. Oba konkursy wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Łącznie złożono 722 wnioski. Aktywniejsi byli przedsiębiorcy prowadzący […]

Grupa BMW poinformowała o wdrożeniu przemysłowej tomografii komputerowej w zastosowaniu do analiz struktur kompletnych samochodów, m.in. połączeń śrubowych i klejonych, spoin lub powierzchni malowanych. Wyniki stanowią bazę do modyfikacji implementowanych w produkcji seryjnej. Pomiar jest realizowany przez cztery sprzężone ze sobą roboty. Pracują one w parach, gdzie jeden z nich odpowiada za ruch generatora wiązki promieni X, natomiast drugi za operowanie detektorem. Pozyskane przez układ dane są przetwarzane przez dedykowane […]

Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pojawiła się krótka charakterystyka konkursów jakie będą organizowane w przyszłym roku. W ramach PO Inteligentny Rozwój NCBR planuje ogłoszenie 9 konkursów. Ich łączny budżet to ponad 3,1 miliarda złotych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Instytucji Pośredniczącej pod linkiem oraz do współpracy w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowych projektach.

Informujemy, że 30 listopada 2018 r. o godz. 16:00 upłynął termin składania wniosków w konkursie 5/1.1.1/2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR. W ostatniej, trzeciej turze naboru, w konkursie dedykowanym dużym przedsiębiorcom wpłynęła rekordowa liczba 92 wniosków o dofinansowanie projektów kwotą w wysokości 1 430 411 619,14 PLN. Całkowity budżet wspomnianych przedsięwzięć to ponad 3 miliardy złotych. W sumie o dofinansowanie w ramach trzech jesiennych naborów ubiega […]

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 r. Podobnie jak w poprzednich latach konkursy stanowią szeroką ofertę wsparcia dla badań i innowacji, szczególnie skierowanych do przedsiębiorców i konsorcjów z ich udziałem. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje uruchomić w przyszłym roku 10 konkursów dofinansowanych z POIR. Całkowity budżet przedmiotowych konkursów wyniesie ponad 3 miliardy złotych. Będą one dedykowane przede wszystkim […]

Na stronie Komisji Europejskiej pojawiły się oficjalne wyniki ostatniego naboru w konkursie SMEI I, w którym pozyskaliśmy dofinansowanie na przygotowanie studium wykonalności dla projektu, rozwijanego w ramach działalności CREATEC. Do elitarnego grona oprócz nas, zalicza się jeszcze trzy polskie firmy, a w sumie 246 małych i średnich przedsiębiorstw z państw członkowskich UE, Ukrainy, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Izraela. Najwięcej wniosków otrzymały firmy z Hiszpanii (33), Włoch […]

Miło nam poinformować, że wniosek „Turning non-recyclable aluminum waste into metal foams with multiple applications”, który złożyliśmy we wrześniowym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 dla MŚP został oceniony pozytywnie, zdobywając 14.40 na 15 możliwych punktów! Tematyka projektu obejmująca zaawansowane technologie recyklingu w połączeniu z wytwarzaniem ultralekkich pian aluminiowych, to kolejny z obszarów zainteresowań inżynierów CREATEC. Horyzont 2020 to […]

W dniu 8 października 2018 w Jasionce k. Rzeszowa, w G2A Arena braliśmy udział w spotkaniu z cyklu „Polsko-Niemieckie Rozmowy Przedsiębiorców”. Gośćmi Kongresu byli przedsiębiorcy z Podkarpacia, firmy członkowskie Izby z całej Polski, partnerzy z Niemiec oraz włodarze z regionu Podkarpacia. W programie m.in. seminarium dla firm polskich planujących ekspansję biznesową do Niemiec, dyskusja na temat rynku pracy, debata z udziałem polskich i niemieckich inwestorów oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionu. W ramach wydarzenia […]

Lean Action Plan dziękujemy za zaproszenie na I Konferencję Produkcja Lean! Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo interesujących prelekcji oraz nawiązać nowe, ciekawe relacje z uczestnikami. Liczymy na dalszą, owocną współpracę! Statuetki dla prelegentów przygotowywała firma Modern Forms – będąca Partnerem Wydarzenia.

W dniu 19 września 2018 roku mieliśmy przyjemność wziąć udział w Seminarium Związku Kuźni Polskich organizowanego we współpracy z Polskim Klastrem Technologii Kuźniczych „HEFAJSTOS”. Głównym celem Konferencji było zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania dofinansowania prac badawczych w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele w/w instytucji. Z programem seminarium można zapoznać się tutaj.

„BEST Engineering Meeting” to jeden z wielu projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST (Board of European Students of Technology). W tym roku spotkanie organizowane jest w nowej formule, której celem jest stworzenie studentom możliwości rozwoju w sektorze rozwijających się technologii oraz pokazanie, jak wygląda i z jakimi trudności wiąże się prowadzenie własnej działalności. W bieżącej edycji, uczestnicy będą również mogli zapoznać się z naszą działalnością. Certyfikat uczestnictwa oraz harmonogram wydarzenia […]

W dniach 29-31.03.2017 miała miejsce Konferencja dotycząca zagadnień z zakresu skanowania 3D oraz inżynierii odwrotnej, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Dziękujemy organizatorom za profesjonalną organizację a uczestnikom za wiele ciekawych rozmów. Liczymy na owocną współpracę!

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która ukazała się w czasopiśmie StartUp Magazine, a w której Właściciele opowiadają o problemach start-upów związanych z patentowaniem wynalazków. Miłej lektury!

impactCEE na temat 23 startupów technologicznych zakwalifikowanych do programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland. Źródło: http://impactcee.com Więcej szczegółów na: http://impactcee.com/2017/01/30/mitef-poland-chooses-23-startups-acceleration/

Polskie technologie, które mogą podbić świat! Rzeczpospolita o programie MIT Enterprise Forum Poland i 23 innowacyjnych startupach zakwalifikowanych do rundy akceleracyjnej. Źródło: http://www.rp.pl/Biznes Więcej szczegółów na: http://www.rp.pl/Biznes/301289953-Polskie-technologie-ktore-moga-podbic-swiat.html#ap-1

Miło nam poinformować, że zakwalifikowaliśmy się do Programu Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland w ramach którego będziemy rozwijać jedną z naszych technologii. W pokonanym polu pozostawiliśmy ponad 100 innowacyjnych firm z sektora MŚP. Ostatecznie do programu akceleracji zakwalifikowano 23 startup’y z których każdy został przypisany do jednej z pięciu ścieżek tematycznych – tj. Let’s Fin-Tech with PKO Bank Polski!, Surowce, Zdrowie, Energia oraz Ogólna. CREATEC znalazł […]