Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że CREATEC Sp. z o.o. uzyskał nominację do tytułu POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2020 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. Laureaci zostaną uhonorowani podczas VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – największego, mobilnego wydarzenia biznesowo – gospodarczego w Polsce. Kolejna edycja odbędzie się pod koniec listopada w Krakowie. Sukces poprzednich edycji, które zgromadziły […]

W dniu 7 stycznia 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs typu “Szybka Ścieżka”. Jest on skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – może to być innowacyjny proces, generujący oszczędności (np. na drodze zmniejszenia energochłonności lub materiałochłonności), produkt odznaczający się lepszymi cechami użytkowymi bądź nowatorska usługa. Możliwe […]

W dniu 26 listopada 2019 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów planowanych do uruchomienia w 2020 r. w ramach oferty PARP, NCBR, BGK i innych instytucji dystrybuujących środki pochodzące z Programu Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W przyszłym roku ogłoszonych zostanie co najmniej  13 nowych konkursów z kwotą alokacji minimum 3 mld PLN. Oprócz tego uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w ostatnim kwartale […]

Z dniem 30 czerwca 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu ALFOAM. Na stronach Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS), który jest głównym źródłem informacji o wynikach w ramach unijnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, zamieszczone zostało jego podsumowanie. Zapraszamy do lektury!   

W dniu 7 listopada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało wyniki konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Instytucja Pośrednicząca przyznała środki na realizację 56 najlepszych projektów. Dofinansowania nie otrzymały pozostałe 142 projekty. Jednym z przedsięwzięć wybranych do dofinansowania jest projekt: „Opracowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii odlewania ciśnieniowego z wykorzystaniem ukierunkowanej krystalizacji stosowane w celu poprawy jakości struktury i powierzchni małogabarytowych detali” planowany do realizacji przez SAGA POLAND Sp. z o.o. […]

W dniu 30 października 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 2/1.2/2019 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program INNOSTAL-III. Do dofinansowania zostało wybranych 7 z 16 projektów. W szczęśliwej siódemce znalazł się wniosek jednego z klientów CREATEC. Od 1 stycznia 2020 r. firma INTERSTAL S.A. będzie realizować projekt pt. „Opracowanie technologii i uruchomienie procesów produkcji […]

Z dumą informujemy, że WooBrick Sp. z o.o., którego współudziałowcem jest CREATEC pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym razem na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”. Celem projektu jest […]

W poczytnym portalu branżowym wnp.pl – portal gospodarczy pojawił się artykuł dotyczący VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, w którym to będziemy uczestniczyć. Tytuł publikacji to: “10 start-upów wyprzedzających przyszłość na VI Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku”. Zachęcamy do lektury! Wzmianka o CREATEC znajduje się na 2 stronie publikacji. Pełen tekst można znaleźć tutaj.

Rozwijany przez CREATEC pomysł wytwarzania metalicznych pian aluminiowych polegający na wykorzystaniu niskoenergetycznego recyklingu wiórów i innych odpadów powstałych w procesach skrawania, cięcia lub szlifowania zdobył uznanie Jury konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej. Znalezienie się w czołowej dziesiątce umożliwi nie tylko wystawienie własnego stoiska w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej podczas 6. Wschodniego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w dniach 25-26 września br., ale także pozwoli na zaprezentowanie projektu przed […]

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2019 r. na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbył się Zlot Motocyklowy Sherwood Party 2019. Wydarzenie zostało już po raz czwarty zorganizowane przez Jedlickie Stowarzyszenie Motocyklowe Sherwood Riders. CREATEC należy do grupy firm stale wspierających wydarzenie. W tym roku mieliśmy przyjemność obsługiwać jedną ze zlotowych konkurencji – tj. konkurs na najgłośniejszy […]

W dniach od 3-ciego do 5-go września 2019 r. w Krynicy odbędzie się XXVIII Forum Ekonomiczne. Jest to największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, co roku przyjeżdża na nią ponad 4,5 tysiąca gości. Obrady Forum Ekonomicznego będą odbywać się w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdrój. Swoje poglądy na temat aktualnej sytuacji geopolitycznej, społecznej i gospodarczej w Europie i na Świecie wymienią szefowie rządów, ministrowie i parlamentarzyści, […]

Jedną z głównych zasad charakteryzujących działalność CREATEC jest projektowe podejście do realizowanych przedsięwzięć. Podejmowane działania mieszczą się w niezwykle szerokim spektrum. W ramach jednego z projektów, współrealizowanych przez zespół CREATEC, trwają prace nad pierwszymi na Świecie interaktywnymi klockami drewnianymi, jednocześnie kompatybilnymi ze standardem LEGO i przeznaczonymi do edukacji poprzez zabawę o nazwie QUBTRIX. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie 2/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka […]

W ostatnim czasie miała miejsce aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na rok 2019 r. W dokumencie pojawiło się kilka istotnych nowości. Najważniejszą z nich jest całkowicie nowy program „Ścieżka dla Mazowsza” pozwalający na pozyskanie dofinansowania przez podmioty z woj. mazowieckiego, które przez dwa ostatnie lata były wykluczone i nie mogły brać udziału w organizowanych przez NCBR czy PARP naborach. Na uwagę zasługują również […]

W dniu 14 sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kolejne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki. Oprócz klasycznego poddziałania 1.1.1. dla Wnioskodawców zostanie udostępniona kompletnie nowa inicjatywa – „Ścieżka dla Mazowsza”. W ramach działania wsparcie otrzymają projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Planowana przez NCBR alokacja to 600 mln PLN. Razem z konkursem Szybka Ścieżka dedykowanym regionom słabo rozwiniętym na wsparcie nowatorskich projektów przeznaczone […]

W dniu 31 maja 2019 r. pomiędzy Createc Sp. z o.o., DGA S.A. oraz Rosomak S.A. podpisana została umowa określająca warunki udziału Createc w programie INDUSTRYLAB II. INDUSTRY LAB II jest Akceleratorem Innowacji Przemysłowych współfinansowanym w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Formuła programu zakłada współpracę pomiędzy Startupem (CREATEC Sp. z o.o.), Akceleratorem (DGA S.A.) i Odbiorcą Technologii […]

W związku z chęcią przekazywania Państwu jeszcze większej ilości informacji o naszych sztandarowych przedsięwzięciach uruchomiona została strona internetowa projektu pt. „Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D”, który realizujemy wspólnie z Consolidated Precision Products Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego […]

W ramach flagowego programu NCBR „Szybka Ścieżka” w 2019 roku przeprowadzonych zostanie 6 konkursów. Poza ogłoszonymi do tej pory naborami, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie również w dwóch konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (z budżetem 300 mln PLN), a drugi technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln PLN). Nabór wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy […]

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2019 r. na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się Zlot Motocyklowy Sherwood Party 2019. Wydarzenie jest organizowane cyklicznie przez Jedlickie Stowarzyszenie Motocyklowe Sherwood Riders. CREATEC jest jednym z partnerów wydarzenia. Będziemy mieć przyjemność obsługiwać jedną ze zlotowych konkurencji – tj. konkurs na najgłośniejszy motocykl. Rywalizacja tego typu jest […]

W dniach 20-22 maja 2019 r . w Centrum Kongresowym Marina w Helsinkach odbyła się konferencja EICF Euro Seminar 2019 “Alloy Melting and Pouring – Casting Best Practice”. CREATEC był czynnym uczestnikiem tego wydarzenia. Podczas jednej z sesji referat pt. “Application of 3-D printed ceramic filters in the turbine blades casting process” wygłosił dr inż. Michał Kwiatkowski – Wiceprezes […]

W dniach 20-22 maja 2019 r . w Centrum Kongresowym Marina w Helsinkach odbędzie się EICF Euro Seminar 2019 “Alloy Melting and Pouring – Casting Best Practice”. CREATEC będzie obecny na tym wydarzeniu. We wtorek 21 maja o godz. 12:15 referat pt. “Application of 3-D printed ceramic filters in the turbine blades casting process” wygłosi dr inż. Michał Kwiatkowski Wiceprezes […]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 kwietnia 2019 r. poinformowało, że aktywny jest link do systemu informatycznego IP w ramach Konkursu 2/1.1.1/2019: https://lsi.ncbr.gov.pl Przypominamy, że jednomiesięczne nabory w ramach przedmiotowego Programu będą realizowane w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 1 lipca 2019 r. (do godz. 16:00). Alokacja wynosi 1,05 mld PLN. Szczegółowe informacje o konkursie “Szybka Ścieżka” znajdują się na stronie internetowej NCBR: […]

Miło nam poinformować, że projekt pt. “Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D” planowany do realizacji przez konsorcjum w składzie: Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. (Lider) oraz Createc Sp. z o.o. uzyskał aprobatę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nasz wniosek złożony w październiku 2018 r. w ramach konkursu 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” […]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia kolejny z konkursów. Tym razem jest to już trzeci nabór do w ramach programu INNOSTAL. W poprzednich dwóch edycjach dofinansowanie na kwotę ponad 220 mln PLN uzyskało 36 projektów. Nabór do tegorocznego konkursu w ramach, którego do rozdysponowania pozostaje 190 mln PLN rozpoczyna się 15 maja i potrwa do 18 sierpnia. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln […]

Miło nam poinformować, że w dniu 4 marca 2019 r. CREATEC Sp. z o.o. stał się członkiem społeczności Centrum Druku 3D. W bazie firm utworzono dedykowany profil firmy, który znajduje się tutaj. Obecność w tak zacnym gronie wiąże się bezpośrednio ze świadczonymi przez nas usługami oraz projektami badawczo-rozwojowymi, ulokowanymi w obszarze technologii addytywnych, które realizujemy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 28 lutego 2019 r. ogłosiło tegoroczną edycję swojego flagowego programu. Budżet czterech konkursów tzw. “Szybkiej Ścieżki” wynosi 2,25 miliarda złotych. Podobnie, jak w latach ubiegłych o dofinansowane w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Program ma charakter horyzontalny, co oznacza, że nie ma […]

W dniach 14 i 15 lutego 2019 r. w kompleksie Dwór Kombornia Hotel&SPA**** odbyła się kolejna odsłona cyklicznej konferencji naukowo-technicznej “CPP – Partnerzy”. W trakcie obrad omówiony został stan prac w ramach projektów B+R, które są aktualnie realizowane w Consolidated Precision Products Poland sp. z o.o. Oprócz licznie reprezentowanego zespołu CPP w konferencji udział wzięli kluczowi partnerzy rzeszowskiej odlewni tj. przedstawiciele Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa […]

Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs. W ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek możliwe jest pozyskanie finansowania na wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń lub nieruchomości, roboty budowlane, budowę nowej linii produkcyjnej lub hali, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji lub know-how czy eksperymentalne prace rozwojowe i usługi doradcze. Konkurs dedykowany […]

W dniu 11 lutego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dedykowany przedsiębiorcom chcącym stworzyć lub rozbudować centra badawczo-rozwojowe swoich firm poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służące realizacji prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu […]

W dniu 1 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest on dedykowany konsorcjom naukowo-przemysłowym w składzie których występuje co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych […]

Z pasją rozwijamy naszą stronę internetową. W zakładce DO POBRANIA znajdują się materiały informacyjne. Wkrótce pojawią się tam kolejne treści. Stale otrzymujemy nowe referencje od naszych Klientów i Partnerów. Zakładka REFERENCJE będzie sukcesywnie uzupełniana. Dziękujemy za zaufanie!  

Informujemy, że CREATEC zdobył uznanie publiczności w konkursie Startup Session Awards XII Forum Europa-Ukraina. W pokonanym polu pozostawił kilkanaście startup’ów. Nagrodę z rąk senatora Grzegorza Napieralskiego odebrał Prezes Zarządu CREATEC Maciej Nowosielski. Jest nią udział w Startup Session Elite podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, które odbędzie się w dniach 3-5 września. W galerii znajduje się kilkanaście zdjęć z Forum, Targów oraz wydarzeń towarzyszących.

W dniach 24-25 stycznia w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce odbędzie się XII Forum Europa-Ukraina, gdzie ponad 800 uczestników z Polski, Ukrainy, krajów UE, krajów sąsiedzkich i USA – przedstawicieli rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich będzie miało okazję wymienić swoje doświadczenia, rozmawiać o współpracy gospodarczej i politycznej Ukrainy i krajów europejskich oraz przede wszystkim […]

Miło nam poinformować, że 1 stycznia rozpoczęliśmy realizację projektu pt. “Turning non-recyclable aluminum waste into metal foams with multiple applications” o akronimie ALFOAM. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr 836177 – program SME Instrument (faza 1). W związku z tym uruchomiliśmy dedykowaną stronę internetową przedsięwzięcia. Zapraszamy!

Zakończyły się już jesienne nabory do sztandarowych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, potocznie zwanych „Szybką ścieżką”. W ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój do rozdania jest przeznaczone 1,4 mld zł. Po równo dla Dużych Przedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP. Oba konkursy wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Łącznie złożono 722 wnioski. Aktywniejsi byli przedsiębiorcy prowadzący […]

Grupa BMW poinformowała o wdrożeniu przemysłowej tomografii komputerowej w zastosowaniu do analiz struktur kompletnych samochodów, m.in. połączeń śrubowych i klejonych, spoin lub powierzchni malowanych. Wyniki stanowią bazę do modyfikacji implementowanych w produkcji seryjnej. Pomiar jest realizowany przez cztery sprzężone ze sobą roboty. Pracują one w parach, gdzie jeden z nich odpowiada za ruch generatora wiązki promieni X, natomiast drugi za operowanie detektorem. Pozyskane przez układ dane są przetwarzane przez dedykowane […]

Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pojawiła się krótka charakterystyka konkursów jakie będą organizowane w przyszłym roku. W ramach PO Inteligentny Rozwój NCBR planuje ogłoszenie 9 konkursów. Ich łączny budżet to ponad 3,1 miliarda złotych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Instytucji Pośredniczącej pod linkiem oraz do współpracy w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowych projektach.

Informujemy, że 30 listopada 2018 r. o godz. 16:00 upłynął termin składania wniosków w konkursie 5/1.1.1/2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR. W ostatniej, trzeciej turze naboru, w konkursie dedykowanym dużym przedsiębiorcom wpłynęła rekordowa liczba 92 wniosków o dofinansowanie projektów kwotą w wysokości 1 430 411 619,14 PLN. Całkowity budżet wspomnianych przedsięwzięć to ponad 3 miliardy złotych. W sumie o dofinansowanie w ramach trzech jesiennych naborów ubiega […]

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 r. Podobnie jak w poprzednich latach konkursy stanowią szeroką ofertę wsparcia dla badań i innowacji, szczególnie skierowanych do przedsiębiorców i konsorcjów z ich udziałem. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje uruchomić w przyszłym roku 10 konkursów dofinansowanych z POIR. Całkowity budżet przedmiotowych konkursów wyniesie ponad 3 miliardy złotych. Będą one dedykowane przede wszystkim […]

Na stronie Komisji Europejskiej pojawiły się oficjalne wyniki ostatniego naboru w konkursie SMEI I, w którym pozyskaliśmy dofinansowanie na przygotowanie studium wykonalności dla projektu, rozwijanego w ramach działalności CREATEC. Do elitarnego grona oprócz nas, zalicza się jeszcze trzy polskie firmy, a w sumie 246 małych i średnich przedsiębiorstw z państw członkowskich UE, Ukrainy, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Izraela. Najwięcej wniosków otrzymały firmy z Hiszpanii (33), Włoch […]

Miło nam poinformować, że wniosek „Turning non-recyclable aluminum waste into metal foams with multiple applications”, który złożyliśmy we wrześniowym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 dla MŚP został oceniony pozytywnie, zdobywając 14.40 na 15 możliwych punktów! Tematyka projektu obejmująca zaawansowane technologie recyklingu w połączeniu z wytwarzaniem ultralekkich pian aluminiowych, to kolejny z obszarów zainteresowań inżynierów CREATEC. Horyzont 2020 to […]

W dniu 8 października 2018 w Jasionce k. Rzeszowa, w G2A Arena braliśmy udział w spotkaniu z cyklu “Polsko-Niemieckie Rozmowy Przedsiębiorców”. Gośćmi Kongresu byli przedsiębiorcy z Podkarpacia, firmy członkowskie Izby z całej Polski, partnerzy z Niemiec oraz włodarze z regionu Podkarpacia. W programie m.in. seminarium dla firm polskich planujących ekspansję biznesową do Niemiec, dyskusja na temat rynku pracy, debata z udziałem polskich i niemieckich inwestorów oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionu. W ramach wydarzenia […]

Lean Action Plan dziękujemy za zaproszenie na I Konferencję Produkcja Lean! Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo interesujących prelekcji oraz nawiązać nowe, ciekawe relacje z uczestnikami. Liczymy na dalszą, owocną współpracę! Statuetki dla prelegentów przygotowywała firma Modern Forms – będąca Partnerem Wydarzenia.

W dniu 19 września 2018 roku mieliśmy przyjemność wziąć udział w Seminarium Związku Kuźni Polskich organizowanego we współpracy z Polskim Klastrem Technologii Kuźniczych “HEFAJSTOS”. Głównym celem Konferencji było zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania dofinansowania prac badawczych w ramach konkursu “Szybka Ścieżka” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele w/w instytucji. Z programem seminarium można zapoznać się tutaj.

„BEST Engineering Meeting” to jeden z wielu projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST (Board of European Students of Technology). W tym roku spotkanie organizowane jest w nowej formule, której celem jest stworzenie studentom możliwości rozwoju w sektorze rozwijających się technologii oraz pokazanie, jak wygląda i z jakimi trudności wiąże się prowadzenie własnej działalności. W bieżącej edycji, uczestnicy będą również mogli zapoznać się z naszą działalnością. Certyfikat uczestnictwa oraz harmonogram wydarzenia […]

W dniach 29-31.03.2017 miała miejsce Konferencja dotycząca zagadnień z zakresu skanowania 3D oraz inżynierii odwrotnej, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Dziękujemy organizatorom za profesjonalną organizację a uczestnikom za wiele ciekawych rozmów. Liczymy na owocną współpracę!

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która ukazała się w czasopiśmie StartUp Magazine, a w której Właściciele opowiadają o problemach start-upów związanych z patentowaniem wynalazków. Miłej lektury!

impactCEE na temat 23 startupów technologicznych zakwalifikowanych do programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland. Źródło: http://impactcee.com Więcej szczegółów na: http://impactcee.com/2017/01/30/mitef-poland-chooses-23-startups-acceleration/

Polskie technologie, które mogą podbić świat! Rzeczpospolita o programie MIT Enterprise Forum Poland i 23 innowacyjnych startupach zakwalifikowanych do rundy akceleracyjnej. Źródło: http://www.rp.pl/Biznes Więcej szczegółów na: http://www.rp.pl/Biznes/301289953-Polskie-technologie-ktore-moga-podbic-swiat.html#ap-1

Miło nam poinformować, że zakwalifikowaliśmy się do Programu Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland w ramach którego będziemy rozwijać jedną z naszych technologii. W pokonanym polu pozostawiliśmy ponad 100 innowacyjnych firm z sektora MŚP. Ostatecznie do programu akceleracji zakwalifikowano 23 startup’y z których każdy został przypisany do jednej z pięciu ścieżek tematycznych – tj. Let’s Fin-Tech with PKO Bank Polski!, Surowce, Zdrowie, Energia oraz Ogólna. CREATEC znalazł […]

Scroll Up