CREATEC i CPP Poland z dofinansowaniem w konkursie „Szybka Ścieżka”

Miło nam poinformować, że projekt pt. „Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D” planowany do realizacji przez konsorcjum w składzie: Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. (Lider) oraz Createc Sp. z o.o. uzyskał aprobatę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nasz wniosek złożony w październiku 2018 r. w ramach konkursu 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów został pozytywnie oceniony przez Panel Ekspertów uzyskując 22 punkty i zajmując 5 miejsce na liście rankingowej. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 8 z 18 ocenianych w tej rundzie projektów. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej NCBR.

Projekt obejmie swoim zakresem opracowanie nowej technologii odlewania precyzyjnego typoszeregu komponentów turbiny niskiego ciśnienia stanowiących integralną część nowej generacji silników lotniczych z rodziny PW1000 montowanych m.in. w samolotach Airbus A320neo. Jego celem jest udoskonalenie dotychczas stosowanych jednostkowych procesów wytwarzania złożonych geometrycznie i spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne odlewów łopatek, poprzez realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych w zakresie:
– projektowania procesu z wykorzystaniem symulacji numerycznych,
– wytwarzania i kontroli jakości woskowych modeli odlewniczych oraz zestawów modelowych,
– wytwarzania wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych,
– topienia i próżniowego odlewania z wykorzystaniem drukowanych filtrów ceramicznych,
– kontroli jakości odlewów z wykorzystaniem wysokoczułej bezfilmowej techniki RTG,
– naprawy odlewów z wykorzystaniem technik łukowych.

Zadania CREATEC koncentrują się na opracowaniu technologii drukowania 3D filtrów ceramicznych, będących jednym z kluczowych komponentów wykorzystywanych w procesie odlewnia precyzyjnego. Od filtrów ceramicznych zależy efektywność i powtarzalność procesu zalewania, a przede wszystkim jakość wytwarzanych części. Filtry odpowiadają bowiem za eliminację wtrąceń i obcych cząstek, bardzo niepożądanych z punktu widzenia realizacji procesu.

Całkowity budżet projektu wynosi 13 218 899,42 PLN, przy 7 619 961,82 PLN dofinansowania.