Oferta
Wsparcie prac B+R & pozyskiwanie dotacji
 • Koncepcje projektów B+R

  Tworzymy kompleksową ścieżkę realizacji projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania wyrobu lub technologii – zgodnie z zasadą od pomysłu, przez projekt, po wykonanie funkcjonalnego prototypu. Kreujemy innowacje.

 • Agendy badawcze

  Dokładnie planujemy badania przemysłowe, prace rozwojowe i przedwdrożeniowe, wymagane do osiągnięcia celu zakładanego w projekcie, uwypuklając przy tym mocne strony naszego Klienta. Zapewniamy pełne wsparcie wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej, mającej bogate doświadczenie we wdrażaniu innowacji.

 • Dokumentacja konkursowa

  Przygotowujemy wszystkie wymagane regulaminami dokumenty, m.in. wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, biznesplany, opinie o innowacyjności oraz inne niezbędne załączniki.

 • Analizy patentowe

  Przygotowujemy analizy patentowe dla rozwiązań opracowywanych w ramach Projektów, o które aplikują nasi Klienci.

Doradztwo techniczne
 • Audyty technologiczne

  Realizujemy kompleksowe audyty technologiczne, w ramach których identyfikujemy silne i słabe strony procesu technologicznego oraz poszukujemy kierunków rozwoju firmy, stymulowanych przez wdrożenie innowacji procesowych lub produktowych.

 • Ekspertyzy

  We współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi opracowujemy ekspertyzy z zakresu identyfikacji przyczyn awarii elementów maszyn i urządzeń oraz doboru materiałów i sposobów ich przetwarzania. Służąc swoim doświadczeniem i wiedzą pomagamy w realizacji procesów zakupowych linii technologicznych, maszyn lub urządzeń laboratoryjnych.

 • Opinie o innowacyjności

  Przygotowujemy opinie o innowacyjności przedsięwzięć planowanych do realizacji ze wsparciem środków zewnętrznych (NCBR, BGK, PARP oraz Komisja Europejska).

 • Personalizowane szkolenia & kursy

  Realizujemy dedykowane szkolenia z zakresu inżynierii materiałowej, metalurgii, przeróbki plastycznej oraz nowoczesnych systemów wytwarzania i kontroli jakości, uwzględniając preferencje najbardziej wymagających Klientów.

Usługi
 • Skanowanie 3D

  Oferujemy wykonanie pomiarów z wykorzystaniem skanerów 3D na potrzeby tworzenia dokumentacji 2D i 3D, kontroli jakości wyrobu, identyfikacji zużycia narzędzi i elementów maszyn, oceny deformacji konstrukcji oraz wspomagania procesów montażu przez wirtualną kontrolę stopnia dopasowania poszczególnych elementów.

 • Przemysłowa tomografia komputerowa

  Oferujemy wykonanie pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnych metod przemysłowej tomografii komputerowej oraz kompleksową analizę wyników. Wykorzystujemy nano- i mikrotomografy oraz tomografy przemysłowe. Mierzymy obiekty o wielkości od kilku milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów. W 2017 roku uruchomiliśmy usługę 3D Tomograf.

 • Inżynieria odwrotna

  Wykorzystując technikę skanowania 3D budujemy parametryczny model 3D obiektu, a dzięki badaniom mikrostruktury identyfikujemy materiał, z którego wykonany jest analizowany element, określając jednocześnie w jakiej technologii został wytworzony.

 • Drukowanie 3D

  Projektujemy i wytwarzamy elementy z polimerów, ceramiki oraz metalu z wykorzystaniem technik addytywnych, dobieranych w zależności od wymagań Klienta. Oferujemy druk 3D w technologii FDM, SLA, SLS, LOM, SLM oraz pokrewnych.

 • Badania materiałowe

  Realizujemy badania właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i zmęczeniowych oraz związanych z identyfikacją mikro- i makrostruktury materiałów metalicznych i niemetalicznych według norm, PN-EN ISO, DIN lub ASTM.

 • Produkcja kontraktowa

  Zajmujemy się koordynacją działań związanych z produkcją kontraktową elementów wykonanych z metali i ich stopów oraz tworzyw sztucznych. Każdorazowo poszukujemy wykonawcy, oferującego najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.

 • Dostawy materiałów specjalnych

  Realizujemy dostawy materiałów metalicznych i niemetalicznych, takich jak proszki, pręty, płaskowniki, wlewki i inne. Korzystając z sieci dostawców na całym Świecie, obsługujemy klientów detalicznych, uczelnie, instytuty, które na potrzeby realizowanych prac B+R wykorzystują niejednokrotnie kilka lub kilkanaście gram danej substancji lub surowca.