O nas
Firma

Jeste艣my startup鈥檈m technologicznym dzia艂aj膮cym w聽obszarze wysokich technologii, w聽tym dla聽przemys艂u lotniczego i聽motoryzacyjnego. CREATEC powsta艂 w聽2016 roku jako podmiot prawny z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮. Adres rejestrowy sp贸艂ki mie艣ci si臋 w聽Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej, dawniej Inkubator Technologiczny Stalowa Wola.
Posiadamy r贸wnie偶 biuro w聽Krakowie (ul. Bie偶anowska 7/4, 30-812 Krak贸w). Oferujemy wsparcie w聽rozwoju istniej膮cych i聽wdra偶aniu zupe艂nie nowych, unikalnych w聽skali 艣wiatowej rozwi膮za艅 z聽zakresu przetw贸rstwa metali i聽tworzyw sztucznych, system贸w pomiarowych, drukowania 3D, komputerowego wspomagania projektowania i聽wytwarzania oraz聽komputerowych system贸w eksperckich poprzez skuteczny transfer wiedzy akademickiej do聽przemys艂u.
Celem dzia艂alno艣ci Createc sp. z聽o.o. jest wykorzystanie do艣wiadczenia i聽umiej臋tno艣ci cz艂onk贸w zespo艂u oraz聽potencja艂u naukowego i聽badawczego renomowanych jednostek akademickich w聽sferze przedsi臋biorczo艣ci i聽biznesu. Posiadamy rozbudowan膮 sie膰 partner贸w, kt贸r膮 ci膮gle rozwijamy. Do聽realizacji poszczeg贸lnych projekt贸w kompletowane s膮 dedykowane, interdyscyplinarne zespo艂y specjalist贸w, w聽kt贸rych znajduj膮 si臋 przedstawiciele uczelni i聽instytut贸w badawczych, jednostek otoczenia biznesu oraz聽eksperci bran偶owi.

Misja i聽wizja

Misja CREATEC Sp. z聽o.o.:

鈥炁伳卌zymy nauk臋 z聽biznesem, skutecznie komercjalizuj膮c innowacyjne rozwi膮zania鈥

Wizja CREATEC Sp. z聽o.o.:

鈥濩hcemy sta膰 si臋 HUB鈥檈m technologicznym tworz膮c wydajny ekosystem dla聽nauki i聽przemys艂u鈥

Team
 • mgr in偶. Maciej Nowosielski
  CEO
  • Za艂o偶yciel & CEO Createc Sp. z聽o.o.
  • Autor kilkunastu publikacji & referat贸w
  • Koordynator dzia艂a艅 sp贸艂ki zwi膮zanych z聽udzia艂em w聽programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum Poland
  • Wykonawca prac w聽8 projektach R&D finansowanych ze 艣rodk贸w NCBR i聽PARP
  • Autor 2 zg艂osze艅 patentowych
  • Absolwent Akademii G贸rniczo-Hutniczej im. St. Staszica w聽Krakowie 鈥 kierunek: Zarz膮dzanie i聽In偶ynieria Produkcji
  • Zwyci臋zca konkursu Startup Pitching Contest 2016
  • Auditor systemu ISO 9001:2008
  • W聽sp贸艂ce odpowiedzialny za聽kontakty biznesowe, pozyskiwanie nowych lead鈥櫭硍, sprzeda偶 i聽dzia艂ania zwi膮zane z聽komercjalizacj膮 od strony biznesowej
 • dr in偶. Micha艂 Kwiatkowski
  CTO
  • Za艂o偶yciel & CTO Createc Sp. z聽o.o.
  • Autor 38 publikacji & referat贸w konferencyjnych na聽konferencjach mi臋dzynarodowych
  • Autor 3 zg艂osze艅 patentowych
  • Doradca/konsultant techniczny w聽odlewniach, firmach z聽bran偶y IT oraz聽sektora energetycznego
  • Doktor nauk technicznych w聽dyscyplinie metalurgia
  • Absolwent Akademii G贸rniczo-Hutniczej im. St. Staszica w聽Krakowie 鈥 kierunki: Zarz膮dzanie i聽In偶ynieria Produkcji oraz聽Metalurgia
  • Wykonawca prac w聽10 projektach R&D finansowanych ze 艣rodk贸w NCBR, PARP oraz聽MNiSW
  • Wykonawca kilkudziesi臋ciu ekspertyz, prac zleconych oraz聽wdro偶e艅 dla聽przemys艂u lotniczego, automotive, metalurgicznego i聽energetycznego
  • W聽sp贸艂ce odpowiedzialny za聽nadz贸r nad聽realizowanymi audytami technologicznymi, rozw贸j technologii, koordynacj臋 wsp贸艂pracy z聽jednostkami naukowymi i聽dzia艂ania zwi膮zane z聽komercjalizacj膮 od strony technicznej
 • mgr in偶. Maciej Kwiatkowski
  In偶ynier R&D
  • Absolwent Wydzia艂u Metali Nie偶elaznych Akademii G贸rniczo-Hutniczej im. St. Staszica w聽Krakowie na聽kierunku Metalurgia, specjalno艣膰 Przer贸bka Plastyczna
  • Wykonawca prac w聽2 projektach badawczo-rozwojowych finansowanych ze 艣rodk贸w NCBR,
  • Wsp贸艂autor wdro偶e艅聽 i聽wykonawca prac zleconych realizowanych na聽potrzeby przemys艂u metalurgicznego
  • W聽sp贸艂ce odpowiedzialny za聽realizacj臋 zada艅 z聽zakresu druku 3D, bada艅 tomograficznych, skanowania 3D oraz聽in偶ynierii odwrotnej
  • Zajmuje si臋 r贸wnie偶 wykonywaniem bada艅 rynku oraz聽analiz potencja艂u wdro偶eniowego dla聽pomys艂贸w i聽koncepcji nale偶膮cych do聽CREATEC lub聽jego Klient贸w
  • Posiada certyfikat Autodesk Inventor 2016 – beginning
 • Szymon Przyby艂a
  In偶ynier ds. technologii
Partnerzy
 • KGHM CUPRUM Sp. z聽o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

  Partner bran偶owy w聽艣cie偶ce 鈥濻urowce鈥 w聽programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum Poland. Wsp贸lnie opracowujemy dedykowane rozwi膮zanie wykorzystuj膮ce aluminiowe piany metaliczne do聽t艂umieniu ha艂asu i聽drga艅, generowanych przez聽infrastruktur臋 O/ZWR Lubin.

 • Fundacja Przedsi臋biorczo艣ci Technologicznej

  Koordynator programu akceleracyjnego realizowanego pod聽patronatem MIT Enterprise Forum Poland, b臋d膮cej cz臋艣ci膮 globalnej organizacji afiliowanej przez聽Massachusetts Institute of Technology. W聽ramach akceleracji przy聽wsparciu FPT rozwijali艣my projekt niskoenergetycznego recyklingu wi贸r贸w aluminiowych i聽ich przetwarzania do聽postaci piany metalicznej.

 • JWP Rzecznicy Patentowi

  Kancelaria patentowa wspieraj膮ca CREATEC we wszystkich dzia艂aniach dotycz膮cych ochrony w艂asno艣ci intelektualnej, zwi膮zanej z聽procesem kreowania i聽wprowadzania innowacji w聽przedsi臋biorstwach.