O nas
Firma

Jesteśmy startup’em technologicznym działającym w obszarze wysokich technologii, w tym dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. CREATEC powstał w 2016 roku jako podmiot prawny z ograniczoną odpowiedzialnością. Adres rejestrowy spółki mieści się w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej, dawniej Inkubator Technologiczny Stalowa Wola.
Posiadamy również biuro w Krakowie (ul. Bieżanowska 7/4, 30-812 Kraków). Oferujemy wsparcie w rozwoju istniejących i wdrażaniu zupełnie nowych, unikalnych w skali światowej rozwiązań z zakresu przetwórstwa metali i tworzyw sztucznych, systemów pomiarowych, drukowania 3D, komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania oraz komputerowych systemów eksperckich poprzez skuteczny transfer wiedzy akademickiej do przemysłu.
Celem działalności Createc sp. z o.o. jest wykorzystanie doświadczenia i umiejętności członków zespołu oraz potencjału naukowego i badawczego renomowanych jednostek akademickich w sferze przedsiębiorczości i biznesu. Posiadamy rozbudowaną sieć partnerów, którą ciągle rozwijamy. Do realizacji poszczególnych projektów kompletowane są dedykowane, interdyscyplinarne zespoły specjalistów, w których znajdują się przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych, jednostek otoczenia biznesu oraz eksperci branżowi.

Misja i wizja

Misja CREATEC Sp. z o.o.:

„Łączymy naukę z biznesem, skutecznie komercjalizując innowacyjne rozwiązania”

Wizja CREATEC Sp. z o.o.:

„Chcemy stać się HUB’em technologicznym tworząc wydajny ekosystem dla nauki i przemysłu”

Team
 • mgr inż. Maciej Nowosielski
  CEO
  • Założyciel & CEO Createc Sp. z o.o.
  • Autor kilkunastu publikacji & referatów
  • Koordynator działań spółki związanych z udziałem w programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum Poland
  • Wykonawca prac w 8 projektach R&D finansowanych ze środków NCBR i PARP
  • Autor 2 zgłoszeń patentowych
  • Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie – kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  • Zwycięzca konkursu Startup Pitching Contest 2016
  • Auditor systemu ISO 9001:2008
  • W spółce odpowiedzialny za kontakty biznesowe, pozyskiwanie nowych lead’ów, sprzedaż i działania związane z komercjalizacją od strony biznesowej
 • dr inż. Michał Kwiatkowski
  CTO
  • Założyciel & CTO Createc Sp. z o.o.
  • Autor 38 publikacji & referatów konferencyjnych na konferencjach międzynarodowych
  • Autor 3 zgłoszeń patentowych
  • Doradca/konsultant techniczny w odlewniach, firmach z branży IT oraz sektora energetycznego
  • Doktor nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia
  • Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie – kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Metalurgia
  • Wykonawca prac w 10 projektach R&D finansowanych ze środków NCBR, PARP oraz MNiSW
  • Wykonawca kilkudziesięciu ekspertyz, prac zleconych oraz wdrożeń dla przemysłu lotniczego, automotive, metalurgicznego i energetycznego
  • W spółce odpowiedzialny za nadzór nad realizowanymi audytami technologicznymi, rozwój technologii, koordynację współpracy z jednostkami naukowymi i działania związane z komercjalizacją od strony technicznej
 • mgr inż. Maciej Kwiatkowski
  Inżynier R&D
  • Absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie na kierunku Metalurgia, specjalność Przeróbka Plastyczna
  • Wykonawca prac w 2 projektach badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków NCBR,
  • Współautor wdrożeń  i wykonawca prac zleconych realizowanych na potrzeby przemysłu metalurgicznego
  • W spółce odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu druku 3D, badań tomograficznych, skanowania 3D oraz inżynierii odwrotnej
  • Zajmuje się również wykonywaniem badań rynku oraz analiz potencjału wdrożeniowego dla pomysłów i koncepcji należących do CREATEC lub jego Klientów
  • Posiada certyfikat Autodesk Inventor 2016 – beginning
 • Szymon Przybyła
  Inżynier ds. technologii
Partnerzy
 • KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

  Partner branżowy w ścieżce „Surowce” w programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum Poland. Wspólnie opracowujemy dedykowane rozwiązanie wykorzystujące aluminiowe piany metaliczne do tłumieniu hałasu i drgań, generowanych przez infrastrukturę O/ZWR Lubin.

 • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej

  Koordynator programu akceleracyjnego realizowanego pod patronatem MIT Enterprise Forum Poland, będącej częścią globalnej organizacji afiliowanej przez Massachusetts Institute of Technology. W ramach akceleracji przy wsparciu FPT rozwijaliśmy projekt niskoenergetycznego recyklingu wiórów aluminiowych i ich przetwarzania do postaci piany metalicznej.

 • JWP Rzecznicy Patentowi

  Kancelaria patentowa wspierająca CREATEC we wszystkich działaniach dotyczących ochrony własności intelektualnej, związanej z procesem kreowania i wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach.