Ultralekkie przestrzenne struktury wypełnieniowe dedykowane pojazdom
Opis

W ramach współpracy planowane jest opracowanie nowego ultralekkiego materiału o unikalnych właściwościach fizyko-chemicznych i mechanicznych dedykowanego zastosowaniu w pojazdach. Lekkie, ultrawytrzymałe struktury o ściśle określonych właściwościach wytrzymałościowych i fizyko-chemicznych pozwolą na ograniczenie masy pojazdów przy jednoczesnym wzroście parametrów użytkowych i nadaniu im unikalnych cech eksploatacyjnych.

Udział w Akceleratorze to gwarancja rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby podmiotów kluczowych dla polskiej gospodarki.

Program realizowany jest w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne, w ramach II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1.07.2019-28.12.2019
Dofinansowanie z UE: 200.000,00 PLN
Numer umowy: N1/0005/2019

 

Zapytania ofertowe