Referencje
 • Consolidated Precision Products Poland Sp. z聽o.o.

  Z聽firm膮 CREATEC sp. z聽o.o. wsp贸艂pracujemy od samego pocz膮tku jej istnienia tj. od stycznia 2016 r. W聽ramach wsp贸艂pracy, wsp贸lnie rozwijamy technologi臋 odlewania precyzyjnego superstop贸w niklu oraz聽kobaltu w聽zakresie stosowania niestandardowych materia艂贸w wykorzystywanych w聽ci膮gu technologicznym, nowych metod kontroli proces贸w jednostkowych oraz聽unikalnych technik badawczych.

  Magdalena Nizik
  Dyrektor Generalny
 • MAEM Sp. z聽o.o.

  Z聽pe艂nym przekonaniem mo偶emy potwierdzi膰, i偶 CREATEC to zesp贸艂 ekspert贸w w聽dziedzinie in偶ynierii materia艂owej, metalurgii, proces贸w wytwarzania oraz聽zaawansowanych system贸w pomiarowych. Z聽ich wsparciem realizacja prac B+R obejmuj膮cych zaawansowane technologie przetw贸rstwa metali i聽tworzyw sztucznych jest znacznie bardziej skuteczna i聽efektywna. Chcieliby艣my r贸wnie偶 zwr贸ci膰 uwag臋 na聽鈥瀖i臋kkie鈥 kompetencje zespo艂u CREATEC – tak istotne czynniki komunikacji jak 偶yczliwo艣膰, otwarto艣膰 na聽zmiany, przes膮dzaj膮 o聽tym, i偶 praca z聽zespo艂em CREATEC jest po聽prostu przyjemna i聽komfortowa.

  Daniel Jasikowski
  Prezes Zarz膮du
 • BIBUS MENOS Sp. z聽o.o.

  Wsp贸艂pracowali艣my z聽CREATEC Sp. z聽o.o. w聽ramach kilkunastu przedsi臋wzi臋膰. Zesp贸艂 CREATEC posiada szerokie kompetencje w聽dziedzinie technik odlewniczych i聽metalurgii stop贸w lotniczych, dzi臋ki czemu byli艣my w聽stanie rozwi膮za膰 kilka trudnych oraz聽nieoczywistych problem贸w na聽styku technologii drukowania 3D w聽metalu oraz聽zaawansowanych materia艂贸w przetwarzanych na聽potrzeby lotnictwa.

  Adam Gotartowski
  Wiceprezes Zarz膮du ds. Operacyjnych
 • EC TEST Systems Sp. z聽o. o.

  CREATEC to zesp贸艂 wykwalifikowanych in偶ynier贸w, posiadaj膮cych du偶膮 wiedz膮 na聽temat aplikacyjnego wykorzystania zaawansowanych technik bada艅 nieniszcz膮cych. Ich kompetencje oraz聽umiej臋tno艣膰 analizy skomplikowanych problem贸w natury technologicznej, w聽po艂膮czeniu z聽najwy偶szej klasy sprz臋tem i聽urz膮dzeniami, kt贸rymi dysponuje EC Test Systems Sp. z聽o.o. gwarantuj膮 sukces w聽realizacji nawet najbardziej wymagaj膮cych przedsi臋wzi臋膰. Wsp贸艂praca ta obejmuje etapy projektowania, bada艅 i聽test贸w oraz聽najwa偶niejszy etap 鈥 wdro偶enia zaawansowanych urz膮dze艅 pomiarowych czy聽te偶 w臋z艂贸w technologicznych je wykorzystuj膮cych.

  Dariusz Knapek
  Prezes Zarz膮du
 • Metal Service-Export Sp. z聽o.o. Sp. k.

  Wiedza, ogromne do艣wiadczenie i聽profesjonalne podej艣cie do聽Klienta pozwalaj膮 nam stwierdzi膰, 偶e聽CREATEC to najlepszy wyb贸r je艣li chodzi o聽firmy tworz膮ce aplikacje i聽wnioski pozwalaj膮ce pozyska膰 dofinansowanie na聽rozw贸j przedsi臋wzi臋膰 B+R w聽obszarze metalurgii, odlewnictwa, przer贸bki plastycznej czy聽spawalnictwa.

  Marcin 呕aba
  Dyrektor Techniczny
 • SAGA POLAND Sp. z o.o.

  Z pe艂n膮 odpowiedzialno艣ci膮 polecamy firm臋 CREATEC sp. z o.o. z siedzib膮 w Stalowej Woli, ul. E. Kwiatkowskiego 0, kt贸ra uczestniczy艂a w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, z艂o偶onego w ramach konkursu „艢cie偶ka dla Mazowsza”. Wsp贸lnie opracowany wniosek uplasowa艂 si臋 na bardzo wysokim, trzecim miejscu listy rankingowej, pozostawiaj膮c za sob膮 prawie 200 innych projekt贸w.

  Artur Piotrowski
  Prezes Zarz膮du
 • ImagineRT Sp. z聽o.o.

  CREATEC sp. z聽o.o. to zesp贸艂 kompetentnych in偶ynier贸w, posiadaj膮cych bardzo du偶e do艣wiadczenie w聽obszarze zaawansowanych technik wytwarzania oraz聽nowoczesnych metod pomiarowych. Z聽pe艂n膮 艣wiadomo艣ci膮 mo偶emy poleci膰 wsp贸艂prac臋 z聽CREATEC sp. z聽o.o.

  dr hab. S艂awomir Wronka
  Prezes Zarz膮du
 • Infoster Sp. z聽o.o.

  Wsp贸艂praca realizowana w聽ramach interdyscyplinarnych zespo艂贸w, z艂o偶onych z聽ekspert贸w CREATEC i聽INFOSTER, analizuj膮cych, projektuj膮cych i聽wdra偶aj膮cych dedykowane systemy informatyczne i聽techniczne przek艂ada si臋 na聽zadowolenie klient贸w oraz聽rozszerzenie us艂ug na聽nowe obszary, w聽kt贸rych aplikowane s膮 komputerowe systemy eksperckie.

  dr in偶. Adam Sury
  Prezes Zarz膮du
 • InTherSoft Sp. z聽o.o.

  Dotychczasow膮 wsp贸艂prac臋 z聽Createc Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮聽oceniamy jako bardzo dobr膮. Mo偶emy z聽pe艂n膮 odpowiedzialno艣ci膮 poleci膰 firm臋聽Createc聽Sp.聽z o.o.聽jako solidnego, profesjonalnego, odpowiedzialnego i聽 godnego zaufania partnera biznesowego.

  Marek Wojtas
  Wiceprezes Zarz膮du
 • DANSOLT

  Z聽firm膮 CREATEC podj膮艂em wsp贸艂prac臋 od samego pocz膮tku jej powstania 鈥 i聽ta owocna wsp贸艂praca trwa a偶 do聽dnia dzisiejszego.聽CREATEC cechuje du偶a elastyczno艣膰 dzia艂ania. Dzi臋ki interdyscyplinarnemu do艣wiadczeniu badawczemu mog膮 podejmowa膰 si臋 zada艅, kt贸re le偶膮 poza zasi臋giem innych. Z聽czystym sumieniem polecam firm臋 CREATEC jako godnego zaufania partnera.

  dr in偶. Daniel Pociecha
 • Tomasz Pi膮tek Consulting

  Jednym z聽naszych wsp贸lnych sukces贸w jest pozyskanie dotacji w聽wysoko艣ci 1 216 774,15 PLN dla聽naszego Klienta, firmy MAEM Sp. z聽o.o., na聽rozbudow臋 Dzia艂u Badawczo-Rozwojowego na聽rzecz bada艅 nad聽zaawansowanymi technologiami wytwarzania komponent贸w infrastruktury maszynowej statk贸w morskich, pracuj膮cych w聽ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych鈥, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w聽ramach Dzia艂ania 1.2 鈥濨adania i聽innowacje w聽przedsi臋biorstwach鈥 Podzia艂ania 1.2.2 鈥濱nfrastruktura badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw鈥 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego na聽lata 2014-2020.

  Tomasz Pi膮tek
  W艂a艣ciciel
 • Stowarzyszenie BEST Warsaw

  Wsp贸艂prac臋 z聽CREATEC oceniamy na聽bardzo dobr膮. Doceniamy stosunek, z聽jakim Pan Maciej Nowosielski podszed艂 do聽konferencji BEST Engineering Meeting 鈥 by艂 przygotowanym prelegentem gotowym udzieli膰 m艂odemu pokoleniu student贸w wskaz贸wek oraz聽podzieli膰 si臋 z聽nimi wiedz膮 oraz聽do艣wiadczeniem na聽temat realizowania si臋 w聽Polsce poprzez prowadzenie nowoczesnego, technologicznego start-upu, kt贸ry osi膮ga sukcesy w聽kraju oraz聽za granic膮.

  Patryk Maliszewski
  Prezes
 • Zwi膮zek Ku藕ni Polskich

  Wsp贸艂prac臋 z聽Zespo艂em CREATEC sp. z聽o.o. rozpocz膮艂em w聽2013. W聽roku 2016 przybra艂a ona na聽sile i聽obejmowa艂a m.in. uczestnictwo firmy CREATEC sp. z聽o.o. w聽seminariach Zwi膮zku Ku藕ni Polskich. Uwa偶am, 偶e聽wieloletni kontakt z聽czo艂owymi firmami otoczenia ku藕niczego w聽Polsce i聽na 艢wiecie, bogata oferta, aktywna wsp贸艂praca z聽licznymi o艣rodkami naukowo-badawczymi oraz聽wsp贸lne przedsi臋wzi臋cia powoduj膮, 偶e聽mimo relatywnie nied艂ugiej dzia艂alno艣ci jest to firma oferuj膮ca profesjonalne, rzetelne i聽niezwykle potrzebne wsparcie Zak艂adom Ku藕niczym w聽Polsce.

  Janusz Pich贸r
  Prezes Zarz膮du
 • Geotronics Dystrybucja Sp. z聽o.o.

  CREATEC by艂, na聽etapie przygotowania wniosku o聽dofinansowanie, odpowiedzialny za聽opracowanie kompleksowej analizy patentowej. Dokument zosta艂 opracowany w聽spos贸b profesjonalny i聽rzetelny, nie budz膮c zastrze偶e艅 Panelu Ekspert贸w. Z聽ca艂膮 stanowczo艣ci膮 mo偶emy poleci膰 CREATEC jako w艂a艣ciwego partnera, zdolnego do聽przygotowania zaawansowanych analiz patentowych dla聽nawet najbardziej skomplikowanych rozwi膮za艅 technologicznych.

  Tomasz Skrzypiec
  Prokurent
 • Fundacja Przedsi臋biorczo艣ci Technologicznej

  I聽would like to confirm that CREATEC is Alumni of our Program MIT Enterprise Forum Poland and took part in three month acceleration program where company gained professional knowledge and took part in all workshops.

  Pawe艂 Bochniarz
  Prezes Zarz膮du