Referencje
 • Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o.

  Z firmą CREATEC sp. z o.o. współpracujemy od samego początku jej istnienia tj. od stycznia 2016 r. W ramach współpracy, wspólnie rozwijamy technologię odlewania precyzyjnego superstopów niklu oraz kobaltu w zakresie stosowania niestandardowych materiałów wykorzystywanych w ciągu technologicznym, nowych metod kontroli procesów jednostkowych oraz unikalnych technik badawczych.

  Magdalena Nizik
  Dyrektor Generalny
 • MAEM Sp. z o.o.

  Z pełnym przekonaniem możemy potwierdzić, iż CREATEC to zespół ekspertów w dziedzinie inżynierii materiałowej, metalurgii, procesów wytwarzania oraz zaawansowanych systemów pomiarowych. Z ich wsparciem realizacja prac B+R obejmujących zaawansowane technologie przetwórstwa metali i tworzyw sztucznych jest znacznie bardziej skuteczna i efektywna. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na „miękkie” kompetencje zespołu CREATEC – tak istotne czynniki komunikacji jak życzliwość, otwartość na zmiany, przesądzają o tym, iż praca z zespołem CREATEC jest po prostu przyjemna i komfortowa.

  Daniel Jasikowski
  Prezes Zarządu
 • BIBUS MENOS Sp. z o.o.

  Współpracowaliśmy z CREATEC Sp. z o.o. w ramach kilkunastu przedsięwzięć. Zespół CREATEC posiada szerokie kompetencje w dziedzinie technik odlewniczych i metalurgii stopów lotniczych, dzięki czemu byliśmy w stanie rozwiązać kilka trudnych oraz nieoczywistych problemów na styku technologii drukowania 3D w metalu oraz zaawansowanych materiałów przetwarzanych na potrzeby lotnictwa.

  Adam Gotartowski
  Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 • EC TEST Systems Sp. z o. o.

  CREATEC to zespół wykwalifikowanych inżynierów, posiadających dużą wiedzą na temat aplikacyjnego wykorzystania zaawansowanych technik badań nieniszczących. Ich kompetencje oraz umiejętność analizy skomplikowanych problemów natury technologicznej, w połączeniu z najwyższej klasy sprzętem i urządzeniami, którymi dysponuje EC Test Systems Sp. z o.o. gwarantują sukces w realizacji nawet najbardziej wymagających przedsięwzięć. Współpraca ta obejmuje etapy projektowania, badań i testów oraz najważniejszy etap – wdrożenia zaawansowanych urządzeń pomiarowych czy też węzłów technologicznych je wykorzystujących.

  Dariusz Knapek
  Prezes Zarządu
 • Metal Service-Export Sp. z o.o. Sp. k.

  Wiedza, ogromne doświadczenie i profesjonalne podejście do Klienta pozwalają nam stwierdzić, że CREATEC to najlepszy wybór jeśli chodzi o firmy tworzące aplikacje i wnioski pozwalające pozyskać dofinansowanie na rozwój przedsięwzięć B+R w obszarze metalurgii, odlewnictwa, przeróbki plastycznej czy spawalnictwa.

  Marcin Żaba
  Dyrektor Techniczny
 • SAGA POLAND Sp. z o.o.

  Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę CREATEC sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. E. Kwiatkowskiego 0, która uczestniczyła w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Wspólnie opracowany wniosek uplasował się na bardzo wysokim, trzecim miejscu listy rankingowej, pozostawiając za sobą prawie 200 innych projektów.

  Artur Piotrowski
  Prezes Zarządu
 • ImagineRT Sp. z o.o.

  CREATEC sp. z o.o. to zespół kompetentnych inżynierów, posiadających bardzo duże doświadczenie w obszarze zaawansowanych technik wytwarzania oraz nowoczesnych metod pomiarowych. Z pełną świadomością możemy polecić współpracę z CREATEC sp. z o.o.

  dr hab. Sławomir Wronka
  Prezes Zarządu
 • Infoster Sp. z o.o.

  Współpraca realizowana w ramach interdyscyplinarnych zespołów, złożonych z ekspertów CREATEC i INFOSTER, analizujących, projektujących i wdrażających dedykowane systemy informatyczne i techniczne przekłada się na zadowolenie klientów oraz rozszerzenie usług na nowe obszary, w których aplikowane są komputerowe systemy eksperckie.

  dr inż. Adam Sury
  Prezes Zarządu
 • InTherSoft Sp. z o.o.

  Dotychczasową współpracę z Createc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oceniamy jako bardzo dobrą. Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić firmę Createc Sp. z o.o. jako solidnego, profesjonalnego, odpowiedzialnego i  godnego zaufania partnera biznesowego.

  Marek Wojtas
  Wiceprezes Zarządu
 • DANSOLT

  Z firmą CREATEC podjąłem współpracę od samego początku jej powstania – i ta owocna współpraca trwa aż do dnia dzisiejszego. CREATEC cechuje duża elastyczność działania. Dzięki interdyscyplinarnemu doświadczeniu badawczemu mogą podejmować się zadań, które leżą poza zasięgiem innych. Z czystym sumieniem polecam firmę CREATEC jako godnego zaufania partnera.

  dr inż. Daniel Pociecha
 • Tomasz Piątek Consulting

  Jednym z naszych wspólnych sukcesów jest pozyskanie dotacji w wysokości 1 216 774,15 PLN dla naszego Klienta, firmy MAEM Sp. z o.o., na rozbudowę Działu Badawczo-Rozwojowego na rzecz badań nad zaawansowanymi technologiami wytwarzania komponentów infrastruktury maszynowej statków morskich, pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Podziałania 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Tomasz Piątek
  Właściciel
 • Stowarzyszenie BEST Warsaw

  Współpracę z CREATEC oceniamy na bardzo dobrą. Doceniamy stosunek, z jakim Pan Maciej Nowosielski podszedł do konferencji BEST Engineering Meeting – był przygotowanym prelegentem gotowym udzielić młodemu pokoleniu studentów wskazówek oraz podzielić się z nimi wiedzą oraz doświadczeniem na temat realizowania się w Polsce poprzez prowadzenie nowoczesnego, technologicznego start-upu, który osiąga sukcesy w kraju oraz za granicą.

  Patryk Maliszewski
  Prezes
 • Związek Kuźni Polskich

  Współpracę z Zespołem CREATEC sp. z o.o. rozpocząłem w 2013. W roku 2016 przybrała ona na sile i obejmowała m.in. uczestnictwo firmy CREATEC sp. z o.o. w seminariach Związku Kuźni Polskich. Uważam, że wieloletni kontakt z czołowymi firmami otoczenia kuźniczego w Polsce i na Świecie, bogata oferta, aktywna współpraca z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz wspólne przedsięwzięcia powodują, że mimo relatywnie niedługiej działalności jest to firma oferująca profesjonalne, rzetelne i niezwykle potrzebne wsparcie Zakładom Kuźniczym w Polsce.

  Janusz Pichór
  Prezes Zarządu
 • Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.

  CREATEC był, na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, odpowiedzialny za opracowanie kompleksowej analizy patentowej. Dokument został opracowany w sposób profesjonalny i rzetelny, nie budząc zastrzeżeń Panelu Ekspertów. Z całą stanowczością możemy polecić CREATEC jako właściwego partnera, zdolnego do przygotowania zaawansowanych analiz patentowych dla nawet najbardziej skomplikowanych rozwiązań technologicznych.

  Tomasz Skrzypiec
  Prokurent
 • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej

  I would like to confirm that CREATEC is Alumni of our Program MIT Enterprise Forum Poland and took part in three month acceleration program where company gained professional knowledge and took part in all workshops.

  Paweł Bochniarz
  Prezes Zarządu