Referencje (strona w budowie)
  • ImagineRT

    CREATEC sp. z o.o. to zespół kompetentnych inżynierów, posiadających bardzo duże doświadczenie w obszarze zaawansowanych technik wytwarzania oraz nowoczesnych metod pomiarowych. Z pełną świadomością możemy polecić współpracę z CREATEC sp. z o.o.

    Sławomir Wronka
  • Związek Kuźni Polskich

    Współpracę z Zespołem CREATEC sp. z o.o. rozpocząłem w 2013. W roku 2016 przybrała ona na sile i obejmowała m.in. uczestnictwo firmy CREATEC sp. z o.o. w seminariach Związku Kuźni Polskich. Uważam, że wieloletni kontakt z czołowymi firmami otoczenia kuźniczego w Polsce i na Świecie, bogata oferta, aktywna współpraca z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz wspólne przedsięwzięcia powodują, że mimo relatywnie niedługiej działalności jest to firma oferująca profesjonalne, rzetelne i niezwykle potrzebne wsparcie Zakładom Kuźniczym w Polsce.

    Janusz Pichór
Scroll Up