Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów silnika odrzutowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D
Opis

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej technologii odlewania precyzyjnego typoszeregu komponentów turbiny niskiego ciśnienia stanowiących integralną część nowej generacji silników odrzutowych z rodziny PW1000, montowanych m.in. w samolotach Airbus A320neo.

Celem projektu jest udoskonalenie dotychczas stosowanych jednostkowych procesów wytwarzania złożonych geometrycznie i spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne odlewów łopatek poprzez realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych w odniesieniu do:
– projektowania procesu z wykorzystaniem symulacji numerycznych,
– wytwarzania i kontroli jakości woskowych modeli odlewniczych oraz zestawów modelowych,
– wytwarzania wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych,
– topienia i próżniowego odlewania z wykorzystaniem drukowanych filtrów ceramicznych,
– obróbki cieplnej odlewów,
– kontroli jakości odlewów,
– naprawy odlewów z wykorzystaniem technik łukowych.

Poszczególne zmiany jednostkowych procesów zostaną przetestowane i zweryfikowane dzięki wytwarzaniu demonstracyjnej serii odlewów oraz ich kompleksowej kontroli. Zaproponowane w projekcie nowe podejście do realizacji złożonych procesów precyzyjnego odlewania pozwoli na zwiększenie niezawodności poszczególnych etapów produkcji, a tym samym minimalizację ilości braków.

Scroll Up