Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D
Opis

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej technologii odlewania precyzyjnego typoszeregu komponentów turbiny niskiego ciśnienia stanowiących integralną część nowej generacji silników odrzutowych z rodziny PW1000, montowanych m.in. w samolotach Airbus A320neo. Jego celem jest udoskonalenie dotychczas stosowanych jednostkowych procesów wytwarzania złożonych geometrycznie i spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne odlewów łopatek poprzez realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych w odniesieniu do projektowania procesu z wykorzystaniem symulacji numerycznych, wytwarzania i kontroli jakości woskowych modeli odlewniczych oraz zestawów modelowych, wytwarzania wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych, topienia i próżniowego odlewania z wykorzystaniem drukowanych filtrów ceramicznych, kontroli jakości odlewów z wykorzystaniem wysokoczułej bezfilmowej techniki RTG oraz naprawy odlewów z wykorzystaniem technik łukowych.
Poszczególne zmiany jednostkowych procesów zostaną przetestowane i zweryfikowane dzięki wytworzeniu demonstracyjnej serii odlewów oraz realizacji ich kompleksowej kontroli. Zaproponowane w projekcie nowe podejście do realizacji złożonych procesów precyzyjnego odlewania oraz przede wszystkim zastosowanie filtrów ceramicznych, produkowanych z wykorzystaniem technologii drukowania 3D pozwoli na zwiększenie niezawodności poszczególnych etapów produkcji, a tym samym minimalizację kosztów złej jakości.

Dofinansowanie z UE: 1 758 473,32 PLN

 

Zapytania ofertowe