Konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka oficjalnie uruchomiony!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 kwietnia 2019 r. poinformowało, że aktywny jest link do systemu informatycznego IP w ramach Konkursu 2/1.1.1/2019: https://lsi.ncbr.gov.pl

Przypominamy, że jednomiesięczne nabory w ramach przedmiotowego Programu będą realizowane w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 1 lipca 2019 r. (do godz. 16:00). Alokacja wynosi 1,05 mld PLN. Szczegółowe informacje o konkursie „Szybka Ścieżka” znajdują się na stronie internetowej NCBR:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.