190 milionów złotych na innowacje w przemyśle stalowym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia kolejny z konkursów. Tym razem jest to już trzeci nabór do w ramach programu INNOSTAL. W poprzednich dwóch edycjach dofinansowanie na kwotę ponad 220 mln PLN uzyskało 36 projektów.

Nabór do tegorocznego konkursu w ramach, którego do rozdysponowania pozostaje 190 mln PLN rozpoczyna się 15 maja i potrwa do 18 sierpnia. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN, a poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 80%. O dofinansowanie mogą ubiegać się małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych chcące realizować badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny wskazany w Agendzie Badawczej Programu sektorowego INNOSTAL.

Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj.

Zapraszamy do współpracy firmy/konsorcja chcące aplikować do przedmiotowego konkursu.