Web Summit 2021

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”, ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe są skierowane do małopolskich innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. W ramach projektu Createc bierze udziału w międzynarodowej konferencji Web Summit w dniach od 31 października do 4 listopada 2021 roku.

Web Summit | Lisbon | Volunteer and attend Web Summit for free | Lisbon,  November 1-4 2021

Web Summit to coroczna konferencja technologiczna odbywająca się w Lizbonie w Portugalii. W ciągu 10 lat Web Summit przekształciło się z konferencji start-upów technologicznych w przestrzeń do angażowania się w debaty wywołane rolą technologii w szerszym świecie.

Główne tematy konferencji oscylują wokół tematów marketingu i mediów, handlu, stylu życia, rozwoju biznesu oraz obszarów Big Data i robotyki. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o najpilniejszych wyzwaniach biznesowych i społecznych oraz odkryć rozwiązania i możliwości rozwoju.

Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców, inwestorów, decydentów, liderów korporacji, ekspertów technologicznych i innych zgromadzi się w Lizbonie na Web Summit, na największej konferencji technologicznej na świecie.

Konferencja przyciąga zróżnicowaną listę światowej klasy prelegentów (ponad 1000) i udostępnia treści, które inspirują i wzmacniają uczestników”.

Web Summit 2021 po raz kolejny zaoferuje wyjątkową arenę dla profesjonalistów, którzy chcą zdobyć globalną publiczność i poprawić świadomość swojej marki. Poprzez dyskusje, warsztaty, konkursy i możliwości nawiązywania kontaktów z tysiącami przedstawicieli mediów i wysoko wykwalifikowanymi gośćmi z określonymi wymaganiami, przedsiębiorcy mogą rozwijać swój biznes.