CREATEC sp. z o.o. z prestiżowym grantem w programie Horyzont 2020

Miło nam poinformować, że wniosek „Turning non-recyclable aluminum waste into metal foams with multiple applications”, który złożyliśmy we wrześniowym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 dla MŚP został oceniony pozytywnie, zdobywając 14.40 na 15 możliwych punktów! Tematyka projektu obejmująca zaawansowane technologie recyklingu w połączeniu z wytwarzaniem ultralekkich pian aluminiowych, to kolejny z obszarów zainteresowań inżynierów CREATEC.
Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie. Jego budżet w latach 2014-2020 to 80 miliardów euro. W ramach organizowanych cyklicznie naborów firmy mają możliwość ubiegania się o wsparcie indywidualne w ramach tzw. Instrumentu MŚP (z ang. SME-Instrument).
W pierwszej fazie konkursu, w której to CREATEC uzyskał dofinansowanie, przedsiębiorstwa ubiegają się o dofinansowanie wykonania studiów i analiz, mających na celu ocenę wykonalności koncepcji technologicznej projektu, ocenę potencjału technicznego i komercyjnego projektu oraz ocenę ryzyka. Projekt powinien zakończyć się opracowaniem studium wykonalności uwzględniającego aspekty techniczne i komercyjne projektu. Jest on swoistym przygotowaniem do konkursu fazy II, których celem jest opracowanie i demonstracja innowacyjnych produktów i technologii (z ang. innovation development & demonstration) o dużym potencjale rynkowym.
W sumie, w ramach zakończonego 5 września naboru zostało złożonych 2111 wniosków. Oprócz CREATEC dofinansowanie otrzymały jeszcze tylko 3 polskie firmy. Sumarycznie, w bieżącej perspektywie, od 2014 roku złożonych zostało ponad 37 tysięcy aplikacji, a dofinansowanie uzyskało jedynie niecałe trzy tysiące projektów, co stanowi 8.5%. Do tej pory wsparcie uzyskało nieco ponad 60 polskich przedsiębiorców.
Szczególne podziękowania kierujemy do zespołu Zafiro Solutions, który odpowiadał za przygotowanie wniosku.