WooBrick Sp. z o.o. z kolejnym dofinansowaniem!

Z dumą informujemy, że WooBrick Sp. z o.o., którego współudziałowcem jest CREATEC pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym razem na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”.

Celem projektu jest opracowanie klocków drewnianych ELECTRIX cechujących się kompatybilnością ze standardem LEGO i działających zgodnie z filozofią „connected toys”. W ramach prac planowanych do realizacji w przedmiotowym projekcie zaprojektowane zostaną zabawki pozwalające na zastosowanie całkowicie nowego podejścia w zakresie edukacji, w szczególności matematyki, fizyki, informatyki i języków. Zaimplementowane w zabawkach rozwiązania obejmujące elementy elektryczne i elektroniczne umożliwiające połączenie klocków z aplikacją mobilną stworzą, w kontekście do tej pory prostych drewnianych zabawek, zupełnie nowe możliwości. Nadrzędnym celem jest jednak zachowanie ekologicznego charakteru klocków ELECTRIX.

Budżet to 1 138 046,25 PLN przy udziale dofinansowania na poziomie 940 881,23 PLN. Uznanie Ekspertów zdobyły jedynie 4 z 13 wniosków złożonych w ramach I rundy naboru.

Serdecznie gratulujemy!

Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową WooBrick.