Aktualne nabory wniosków w ramach POIR

Poniżej prezentujemy pełen przegląd dostępnych lub planowanych do uruchomienia projektów i działań:

1. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Szybka Ścieżka

2. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka” – konkursy w ścieżkach tematycznych:

a) Seal of Excellance:
– ogłoszenie konkursu: 14 stycznia 2020 r.,
– nabór wniosków: 14 lutego 2020 r. – 30 września 2020 r.

 b) KORONAWIRUSY:

– ogłoszenie konkursu: 6 kwietnia 2020 r.,

– nabór wniosków: 6 maja 2020 r. – 31 grudnia 2020 r., aktualnie trwa III runda  (25 lipca – 31 grudnia 2020 r).,

– alokacja: 200 mln PLN,

– konkurs podzielony na rundy.

 c) AGROTECH:

– ogłoszenie konkursu: 10 sierpnia 2020 r.,

– nabór wniosków: 10 września 2020 r. – 6 listopada 2020 r.,

– alokacja: 100 mln PLN,

– konkurs przeznaczony dla regionów słabiej rozwiniętych,

– minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 1 mln PLN dla MŚP i 2 mln PLN dla dużych firm lub konsorcjów,

– dofinansowanie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych.

3. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP:
a) ogłoszenie konkursu: 18 maja 2020 r.,
b) nabory wniosków: 1 czerwca 2020 r. – 30 grudnia 2020 r.,
c) alokacja: 350 mln PLN.

4. Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne:
a) ogłoszenie konkursu: 18 lutego/marca 2019 r.,
b) nabór wniosków: 1 lutego 2019 r. – 30 grudnia 2020 r.,
c) łączna alokacja: 75 mln PLN.

5. Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki:
a) nabory wniosków: 9 maja 2020 r. – 9 października 2020 r.,
b) łączna alokacja: 311 mln PLN.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie firmy oraz konsorcja zainteresowane udziałem w w/w konkursach.