Ogłoszenie konkursu nr 6/1.1.1/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 1 lipca 2020 ogłosiło konkurs 6/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka”, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs NCBR przeznaczy 300 mln PLN.

Cały konkurs został podzielony na dwie rundy. Pierwsza runda rozpocznie się od 3 do 21 sierpnia 2020 r. Wnioski mogą składać duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Alokacja wyniesie 100 mln PLN. Druga rudna rusza od 22 sierpnia do 14 września 2020 r.  O dofinansowanie mogą starać się projekty realizowane przez MŚP lub ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). NCBR przeznaczy 200mln PLN na ich realizację.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów znajdują się na stronach NCBR.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.