„Szybka Ścieżka” jeden program – wielkie możliwości  

Konkurs „Szybkiej Ścieżki” to przede wszystkim nieograniczony tematycznie popularny program wsparcia innowacji w Polsce. To flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjny Innowacyjny Rozwój.

Cel: Opracowanie nowych lub udoskonalenie już istniejących produktów, procesów lub usług.

Konkursy „Szybkiej Ścieżki” bez ograniczeń tematycznych, finansowane z Funduszy Europejskich, NCBR ogłasza dwa razy do roku. W ubiegłym roku w ramach tego programu wpłynęło 816 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 6,1 mld zł. Ocena ekspertów oparta była o 18 kryteriów. Finalnie 1,8 mld zł przeznaczono na realizację projektów B+R dla 219 przedsiębiorstwom, konsorcjom przedsiębiorstw lub konsorcjom przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych.

W 2020 r. w czwartej rundzie konkursu 1/1.1.1/2020 „Szybka Ścieżka” wpłynęło 455 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ok. 2,9 mld zł. W chwili obecnej wnioski weryfikowane są pod względem formalnym.

Na dofinansowanie, niezależnie od wielkości, stażu na rynku czy gałęzi gospodarki, ma szansę każda firma spełniająca konkursowe kryteria.

Dzięki Naszemu wsparciu kilka przedsiębiorstw może prężnie się rozwijać i korzystać z dofinansowania „Szybkiej Ścieżki”.

Może również Twoja firma jest zainteresowana?

Zapraszamy do kontaktu.