Strona internetowa ceramicfilters.pl oficjalnie uruchomiona

W związku z chęcią przekazywania Państwu jeszcze większej ilości informacji o naszych sztandarowych przedsięwzięciach uruchomiona została strona internetowa projektu pt. „Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D”, który realizujemy wspólnie z Consolidated Precision Products Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  i konkursu 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw. Całkowita wartość projektu to 13 218 899,42 PLN. Po więcej informacji zapraszamy na dedykowaną stronę internetową: http://ceramicfilters.pl/