Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowe konkursy, dedykowane technologiom tworzyw sztucznych oraz sektorowi kosmicznemu

W ramach flagowego programu NCBR „Szybka Ścieżka” w 2019 roku przeprowadzonych zostanie 6 konkursów. Poza ogłoszonymi do tej pory naborami, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie również w dwóch konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (z budżetem 300 mln PLN), a drugi technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln PLN). Nabór wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 15 listopada br.

O dofinansowanie w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się firmy chcące zrealizować projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu. W 2018 roku w 5 konkursach „Szybkiej ścieżki” złożonych zostało 1238 wniosków spośród których podpisane zostały 303 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę wynoszącą 1,8 mld PLN. W 2019 roku NCBR przeznaczy na realizację wszystkich sześciu konkursów „Szybkiej Ścieżki” o 480 mln zł więcej niż początkowo zakładano. Całkowity budżet konkursów wyniesie 2,73 mld PLN.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące poszczególnych konkursów:

  1. Technologie tworzyw sztucznychdokumentacja konkursowazakres tematyczny.
  2. Technologie kosmicznedokumentacja konkursowazakres tematyczny.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zainteresowane udziałem w w/w konkursach. Pomożemy stworzyć wnioski, które na pewno uzyskają bardzo wysoką ocenę Panelu Ekspertów, pozwalającą na uzyskanie dofinansowania.