Przemysłowa tomografia komputerowa w działalności R&D Grupy BMW

Grupa BMW poinformowała o wdrożeniu przemysłowej tomografii komputerowej w zastosowaniu do analiz struktur kompletnych samochodów, m.in. połączeń śrubowych i klejonych, spoin lub powierzchni malowanych. Wyniki stanowią bazę do modyfikacji implementowanych w produkcji seryjnej.

Pomiar jest realizowany przez cztery sprzężone ze sobą roboty. Pracują one w parach, gdzie jeden z nich odpowiada za ruch generatora wiązki promieni X, natomiast drugi za operowanie detektorem. Pozyskane przez układ dane są przetwarzane przez dedykowane oprogramowanie, które oblicza trójwymiarowy obraz badanego obiektu z dokładnością rzędu 100 mikronów.

Projekt w dalszym ciągu jest rozwijany, inżynierowie BMW koncentrują się teraz na zaimplementowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, które pozwoliłyby na automatyczną analizę obrazów pozyskanych na drodze analiz CT.

Źródło: BMW Group Uses X-ray Measurements For Vehicle Analysis

Metody przemysłowej tomografii komputerowej są coraz szerzej stosowane w przemyśle, a poszczególne aplikacje stają się coraz bardziej zaawansowane. Serdecznie zapraszamy do realizacji analiz wykonywanych z wykorzystaniem technologii CT w naszej Firmie.