Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR – podsumowanie jesiennych naborów

Zakończyły się już jesienne nabory do sztandarowych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, potocznie zwanych „Szybką ścieżką”. W ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój do rozdania jest przeznaczone 1,4 mld zł. Po równo dla Dużych Przedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP.

Oba konkursy wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Łącznie złożono 722 wnioski. Aktywniejsi byli przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy. W czterech naborach aplikowali oni o 599 projektów, wnioskując o dofinansowanie na poziomie 3 728 594 483,00 zł. Duże przedsiębiorstwa w ramach trzech naborów przygotowały 123 aplikacje opisujące projekty o wartości ponad 4 miliardów złotych przy udziale dofinansowania na poziomie 1 959 540 357,70 zł.

Kolejny już raz obserwowaliśmy wzrost sumarycznej ilości wniosków składanych w ramach kolejnych naborów. Dla przykładu, we wrześniowych naborach do konkursu dedykowanego dla Dużych Przedsiębiorstw aplikowano o 13 projektów, natomiast ostatni nabór przyniósł rekordowe 92 aplikacje. Podobnie było w przypadku firm z sektora MŚP – we wrześniu złożono 95 wniosków, natomiast w ostatniej, grudniowej turze trwającej tylko 15 dni, aplikacji było aż 333. Konkurencja była zatem ogromna. Spowoduje to zapewne znaczące wydłużenie czasu oceny wniosków złożonych w listopadzie i grudniu.

Środki o które aplikowali wnioskodawcy są kilkukrotnie większe niż przewidziana przez NCBR alokacja. Całkowita kwota dofinansowania o jakie wnioskowały podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach jesiennych naborów to 4 152 861 421,58 zł.

Kolejne konkursy zostaną ogłoszone w lutym. Natomiast otwarcie naborów jest przewidziane na kwiecień 2019 r.

Podsumowując – jeśli planujesz skorzystać z dofinansowania w przyszłym roku, nie zwlekaj i już teraz skontaktuj się z CREATEC. Wspólnie stworzymy aplikację, która na pewno uzyska dofinansowanie!