INFOSTRATEG – rusza nabór do I konkursu

INFOSTARTEG to program, który został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji. Celem projektu jest opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, które mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce.  Całkowity budżet Programu to 840 mln PLN. INFOSTRATEG ma na celu m.in.: tworzenie zbiorów danych testowych oraz przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, a także stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, podnoszących jakość produktów i usług oraz efektywność procesów. W I konkursie wskazano dwa konkretne zagadnienia badawcze, w które musi wpisywać się projekt.

  • I. Rozpoznawanie obrazów medycznych, w zakresie dróg oddechowych, raka piersi u kobiet i raka prostaty u mężczyzn (temat nr 2).
  • II. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów (temat nr 11).

Całkowita alokacja I konkursu wynosi 60 000 000 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi:

  • 10 000 000 zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 2;
  • 8 000 000 zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 11.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi:

  • 3 500 000 zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 2;
  • 1 700 000 zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 11.

Nabór wniosków trwa od 4 stycznia do  26 lutego 2021 r.,