Ogłoszenie konkursu Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021

W dniu 15 lutego 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka”. Konkurs dedykowany dużym przedsiębiorstwom oraz MŚP z regionów słabiej rozwiniętych. Nabór w konkursie będzie trwał od 22 marca.

Alokacja w konkursie wyniesie 300 mln zł.

Dodatkowo 2 marca 2021 r.  NCBR organizuje Dzień Otwarty, na którym zostaną poruszone m.in. kwestie:

  • zasad aplikowania,
  • dokumentacji konkursowej,
  • kryteriów oceny wniosków,
  • kosztów kwalifikowalnych.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w konkursie zapraszamy do kontaktu: office@createc.com.pl