Małopolska Innovation Rocket – XXX Forum Ekonomiczne

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”, w którym Createc ma przyjemność uczestniczyć po raz kolejny, ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe są skierowane do małopolskich innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

W ramach projektu Createc bierze udziału w jubileuszowym XXX Forum Ekonomicznym odbywającym się w dniach 7 – 9 września 2021 r.

XXX Forum Ekonomiczne to najważniejsza i największa w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowa konferencja, której uczestnicy nie tylko dyskutują o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawiają konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

 

Maciej Kwiatkowski zaprezentuje naszą firmę w ramach bloku tematycznego Małopolska Innovation Rocket 9 września 2021r.