WooBrick Sp. z o.o. z dofinansowaniem w konkursie „Szybka Ścieżka”!

Jedną z głównych zasad charakteryzujących działalność CREATEC jest projektowe podejście do realizowanych przedsięwzięć. Podejmowane działania mieszczą się w niezwykle szerokim spektrum. W ramach jednego z projektów, współrealizowanych przez zespół CREATEC, trwają prace nad pierwszymi na Świecie interaktywnymi klockami drewnianymi, jednocześnie kompatybilnymi ze standardem LEGO i przeznaczonymi do edukacji poprzez zabawę o nazwie QUBTRIX.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie 2/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych. Całkowity budżet projektu wynosi 1 477 801,70 PLN, przy udziale dofinansowania na poziomie 1 060 594,69 PLN. Wniosek uzyskał bardzo wysoką ocenę 23 na 28 możliwych punktów, co pozwoliło uplasować się na 10 miejscu listy rankingowej (wyniki naboru). Eksperci NCBR tym razem oceniali 60 projektów.

Serdecznie gratulujemy!

Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową WooBrick.