Nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – jesień/zima 2019 r.

W ostatnim czasie miała miejsce aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na rok 2019 r. W dokumencie pojawiło się kilka istotnych nowości. Najważniejszą z nich jest całkowicie nowy program „Ścieżka dla Mazowsza” pozwalający na pozyskanie dofinansowania przez podmioty z woj. mazowieckiego, które przez dwa ostatnie lata były wykluczone i nie mogły brać udziału w organizowanych przez NCBR czy PARP naborach. Na uwagę zasługują również ścieżki tematyczne dedykowane projektom o ściśle określonej, specjalnej tematyce np. z zakresu tworzyw sztucznych, technologii kosmicznych czy urządzeń grzewczych. Z kolei na przełomie września i października uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie przeznaczone na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. To nie jedyny projekt o charakterze inwestycyjnym – 30 sierpnia Polska Agencja Przedsiębiorczości ogłosi nowe rozdanie w konkursie „Badania na rynek”, natomiast trzy dni później tj. 3 września możemy spodziewać się większej ilości informacji dotyczącej „Kredytu na innowacje technologiczne”, konkursu organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Projekty tego typu są dedykowane wsparciu realizacji wdrożeń prac B+R – zrealizowanych we własnym zakresie lub zakupionych.

Staraliśmy się podsumować wszystkie z możliwych na ten moment, ogólnokrajowych ścieżek, w ramach których przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe mogą ubiegać się o środki na finansowanie prac B+R. Dla niektórych działań dokumentacja nie została jeszcze udostępniona, dlatego też, gdy takowe konkursy zostaną ogłoszone poinformujemy Państwa o tym w oddzielnych aktualnościach.

Poniżej prezentujemy pełen przegląd dostępnych lub planowanych do uruchomienia projektów i działań:

1. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka”:
a) terminy naborów:
– nabór I: 16 września 2019 r. – 31 października 2019 r.,
– nabór II: 1 listopada 2019 r. – 30 listopada 2019 r.,
– nabór III: 1 grudnia 2019 r. – 16 grudnia 2019 r. do godz. 16:00.
b) alokacja: 1.100 mld PLN, w tym:
– 750 mln PLN na projekty realizowane samodzielnie przez MŚP, w konsorcjach z udziałem wyłącznie MŚP lub w konsorcjach z udziałem MŚP i jednostek naukowych,
– 350 mln PLN na projekty realizowane samodzielnie i w konsorcjach przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP.
c) minimalna wartość projektu:
– 1 mln PLN dla projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,
– 2 mln PLN dla pozostałych projektów.
d) intensywność pomocy publicznej:
– dla przedsiębiorstw:

Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

– dla jednostek naukowych: do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej;
e) dokumentacja: link

2. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka” – konkursy w ścieżkach tematycznych:
a) TWORZYWA SZTUCZNE:
– nabór wniosków: 2 września – 15 listopada 2019 r.,
– alokacja: 180 mln PLN,
– dokumentacja: link
b) TECHNOLOGIE KOSMICZNE:
– alokacja: 300 mln PLN,
– dokumentacja: link
c) INNOWACYJNE NAWOZY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA:
– ogłoszenie konkursu: 10 października 2019 r.,
– nabór wniosków: 14 listopada 2019 r. – 14 stycznia 2020 r.,
– alokacja: 200 mln PLN.
d) URZĄDZENIA GRZEWCZE:
– ogłoszenie konkursu: 10 października 2019 r.,
– nabór wniosków: 14 listopada 2019 r. – 14 stycznia 2020 r.,
– alokacja: zostanie określona w późniejszym terminie.

3. Ścieżka dla Mazowsza:
a) nabór wniosków: 23 sierpnia – 23 września,
b) alokacja: 600 mln PLN,
c) minimalna wartość projektu:
– 5 mln PLN dla projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo,
– 7 mln PLN dla projektów realizowanych w ramach konsorcjum.
d) intensywność pomocy publicznej: analogiczna jak dla poddziałania 1.1.1.
e) dokumentacja: link

4. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw:
a) ogłoszenie konkursu: 26 sierpnia 2019 r.,
b) nabór wniosków: 26 września 2019 r. – 14 października 2019 r.,
c) alokacja: 350 mln PLN,
d) intensywność pomocy publicznej: według mapy regionalnej pomocy inwestycyjnej z bonusem 10% dla średnich przedsiębiorstw oraz 20% dla mikro- i małych przedsiębiorstw:

Znalezione obrazy dla zapytania regionalna pomoc inwestycyjna mapa
Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski

 5. Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek:
a) ogłoszenie konkursów: 30 sierpnia 2019 r.,
b) nabór wniosków: 1 października 2019 r. – 31 października 2019 r.,
c) alokacja:
– konkurs ogólny: 850 mln PLN,
– konkurs dedykowany miastom średnim: 200 mln PLN,
– konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności: 50 mln PLN.
d) intensywność pomocy publicznej: według mapy regionalnej pomocy inwestycyjnej z bonusem 10% dla średnich przedsiębiorstw oraz 20% dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

6. Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne:
a) ogłoszenie konkursu: 3 września 2019 r.,
b) nabory wniosków: 15 października 2019 r. – 27 lutego 2020 r.,
c) alokacja: 350 mln PLN,
d) intensywność pomocy publicznej: według mapy regionalnej pomocy inwestycyjnej z bonusem 10% dla średnich przedsiębiorstw oraz 20% dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie firmy oraz konsorcja zainteresowane udziałem w w/w konkursach. Pomożemy stworzyć unikalne, będące na wysokim poziomie merytorycznym, wnioski, które pozwolą na uzyskanie dofinansowania.