Szybka ścieżka dla Mazowsza – 600 mln PLN dla innowatorów z województwa mazowieckiego
W dniu 14 sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kolejne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki. Oprócz klasycznego poddziałania 1.1.1. dla Wnioskodawców zostanie udostępniona kompletnie nowa inicjatywa – „Ścieżka dla Mazowsza”. W ramach działania wsparcie otrzymają projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Planowana przez NCBR alokacja to 600 mln PLN. Razem z konkursem Szybka Ścieżka dedykowanym regionom słabo rozwiniętym na wsparcie nowatorskich projektów przeznaczone zostanie łącznie aż 1,7 mld PLN. Nabór wniosków w nowym konkursie NCBR rozpocznie się 23 sierpnia i potrwa do 23 września. O dofinansowanie projektów B+R w ramach „Ścieżki dla Mazowsza” będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa i konsorcja przemysłowe lub naukowo-przemysłowe, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs w swoich głównych założeniach jest zbliżony do Szybkiej Ścieżki”, jednak ocenie będzie podlegać mniej kryteriów, co jest kolejnym udogodnieniem wprowadzonym przez NCBR. Z kolei dla typowego działania 1.1.1. agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewidziała 3 nabory. Pierwszy z nich startuje już 16 września i potrwa do 31 października. Ostatni, trzeci nabór zakończy się 16 grudnia 2019 r.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach NCBR: „Ścieżka dla Mazowsza” oraz „Szybka Ścieżka”.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie firmy i konsorcja zainteresowane udziałem w przedmiotowych konkursach.