Podsumowanie projektu ALFOAM

Z dniem 30 czerwca 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu ALFOAM. Na stronach Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS), który jest głównym źródłem informacji o wynikach w ramach unijnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, zamieszczone zostało jego podsumowanie. Zapraszamy do lektury!