Harmonogram konkursów POIR na 2021 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjny Inteligentny Rozwój na rok 2021.

W programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostanie w przyszłym roku ogłoszony nowy konkurs w formule „Szybkiej Ścieżki” – Poddziałanie 1.1.1 w I osi priorytetowej. Konkurs będzie skierowany do MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, konsorcjów w regionach słabo rozwiniętych. Nabór planowany jest na przełomie I i II kwartału 2021 r. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniesie 300 mln zł.

Harmonogram konkursów w 2021 r. znajduje się na stronie NCBR.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.