Konkurs 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka dla Mazowsza – podsumowanie

W dniu 1 czerwca 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w terminie od 9 kwietnia do 1 czerwca 2020 r. wpłynęło 281 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 935 820 284,76 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 2 936 323 856,31 PLN.
W dniu 1 lipca 2020r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w konkursie 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka dla Mazowsza, przez Instytucję Pośredniczącą. Spośród  złożonych wniosków do dalszej oceny skierowano 268 wniosków, 11 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, a 2 wnioski zostały wycofane.

Zgodnie z informacją NCBR ocenie według kryteriów zostało poddano 255 wniosków i zgodnie z zatwierdzoną 2 października listą rankingową:
• 26 projektów, otrzymało co najmniej 14 pkt  i zostało wybranych do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 210 380 186,89 zł,
• 70 projektów, uzyskało od 10 do 13 pkt i zostało umieszczonych na liście projektów niewybranych do dofinansowania z powodu braku alokacji.
• 159 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania.
Dodatkowo 24 wnioski zostały wycofane z oceny.