Konkurs 5/1.1.1/2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR – zamknięcie naboru wniosków

Informujemy, że 30 listopada 2018 r. o godz. 16:00 upłynął termin składania wniosków w konkursie 5/1.1.1/2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR. W ostatniej, trzeciej turze naboru, w konkursie dedykowanym dużym przedsiębiorcom wpłynęła rekordowa liczba 92 wniosków o dofinansowanie projektów kwotą w wysokości 1 430 411 619,14 PLN. Całkowity budżet wspomnianych przedsięwzięć to ponad 3 miliardy złotych.

W sumie o dofinansowanie w ramach trzech jesiennych naborów ubiega się 123 dużych przedsiębiorstw lub konsorcjów, które zawnioskowały o  1 959 540 357,70 PLN, przy  wartości kosztów kwalifikowanych  4 132 630 814,17 PLN.

Już teraz zachęcamy wszystkich, którzy w tym roku nie zdążyli przygotować swoich własnych wniosków do kontaktu: office@createc.com.pl, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć prace nad aplikacjami przeznaczonymi na wiosenne nabory. Pojawił się już harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 r.