400 milionów złotych na budowę lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych

W dniu 11 lutego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dedykowany przedsiębiorcom chcącym stworzyć lub rozbudować centra badawczo-rozwojowe swoich firm poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służące realizacji prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją prac B+R. Całkowita ilość środków, którymi MIiR dofinansuje najlepsze projekty to 400 mln PLN, a maksymalny poziom dofinansowania wydatków inwestycyjnych może wynieść nawet 70%. Nabór wniosków będzie realizowany od 11 marca do 30 kwietnia 2019 r. Wszystkie informacje dot. działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój znajdują się na stronach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Już teraz zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane pozyskaniem w/w środków.