Prawie półtora miliarda złotych na współfinansowanie wdrożeń wyników prac B+R

Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs. W ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek możliwe jest pozyskanie finansowania na wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń lub nieruchomości, roboty budowlane, budowę nowej linii produkcyjnej lub hali, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji lub know-how czy eksperymentalne prace rozwojowe i usługi doradcze.

Konkurs dedykowany jest firmom z sektora MŚP. Nabór będzie prowadzony w trzech równoległych konkursach: ogólnym, dedykowanym firmom z miast średnich oraz projektom na rzecz dostępności. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Nabory ruszają już 25 marca 2019 r. Dokumentacja konkursowa znajduje się w tym miejscu.

Nie zwlekaj – skontaktuj się z nami. Razem przygotujemy świetną aplikację!