Ultralekkie przestrzenne struktury wypełnieniowe dedykowane pojazdom

W ramach współpracy planowane jest opracowanie nowego ultralekkiego materiału o unikalnych właściwościach fizyko-chemicznych i mechanicznych dedykowanego zastosowaniu w pojazdach. Lekkie, ultrawytrzymałe struktury o ściśle określonych właściwościach wytrzymałościowych i fizyko-chemicznych pozwolą na ograniczenie masy pojazdów przy jednoczesnym wzroście parametrów użytkowych i nadaniu im unikalnych cech eksploatacyjnych.

Udział w Akceleratorze to gwarancja rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby podmiotów kluczowych dla polskiej gospodarki.

Program realizowany jest w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne, w ramach II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1.07.2019-28.12.2019
Dofinansowanie z UE: 200.000,00 PLN
Numer umowy: N1/0005/2019

 

Turning non-recyclable aluminum waste into metal foams with multiple applications

Aluminium staje się coraz ważniejszym surowcem stosowanym w różnych gałęziach przemysłu i zastosowaniach (np. lekkich pojazdach elektrycznych). Ponad 50% produkowanych odpadów to złom, który może być powtórnie przetworzony na drodze recyklingu, oszczędzając zasoby naturalne (boksyty) i energię. Wymaga tylko 5% energii potrzebnej do wyprodukowania pierwotnego aluminium. Niestety, nadal co roku trafia na wysypisko duża ilość odpadów aluminiowych (ok. 5,343 mln ton), co nie jest ani opłacalne, ani neutralne dla środowiska. Firma Createc opracowała przełomową technologię recyklingu, który umożliwia przywrócenie na rynek odpadów aluminiowych nienadających się do powtórnego przetwarzania, co w pełni zamyka cykl produkcyjny. Odpad jest przetwarzany do postaci funkcjonalnego produktu jakim jest piana aluminiowa. Wytwarzana np. w postaci paneli piana jest wykorzystywana w produkcji części samochodowych, architekturze, budownictwie. Materiał ten jest idealny do zastosowania jako pochłaniacz energii lub hałasu, a jednocześnie lekki i atrakcyjny wizualnie. Opracowana technologia jest przyjazna dla środowiska, co oznacza, że ​​eliminowane są wszelkie substancje chemiczne w procesie produkcyjnym i zużywane tylko 1% energii potrzebnej do produkcji aluminium pierwotnego. Panele będą oferowane w modelu B2B jako dwa typy produktów:
1) standardowe panele np. dla architektów w sklepach detalicznych,
2) jako wysoce dostosowane i wyspecjalizowane produkty dla przemysłu hi-tech (motoryzacyjnego, lotniczego).

Rynek pian aluminiowych szybko rośnie w tempie 7% CAGR i jest wart co najmniej 200 mln EUR, tylko w odniesieniu do zastosowania na rynku motoryzacyjnym i dekoracyjnym. Zapotrzebowanie rynku na wyroby z piany zostały potwierdzone przez dużych producentów części samochodowych, potencjalnych klientów dla paneli i architektów. W ramach projektu fazy 1 dążymy do poszerzenia naszej wiedzy o środowisku biznesowym na naszych rynkach docelowych, zidentyfikowania i poszukiwania dodatkowych dostawców i klientów oraz oceny rentowności budowy naszej pierwszej linii produkcyjnej.

Okres realizacji projektu: 1.01.2019-30.06.2019
Dofinansowanie z UE: 50.000,00 EUR
Więcej informacji na stronie.

Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej technologii odlewania precyzyjnego typoszeregu komponentów turbiny niskiego ciśnienia stanowiących integralną część nowej generacji silników odrzutowych z rodziny PW1000, montowanych m.in. w samolotach Airbus A320neo. Jego celem jest udoskonalenie dotychczas stosowanych jednostkowych procesów wytwarzania złożonych geometrycznie i spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne odlewów łopatek poprzez realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych w odniesieniu do projektowania procesu z wykorzystaniem symulacji numerycznych, wytwarzania i kontroli jakości woskowych modeli odlewniczych oraz zestawów modelowych, wytwarzania wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych, topienia i próżniowego odlewania z wykorzystaniem drukowanych filtrów ceramicznych, kontroli jakości odlewów z wykorzystaniem wysokoczułej bezfilmowej techniki RTG oraz naprawy odlewów z wykorzystaniem technik łukowych.
Poszczególne zmiany jednostkowych procesów zostaną przetestowane i zweryfikowane dzięki wytworzeniu demonstracyjnej serii odlewów oraz realizacji ich kompleksowej kontroli. Zaproponowane w projekcie nowe podejście do realizacji złożonych procesów precyzyjnego odlewania oraz przede wszystkim zastosowanie filtrów ceramicznych, produkowanych z wykorzystaniem technologii drukowania 3D pozwoli na zwiększenie niezawodności poszczególnych etapów produkcji, a tym samym minimalizację kosztów złej jakości.

Dofinansowanie z UE: 1 758 473,32 PLN

 

Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland

Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland realizowanego we współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami dla Startupów
w branży energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia oraz finansowej” dofinansowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 7 grudnia 2016 r. nr UDA-POIR-02.04.01-0001/16-00 o powierzenie grantu w ramach pilotażu Scale UP, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania: 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

Partnerzy MIT Enterprise Forum Poland:

Okres realizacji Projektu: od 7 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Liczba uczestników: 23 Startupy