Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

17 stycznia 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). SZOP określa instrumenty oraz typy projektów, które mogą zostać dofinansowane ze środków FENG.  W dokumencie wskazano:
– podmioty mogące ubiegać się o wsparcie,
– poziomy dofinansowania w zależności od rodzaju podmiotu oraz typu projektu,
– warunki uzyskania wsparcia,
– wymagane wskaźniki.
Ponadto SZOP zawiera informacje o Instytucjach Pośredniczących, czyli o instytucjach, które będą organizowały nabory w ramach poszczególnych działań FENG. Z dokumentacją można zapoznać się korzystając ze strony internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na której udostępniono stosowne odnośniki.

Pierwsze konkursy organizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki zbliżają się wielkimi krokami!

CREATEC Sp. z o.o. z patentem na „Sposób recyklingu wiórów z aluminium lub jego stopów”

Miło nam jest poinformować, iż 12 grudnia 2022 r. otrzymaliśmy informację o udzieleniu patentu na „Sposób recyklingu wiórów z aluminium lub jego stopów (PL241832B1). Przedmiotem wynalazku jest sposób recyklingu wiórów z aluminium lub jego stopów poprzez ich przerób w produkt będący zestaloną pianą bez stosowania dodatkowych środków takich jak porotwory, stabilizatory czy też gazy do przedmuchiwania z jednoczesną eliminacją potrzeby ogrzewania do wysokiej temperatury powyżej temperatury topnienia surowca metalicznego. Wynalazek jest efektem współpracy zespołu CREATEC Sp. z o.o. z naukowcami Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W związku z tym AGH w Krakowie jest drugim uprawnionym z patentu.

 

Szybka ścieżka „Innowacje cyfrowe” – rozpoczęcie naboru wniosków

Dzisiaj tj. 19 października 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka „Innowacje cyfrowe”. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, od dziś do 4 listopada, godz. 16:00.

Raz jeszcze zachęcamy do kontaktu przedstawicieli firm mających pomysł na realizację innowacji cyfrowych! Nasi konsultanci przygotują dla Państwa wniosek posiadający wysokie szanse na sukces w postaci uzyskania dofinansowania.

Ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka „Innowacje cyfrowe”

W dniu 12 października 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło ostatni w tym roku konkurs „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021 (POIR). Konkurs  jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej. Alokacja zaplanowana przez NCBR to 645 mln PLN. Projekty mogą być realizowane w regionach słabiej i lepiej rozwiniętych, a więc także na obszarze województwa mazowieckiego.

Aplikując, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Komplet informacji można znaleźć stronie internetowej NCBR. Wszystkich pragnących pozyskać środki w ramach przedmiotowego konkursu zapraszamy do kontaktu – pomożemy Państwu przygotować perfekcyjną dokumentację projektową. Zapraszamy do współpracy!

Kolejna Konferencja „CPP – Partnerzy”

W dniach 22-23 września 2022 r. w hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA odbyła się kolejna odsłona cyklicznej konferencji naukowo-technicznej, w trakcie której omówiony został postęp prac realizowanych w ramach projektów B+R prowadzonych w Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. Oprócz licznie reprezentowanego zespołu CPP, w konferencji udział wzięli kluczowi partnerzy rzeszowskiej odlewni tj. przedstawiciele Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki CEREL z Boguchwały, Baker Hughes Poland Sp. z o.o., SECO/WARWICK S.A., Remet UK Ltd, Infoster Sp. z o.o. oraz CREATEC Sp. z o.o.

Uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w I konkursie NUTRITECH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło dziś (12.07.2022 r.) nabór wniosków o dofinansowanie w I konkursie w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 100 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony będzie do 30 września br., do godz. 16:00. Program zakłada wdrożenie opracowanych rozwiązań, takich jak produkty prozdrowotne, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące, które pomogą zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym chorób dietozależnych, a więc służą prawidłowemu żywieniu i mają znaczenie profilaktyczne. Druga grupa rozwiązań – w postaci diet spersonalizowanych, produktów prozdrowotnych, narzędzi wspomagających oraz usług – będzie skierowana do osób już zmagających się z takimi chorobami. Trzecim celem cząstkowym programu jest zainspirowanie rynku do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie NCBR. Wszystkich zainteresowanych startem w przedmiotowym konkursie zapraszamy do kontaktu!

Web Summit 2021

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”, ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe są skierowane do małopolskich innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. W ramach projektu Createc bierze udziału w międzynarodowej konferencji Web Summit w dniach od 31 października do 4 listopada 2021 roku.

Web Summit | Lisbon | Volunteer and attend Web Summit for free | Lisbon,  November 1-4 2021

Web Summit to coroczna konferencja technologiczna odbywająca się w Lizbonie w Portugalii. W ciągu 10 lat Web Summit przekształciło się z konferencji start-upów technologicznych w przestrzeń do angażowania się w debaty wywołane rolą technologii w szerszym świecie.

Główne tematy konferencji oscylują wokół tematów marketingu i mediów, handlu, stylu życia, rozwoju biznesu oraz obszarów Big Data i robotyki. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o najpilniejszych wyzwaniach biznesowych i społecznych oraz odkryć rozwiązania i możliwości rozwoju.

Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców, inwestorów, decydentów, liderów korporacji, ekspertów technologicznych i innych zgromadzi się w Lizbonie na Web Summit, na największej konferencji technologicznej na świecie.

Konferencja przyciąga zróżnicowaną listę światowej klasy prelegentów (ponad 1000) i udostępnia treści, które inspirują i wzmacniają uczestników”.

Web Summit 2021 po raz kolejny zaoferuje wyjątkową arenę dla profesjonalistów, którzy chcą zdobyć globalną publiczność i poprawić świadomość swojej marki. Poprzez dyskusje, warsztaty, konkursy i możliwości nawiązywania kontaktów z tysiącami przedstawicieli mediów i wysoko wykwalifikowanymi gośćmi z określonymi wymaganiami, przedsiębiorcy mogą rozwijać swój biznes.

Konferencja „CPP – Partnerzy”

W dniach 14-16 października 2021 r. w hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA odbyła się kolejna odsłona cyklicznej konferencji naukowo-technicznej, w trakcie której omówiony został postęp prac realizowanych w ramach projektów B+R prowadzonych w Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. Oprócz licznie reprezentowanego zespołu CPP, w konferencji udział wzięli kluczowi partnerzy rzeszowskiej odlewni tj. przedstawiciele Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki CEREL z Boguchwały, Capital Refractories S.r.o., Baker Hughes Poland Sp. z o.o., Remet UK Ltd oraz CREATEC Sp. z o.o.

 

Dotacje na innowacje i nowe technologie – jak je zdobyć?

Jak zdobyć dotacje na innowacje i nowe technologie?  Jak wygląda oferta instytucji krajowych (PARP, NCBR, BGK)? Czym jest Horyzont Europa?

Na te i inne pytania dotyczące dotacji odpowie podczas webinarium dr inż. Michał Kwiatkowski, który wspiera startupy oraz dojrzałe przedsiębiorstwa w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Agenda spotkania:ż. 

  1. Działalność CREATEC.
  2. Projekty dofinansowane w ramach programów znajdujących się w ofercie instytucji krajowych (PARP, NCBR, BGK i inne) – prezentacja oferty.
  3. Projekty dofinansowane w ramach programów znajdujących się w ofercie Komisji Europejskiej (Horyzont Europa) – prezentacja oferty.
  4. Przykłady projektów/wdrożeń – studium przypadku.
  5. Podsumowanie.
  6. Pytania & odpowiedzi.

Webinar jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Małopolska Innovation Rocket – XXX Forum Ekonomiczne

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”, w którym Createc ma przyjemność uczestniczyć po raz kolejny, ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe są skierowane do małopolskich innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

W ramach projektu Createc bierze udziału w jubileuszowym XXX Forum Ekonomicznym odbywającym się w dniach 7 – 9 września 2021 r.

XXX Forum Ekonomiczne to najważniejsza i największa w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowa konferencja, której uczestnicy nie tylko dyskutują o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawiają konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

 

Maciej Kwiatkowski zaprezentuje naszą firmę w ramach bloku tematycznego Małopolska Innovation Rocket 9 września 2021r.