Web Summit 2021

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”, ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe są skierowane do małopolskich innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. W ramach projektu Createc bierze udziału w międzynarodowej konferencji Web Summit w dniach od 31 października do 4 listopada 2021 roku.

Web Summit | Lisbon | Volunteer and attend Web Summit for free | Lisbon, November 1-4 2021

Web Summit to coroczna konferencja technologiczna odbywająca się w Lizbonie w Portugalii. W ciągu 10 lat Web Summit przekształciło się z konferencji start-upów technologicznych w przestrzeń do angażowania się w debaty wywołane rolą technologii w szerszym świecie.

Główne tematy konferencji oscylują wokół tematów marketingu i mediów, handlu, stylu życia, rozwoju biznesu oraz obszarów Big Data i robotyki. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o najpilniejszych wyzwaniach biznesowych i społecznych oraz odkryć rozwiązania i możliwości rozwoju.

Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców, inwestorów, decydentów, liderów korporacji, ekspertów technologicznych i innych zgromadzi się w Lizbonie na Web Summit, na największej konferencji technologicznej na świecie.

Konferencja przyciąga zróżnicowaną listę światowej klasy prelegentów (ponad 1000) i udostępnia treści, które inspirują i wzmacniają uczestników”.

Web Summit 2021 po raz kolejny zaoferuje wyjątkową arenę dla profesjonalistów, którzy chcą zdobyć globalną publiczność i poprawić świadomość swojej marki. Poprzez dyskusje, warsztaty, konkursy i możliwości nawiązywania kontaktów z tysiącami przedstawicieli mediów i wysoko wykwalifikowanymi gośćmi z określonymi wymaganiami, przedsiębiorcy mogą rozwijać swój biznes.

Konferencja „CPP – Partnerzy”

W dniach 14-16 października 2021 r. w hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA odbyła się kolejna odsłona cyklicznej konferencji naukowo-technicznej, w trakcie której omówiony został postęp prac realizowanych w ramach projektów B+R prowadzonych w Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. Oprócz licznie reprezentowanego zespołu CPP, w konferencji udział wzięli kluczowi partnerzy rzeszowskiej odlewni tj. przedstawiciele Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki CEREL z Boguchwały, Capital Refractories S.r.o., Baker Hughes Poland Sp. z o.o., Remet UK Ltd oraz CREATEC Sp. z o.o.

 

Dotacje na innowacje i nowe technologie – jak je zdobyć?

Jak zdobyć dotacje na innowacje i nowe technologie?  Jak wygląda oferta instytucji krajowych (PARP, NCBR, BGK)? Czym jest Horyzont Europa?

Na te i inne pytania dotyczące dotacji odpowie podczas webinarium dr inż. Michał Kwiatkowski, który wspiera startupy oraz dojrzałe przedsiębiorstwa w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Agenda spotkania:ż. 

 1. Działalność CREATEC.
 2. Projekty dofinansowane w ramach programów znajdujących się w ofercie instytucji krajowych (PARP, NCBR, BGK i inne) – prezentacja oferty.
 3. Projekty dofinansowane w ramach programów znajdujących się w ofercie Komisji Europejskiej (Horyzont Europa) – prezentacja oferty.
 4. Przykłady projektów/wdrożeń – studium przypadku.
 5. Podsumowanie.
 6. Pytania & odpowiedzi.

Webinar jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Małopolska Innovation Rocket – XXX Forum Ekonomiczne

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”, w którym Createc ma przyjemność uczestniczyć po raz kolejny, ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Małopolski jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP. Działania projektowe są skierowane do małopolskich innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

W ramach projektu Createc bierze udziału w jubileuszowym XXX Forum Ekonomicznym odbywającym się w dniach 7 – 9 września 2021 r.

XXX Forum Ekonomiczne to najważniejsza i największa w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowa konferencja, której uczestnicy nie tylko dyskutują o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawiają konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

 

Maciej Kwiatkowski zaprezentuje naszą firmę w ramach bloku tematycznego Małopolska Innovation Rocket 9 września 2021r.

Economic Accelerator – Małopolska Startup Rocket – MWC Barcelona 2021

 Economic Acceleratora – Małopolska Startup Rocket – MWC Barcelona 2021

Celem projektu Economic Accelerator – Małopolska Startup Rocket jest promocja i wsparcie przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji swojej działalności. Createc ma przyjemność uczestniczyć w tym projekcie.

W ramach projektu Createc bierze udział w zagranicznych targach innowacyjności MWC Barcelona odbywających się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2021 r

MWV Barcelona jest stolicą branży technologicznej, która przyciąga jednych z najbardziej wpływowych decydentów na świecie. To tam, aktualnie 2400 wiodących firm i pionierów innowacyjności dzieli się najnowszymi tematami dotyczącymi przyszłości i trendów nowych w obszarze nowych technologii. To najlepsze miejsce do nawiązywania kontaktów z wpływowymi osobami z branży technologicznej.

Na MWC Barcelona odbywa się również 4YFN.  4 Years From Now to platforma biznesowa dla startupów, która umożliwia startupom, inwestorom i dużym korporacjom łączenie i uruchamianie nowych przedsięwzięć biznesowych.

Nasz kolega, Maciej Kwiatkowski reprezentuje naszą firmę na targach.

Liczymy na nawiązanie kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami.

Współpraca Createc – Instytut Nauk Technicznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

8 czerwca 2021 r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy CREATEC Sp. z o.o., a Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. CREATEC reprezentowali Maciej Nowosielski – Prezes Zarządu oraz Michał Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu. Po stronie Uniwersytetu Pedagogicznego sygnatariuszem był Dyrektor Instytutu Techniki dr hab. inż. Henryk Noga, prof. UP.

Instytut Nauk Technicznych realizuje studia na dwóch kierunkach: edukacja techniczno-informatyczna (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia) oraz inżynieria bezpieczeństwa (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia).

Strukturę organizacyjną Jednostki tworzy siedem katedr, w których prowadzone są badania naukowe w ramach m.in. inżynierii materiałowej, informatyki, mechatroniki czy odnawialnych źródeł energii.

Pomimo technicznego profilu działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu swoją reprezentację mają również nauki humanistyczne z obszaru pedagogiki, m.in. dydaktyka przedmiotów technicznych i zawodowych czy neurodydaktyka.

Zakres prowadzonych badań oraz szeroka baza dydaktyczna w postaci laboratoriów i pracowni (m.in. mechatronicznej, fotowoltaicznej, elektroniki, elektrotechniki, mikroskopii świetlnej czy druku 3D) pozwala na realizację studiów ogólnotechnicznych (inżynierskich i magisterskich) z wyodrębnionymi wieloma specjalnościami.

Nadrzędnym celem przedmiotowej umowy jest zacieśnienie wzajemnych kontaktów i rozwój współpracy w obszarze dydaktyki oraz działalności badawczo-rozwojowej.

„Niezwykle cieszy nas możliwość współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym. Liczymy na wymianę doświadczeń i udział we wspólnych projektach naukowo-badawczych” – mówi Maciej Nowosielski.

„Będziemy współpracować na wielu różnych polach. Wierzymy, że przyniesie to wymierne efekty dla naszego Partnera, choć przede wszystkim chcemy, aby na kooperacji skorzystali nasi studenci” – dodaje Henryk Noga.

Wśród obszarów współpracy należy wymienić organizację praktyk, staży, seminariów i warsztatów, uruchomienie możliwości realizacji prac licencjackich czy magisterskich przez studentów Instytutu Nauk Technicznych, bądź innych jednostek organizacyjnych uczelni, wspólne tworzenie nowych kierunków studiów i programów nauczania kreowanych przez realne potrzeby przemysłu oraz realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych będących odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez CREATEC i jego klientów, także w ramach projektów dofinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mamy nadzieję, że wspólne działania zaowocują wdrożeniem wielu innowacyjnych rozwiązań i pomysłów, nie tylko w ramach działalności CREATEC, ale także w kontekście działań prowadzonych przez firmy z otoczenia biznesowego obu Partnerów.

 

 

 

CORNET

Inicjatywa CORNET (z ang. COllective Research NETworking) to międzynarodowa sieć współpracy naukowej, która wspiera realizację projektów badawczych na rzecz MŚP. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest partnerem mechanizmu CORNET od 2011 roku. Celem inicjatywy CORNET jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłu.

Finansowanie międzynarodowych projektów CORNET jest zapewniane poprzez, łączenie środków finansowych pochodzących z dwóch (lub więcej) zaangażowanych krajów w ramach jednego budżetu projektu.

W każdym kraju uczestniczącym, konsorcjum projektowe musi składać się (co najmniej) z jednego stowarzyszenia MŚP (reprezentującego potrzeby MŚP z danej branży), jednego instytutu badawczego/uczelni (wykonawcy prowadzącego badania) i co najmniej pięciu MŚP zaangażowanych w prace komitetu użytkowników MŚP, który monitoruje postępy badań w projekcie.

Miło nam poinformować, że Createc został członkiem komitetu użytkowników MŚP w projekcie CORNET RapidSheet realizowanym w Polsce przez Klaster Obróbki Metali oraz AGH Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Głównym celem projektu „RapidSheet – Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc” jest opracowanie technologii do zastosowań w nisko seryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami badawczymi z Polski (Klaster Obróbki Metali, Akademia Górniczo-Hutnicza), Niemiec (Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik) i Belgii (Sirris).

Realizacja projektu została zaplanowana na okres 24 miesięcy i rozpoczęła się w styczniu 2021 r.

Ogłoszenie konkursu Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021

W dniu 15 lutego 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka”. Konkurs dedykowany dużym przedsiębiorstwom oraz MŚP z regionów słabiej rozwiniętych. Nabór w konkursie będzie trwał od 22 marca.

Alokacja w konkursie wyniesie 300 mln zł.

Dodatkowo 2 marca 2021 r.  NCBR organizuje Dzień Otwarty, na którym zostaną poruszone m.in. kwestie:

 • zasad aplikowania,
 • dokumentacji konkursowej,
 • kryteriów oceny wniosków,
 • kosztów kwalifikowalnych.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w konkursie zapraszamy do kontaktu: office@createc.com.pl

INFOSTRATEG – rusza nabór do I konkursu

INFOSTARTEG to program, który został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji. Celem projektu jest opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, które mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce.  Całkowity budżet Programu to 840 mln PLN. INFOSTRATEG ma na celu m.in.: tworzenie zbiorów danych testowych oraz przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, a także stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, podnoszących jakość produktów i usług oraz efektywność procesów. W I konkursie wskazano dwa konkretne zagadnienia badawcze, w które musi wpisywać się projekt.

 • I. Rozpoznawanie obrazów medycznych, w zakresie dróg oddechowych, raka piersi u kobiet i raka prostaty u mężczyzn (temat nr 2).
 • II. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów (temat nr 11).

Całkowita alokacja I konkursu wynosi 60 000 000 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi:

 • 10 000 000 zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 2;
 • 8 000 000 zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 11.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi:

 • 3 500 000 zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 2;
 • 1 700 000 zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 11.

Nabór wniosków trwa od 4 stycznia do  26 lutego 2021 r.,