Szczeg贸艂owy Opis Priorytet贸w programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

17 stycznia 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowa艂o Szczeg贸艂owy Opis Priorytet贸w programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Szczeg贸艂owy Opis Priorytet贸w (SZOP) jest dokumentem rozwijaj膮cym oraz uszczeg贸艂awiaj膮cym zapisy programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). SZOP okre艣la instrumenty oraz typy projekt贸w, kt贸re mog膮 zosta膰 dofinansowane ze 艣rodk贸w FENG.聽 W dokumencie wskazano:
– podmioty mog膮ce ubiega膰 si臋 o wsparcie,
– poziomy dofinansowania w zale偶no艣ci od rodzaju podmiotu oraz typu projektu,
– warunki uzyskania wsparcia,
– wymagane wska藕niki.
Ponadto SZOP zawiera informacje o Instytucjach Po艣rednicz膮cych, czyli o instytucjach, kt贸re b臋d膮 organizowa艂y nabory w ramach poszczeg贸lnych dzia艂a艅 FENG. Z dokumentacj膮 mo偶na zapozna膰 si臋 korzystaj膮c ze strony internetowej Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju na kt贸rej udost臋pniono stosowne odno艣niki.

Pierwsze konkursy organizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki zbli偶aj膮 si臋 wielkimi krokami!

CREATEC Sp. z o.o. z patentem na „Spos贸b recyklingu wi贸r贸w z aluminium lub jego stop贸w”

Mi艂o nam jest poinformowa膰, i偶 12 grudnia 2022 r. otrzymali艣my informacj臋 o udzieleniu patentu na „Spos贸b recyklingu wi贸r贸w z aluminium lub jego stop贸w (PL241832B1). Przedmiotem wynalazku jest spos贸b recyklingu wi贸r贸w z aluminium lub jego stop贸w poprzez ich przer贸b w produkt b臋d膮cy zestalon膮 pian膮 bez stosowania dodatkowych 艣rodk贸w takich jak porotwory, stabilizatory czy te偶 gazy do przedmuchiwania z jednoczesn膮 eliminacj膮 potrzeby ogrzewania do wysokiej temperatury powy偶ej temperatury topnienia surowca metalicznego. Wynalazek jest efektem wsp贸艂pracy zespo艂u CREATEC Sp. z o.o. z naukowcami Akademickiego Centrum Materia艂贸w i Nanotechnologii Akademii G贸rniczo-Hutniczej im. Stanis艂awa Staszica w Krakowie. W zwi膮zku z tym AGH w Krakowie jest drugim uprawnionym z patentu.

 

Szybka 艣cie偶ka „Innowacje cyfrowe” – rozpocz臋cie naboru wniosk贸w

Dzisiaj tj. 19 pa藕dziernika 2022 r. Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju rozpocz臋艂o nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w w konkursie 1/1.1.1/2022 鈥 Szybka 艣cie偶ka „Innowacje cyfrowe”. W konkursie mog膮 wzi膮膰 udzia艂 przedsi臋biorstwa i ich konsorcja (r贸wnie偶 z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi by膰 przedsi臋biorstwo. Wnioski mog膮 by膰 sk艂adane wy艂膮cznie za po艣rednictwem systemu informatycznego IP, od dzi艣 do 4 listopada, godz. 16:00.

Raz jeszcze zach臋camy do kontaktu przedstawicieli firm maj膮cych pomys艂 na realizacj臋 innowacji cyfrowych! Nasi konsultanci przygotuj膮 dla Pa艅stwa wniosek posiadaj膮cy wysokie szanse na sukces w postaci uzyskania dofinansowania.

Og艂oszenie konkursu nr 1/1.1.1/2022 – Szybka 艣cie偶ka „Innowacje cyfrowe”

W dniu 12 pa藕dziernika 2022 r. Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju og艂osi艂o ostatni w tym roku konkurs 鈥濻zybka 艣cie偶ka 鈥 Innowacje cyfrowe鈥 uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j 2014-2021 (POIR). Konkurs聽 jest skierowany do podmiot贸w planuj膮cych realizacj臋 projekt贸w badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpiecze艅stwa, cyfryzacji przemys艂u i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projekt贸w jest opracowanie innowacyjnych rozwi膮za艅 mo偶liwych do wdro偶enia w dzia艂alno艣ci gospodarczej. Alokacja zaplanowana przez NCBR to 645 mln PLN. Projekty mog膮 by膰 realizowane聽w regionach s艂abiej i lepiej rozwini臋tych, a wi臋c tak偶e na obszarze wojew贸dztwa mazowieckiego.

Aplikuj膮c, mo偶liwe jest uzyskanie dofinansowania na realizacj臋 bada艅 przemys艂owych, prac rozwojowych (obowi膮zkowych w projekcie) oraz prac przedwdro偶eniowych. W konkursie mog膮 wzi膮膰 udzia艂 przedsi臋biorstwa i ich konsorcja (r贸wnie偶 z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi by膰 przedsi臋biorstwo. Komplet informacji mo偶na znale藕膰 stronie internetowej NCBR. Wszystkich pragn膮cych pozyska膰 艣rodki w ramach przedmiotowego konkursu zapraszamy do kontaktu – pomo偶emy Pa艅stwu przygotowa膰 perfekcyjn膮 dokumentacj臋 projektow膮. Zapraszamy do wsp贸艂pracy!

Kolejna Konferencja „CPP – Partnerzy”

W dniach 22-23 wrze艣nia 2022 r. w hotelu Nosalowy Dw贸r Resort & SPA odby艂a si臋 kolejna ods艂ona cyklicznej konferencji naukowo-technicznej, w trakcie kt贸rej om贸wiony zosta艂 post臋p prac realizowanych w ramach projekt贸w B+R prowadzonych w Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. Opr贸cz licznie reprezentowanego zespo艂u CPP, w konferencji udzia艂 wzi臋li kluczowi partnerzy rzeszowskiej odlewni tj. przedstawiciele Wydzia艂u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Wydzia艂u In偶ynierii Metali i Informatyki Przemys艂owej Akademii G贸rniczo-Hutniczej im. Stanis艂awa Staszica w Krakowie, Instytutu Energetyki Oddzia艂u Ceramiki CEREL z Boguchwa艂y, Baker Hughes Poland Sp. z o.o., SECO/WARWICK S.A., Remet UK Ltd, Infoster Sp. z o.o. oraz CREATEC Sp. z o.o.

Uruchomienie naboru wniosk贸w o dofinansowanie w I konkursie NUTRITECH

Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju rozpocz臋艂o dzi艣 (12.07.2022 r.) nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie w I konkursie w ramach Programu rz膮dowego NUTRITECH 鈥 偶ywienie w 艣wietle wyzwa艅 poprawy dobrostanu spo艂ecze艅stwa oraz zmian klimatu. Przedsi臋biorcy i naukowcy mog膮 uzyska膰 atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwi膮za艅 偶ywieniowych stanowi膮cych podstaw臋 zdrowej diety, a tak偶e istotnych w leczeniu i profilaktyce chor贸b, w tym chor贸b cywilizacyjnych. 艢rodki na dofinansowanie projekt贸w wy艂onionych w konkursie to 100 mln z艂.

Nab贸r wniosk贸w w konkursie prowadzony b臋dzie do 30 wrze艣nia br., do godz. 16:00. Program zak艂ada wdro偶enie opracowanych rozwi膮za艅, takich jak produkty prozdrowotne, plany 偶ywieniowe, procesy, technologie i us艂ugi towarzysz膮ce, kt贸re pomog膮 zmniejszy膰 ryzyko wyst臋powania przewlek艂ych chor贸b niezaka藕nych, w tym chor贸b dietozale偶nych, a wi臋c s艂u偶膮 prawid艂owemu 偶ywieniu i maj膮 znaczenie profilaktyczne. Druga grupa rozwi膮za艅 鈥 w postaci diet spersonalizowanych, produkt贸w prozdrowotnych, narz臋dzi wspomagaj膮cych oraz us艂ug 鈥 b臋dzie skierowana do os贸b ju偶 zmagaj膮cych si臋 z takimi chorobami. Trzecim celem cz膮stkowym programu jest zainspirowanie rynku do stosowania zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju w procesie produkcji i dystrybucji 偶ywno艣ci prozdrowotnej.

Informacje o konkursie mo偶na znale藕膰 na stronie NCBR. Wszystkich zainteresowanych startem w przedmiotowym konkursie zapraszamy do kontaktu!

Web Summit 2021

Projekt 鈥濵a艂opolska Innovation Rocket: rozw贸j i聽internacjonalizacja innowacyjnych M艢P鈥, ma na聽celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Ma艂opolski jako regionu pr臋偶nego rozwoju innowacyjnych M艢P. Dzia艂ania projektowe s膮 skierowane do聽ma艂opolskich innowacyjnych przedsi臋biorstw dzia艂aj膮cych w聽obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. W ramach projektu Createc bierze udzia艂u w mi臋dzynarodowej konferencji Web Summit w dniach od 31 pa藕dziernika do 4 listopada 2021 roku.

Web Summit | Lisbon | Volunteer and attend Web Summit for free | Lisbon,  November 1-4 2021

Web Summit to coroczna konferencja technologiczna odbywaj膮ca si臋 w Lizbonie w Portugalii. W ci膮gu 10 lat Web Summit przekszta艂ci艂o si臋 z konferencji start-up贸w technologicznych w przestrze艅 do anga偶owania si臋 w debaty wywo艂ane rol膮 technologii w szerszym 艣wiecie.

G艂贸wne tematy konferencji oscyluj膮 wok贸艂 temat贸w marketingu i medi贸w, handlu, stylu 偶ycia, rozwoju biznesu oraz obszar贸w Big Data i robotyki. Uczestnicy b臋d膮 mogli dowiedzie膰 si臋 o najpilniejszych wyzwaniach biznesowych i spo艂ecznych oraz odkry膰 rozwi膮zania i mo偶liwo艣ci rozwoju.

Dziesi膮tki tysi臋cy przedsi臋biorc贸w, inwestor贸w, decydent贸w, lider贸w korporacji, ekspert贸w technologicznych i innych zgromadzi si臋 w Lizbonie na Web Summit, na najwi臋kszej konferencji technologicznej na 艣wiecie.

Konferencja przyci膮ga zr贸偶nicowan膮 list臋 艣wiatowej klasy prelegent贸w (ponad 1000) i udost臋pnia tre艣ci, kt贸re inspiruj膮 i wzmacniaj膮 uczestnik贸w鈥.

Web Summit 2021 po raz kolejny zaoferuje wyj膮tkow膮 aren臋 dla profesjonalist贸w, kt贸rzy chc膮 zdoby膰 globaln膮 publiczno艣膰 i poprawi膰 艣wiadomo艣膰 swojej marki. Poprzez dyskusje, warsztaty, konkursy i mo偶liwo艣ci nawi膮zywania kontakt贸w z tysi膮cami przedstawicieli medi贸w i wysoko wykwalifikowanymi go艣膰mi z okre艣lonymi wymaganiami, przedsi臋biorcy mog膮 rozwija膰 sw贸j biznes.

Konferencja „CPP – Partnerzy”

W聽dniach 14-16 pa藕dziernika 2021 r. w聽hotelu聽Nosalowy Dw贸r Resort & SPA odby艂a si臋 kolejna ods艂ona cyklicznej konferencji naukowo-technicznej, w聽trakcie kt贸rej om贸wiony zosta艂 post臋p prac realizowanych w聽ramach projekt贸w B+R prowadzonych w聽Consolidated Precision Products Poland Sp. z聽o.o. Opr贸cz licznie reprezentowanego zespo艂u CPP, w聽konferencji udzia艂 wzi臋li kluczowi partnerzy rzeszowskiej odlewni tj. przedstawiciele Wydzia艂u Budowy Maszyn i聽Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Wydzia艂u In偶ynierii Materia艂owej Politechniki Warszawskiej, Wydzia艂u In偶ynierii Metali i聽Informatyki Przemys艂owej Akademii G贸rniczo-Hutniczej im. Stanis艂awa Staszica w聽Krakowie, Instytutu Energetyki Oddzia艂u Ceramiki CEREL z聽Boguchwa艂y, Capital Refractories S.r.o., Baker Hughes Poland Sp. z o.o., Remet UK Ltd oraz聽CREATEC Sp. z聽o.o.

 

Dotacje na innowacje i nowe technologie 鈥 jak je zdoby膰?

Jak zdoby膰 dotacje na innowacje i nowe technologie? 聽Jak wygl膮da oferta instytucji krajowych (PARP, NCBR, BGK)? Czym jest Horyzont Europa?

Na te i inne pytania dotycz膮ce dotacji odpowie podczas webinarium dr in偶. Micha艂 Kwiatkowski, kt贸ry wspiera startupy oraz dojrza艂e przedsi臋biorstwa w komercjalizacji wynik贸w prac badawczo-rozwojowych.

Agenda spotkania:偶.聽

  1. Dzia艂alno艣膰 CREATEC.
  2. Projekty dofinansowane w ramach program贸w znajduj膮cych si臋 w ofercie instytucji krajowych (PARP, NCBR, BGK i inne) – prezentacja oferty.
  3. Projekty dofinansowane w ramach program贸w znajduj膮cych si臋 w ofercie Komisji Europejskiej (Horyzont Europa) – prezentacja oferty.
  4. Przyk艂ady projekt贸w/wdro偶e艅 – studium przypadku.
  5. Podsumowanie.
  6. Pytania & odpowiedzi.

Webinar jest bezp艂atny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Ma艂opolska Innovation Rocket – XXX Forum Ekonomiczne

Projekt 鈥濵a艂opolska Innovation Rocket: rozw贸j i internacjonalizacja innowacyjnych M艢P鈥, w kt贸rym Createc ma przyjemno艣膰 uczestniczy膰 po raz kolejny, ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Ma艂opolski jako regionu pr臋偶nego rozwoju innowacyjnych M艢P. Dzia艂ania projektowe s膮 skierowane do ma艂opolskich innowacyjnych przedsi臋biorstw dzia艂aj膮cych w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

W聽ramach projektu Createc bierze udzia艂u w jubileuszowym XXX Forum Ekonomicznym odbywaj膮cym si臋 w dniach 7 鈥 9 wrze艣nia 2021 r.

XXX Forum Ekonomiczne to najwa偶niejsza i najwi臋ksza w Europie 艢rodkowo-Wschodniej mi臋dzynarodowa konferencja, kt贸rej uczestnicy nie tylko dyskutuj膮 o bezpiecze艅stwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, wsp贸艂czesnych wyzwaniach i przezwyci臋偶aniu kryzys贸w, ale tak偶e przedstawiaj膮 konkretne rozwi膮zania i innowacyjne idee.

 

Maciej Kwiatkowski zaprezentuje nasz膮 firm臋 w ramach bloku tematycznego Ma艂opolska Innovation Rocket 9 wrze艣nia 2021r.