CORNET

Inicjatywa CORNET (z ang. COllective Research NETworking) to międzynarodowa sieć współpracy naukowej, która wspiera realizację projektów badawczych na rzecz MŚP. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest partnerem mechanizmu CORNET od 2011 roku. Celem inicjatywy CORNET jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłu.

Finansowanie międzynarodowych projektów CORNET jest zapewniane poprzez, łączenie środków finansowych pochodzących z dwóch (lub więcej) zaangażowanych krajów w ramach jednego budżetu projektu.

W każdym kraju uczestniczącym, konsorcjum projektowe musi składać się (co najmniej) z jednego stowarzyszenia MŚP (reprezentującego potrzeby MŚP z danej branży), jednego instytutu badawczego/uczelni (wykonawcy prowadzącego badania) i co najmniej pięciu MŚP zaangażowanych w prace komitetu użytkowników MŚP, który monitoruje postępy badań w projekcie.

Miło nam poinformować, że Createc został członkiem komitetu użytkowników MŚP w projekcie CORNET RapidSheet realizowanym w Polsce przez Klaster Obróbki Metali oraz AGH Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Głównym celem projektu „RapidSheet – Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc” jest opracowanie technologii do zastosowań w nisko seryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami badawczymi z Polski (Klaster Obróbki Metali, Akademia Górniczo-Hutnicza), Niemiec (Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik) i Belgii (Sirris).

Realizacja projektu została zaplanowana na okres 24 miesięcy i rozpoczęła się w styczniu 2021 r.

Ogłoszenie konkursu Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021

W dniu 15 lutego 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka”. Konkurs dedykowany dużym przedsiębiorstwom oraz MŚP z regionów słabiej rozwiniętych. Nabór w konkursie będzie trwał od 22 marca.

Alokacja w konkursie wyniesie 300 mln zł.

Dodatkowo 2 marca 2021 r.  NCBR organizuje Dzień Otwarty, na którym zostaną poruszone m.in. kwestie:

  • zasad aplikowania,
  • dokumentacji konkursowej,
  • kryteriów oceny wniosków,
  • kosztów kwalifikowalnych.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w konkursie zapraszamy do kontaktu: office@createc.com.pl