Podsumowanie projektu ALFOAM

Z dniem 30 czerwca 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu ALFOAM. Na stronach Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS), który jest głównym źródłem informacji o wynikach w ramach unijnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, zamieszczone zostało jego podsumowanie. Zapraszamy do lektury!   

SAGA POLAND Sp. z o.o. z dofinansowaniem w ramach konkursu ,,Ścieżka dla Mazowsza”!

W dniu 7 listopada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało wyniki konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Instytucja Pośrednicząca przyznała środki na realizację 56 najlepszych projektów. Dofinansowania nie otrzymały pozostałe 142 projekty.

Jednym z przedsięwzięć wybranych do dofinansowania jest projekt: „Opracowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii odlewania ciśnieniowego z wykorzystaniem ukierunkowanej krystalizacji stosowane w celu poprawy jakości struktury i powierzchni małogabarytowych detali” planowany do realizacji przez SAGA POLAND Sp. z o.o. Firma od wielu lat jest zaufanym partnerem największych firm z branży motoryzacyjnej z całego świata. Wniosek przygotowany we współpracy z CREATEC zdobył 23 na 25 możliwych do uzyskania punktów i uplasował się na 3 miejscu listy rankingowej. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej NCBR.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji przedsięwzięcia!

INTERSTAL S.A. – kolejny klient CREATEC z dofinansowaniem w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W dniu 30 października 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 2/1.2/2019 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program INNOSTAL-III. Do dofinansowania zostało wybranych 7 z 16 projektów. W szczęśliwej siódemce znalazł się wniosek jednego z klientów CREATEC. Od 1 stycznia 2020 r. firma INTERSTAL S.A. będzie realizować projekt pt. „Opracowanie technologii i uruchomienie procesów produkcji stalowych, zgrzewanych rur i profili znacząco ulepszonych poprzez wprowadzenie powłoki ZnAlMg i skuteczne pokrycie strefy zgrzewania”. Całkowity koszt jego realizacji to 15 472 687,17 PLN przy udziale dofinansowania w wysokości 8 891 573,12 PLN. Szczegóły oraz lista projektów wybranych do finansowania znajdują się na stronach NCBR.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji przedsięwzięcia!

WooBrick Sp. z o.o. z kolejnym dofinansowaniem!

Z dumą informujemy, że WooBrick Sp. z o.o., którego współudziałowcem jest CREATEC pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym razem na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”.

Celem projektu jest opracowanie klocków drewnianych ELECTRIX cechujących się kompatybilnością ze standardem LEGO i działających zgodnie z filozofią „connected toys”. W ramach prac planowanych do realizacji w przedmiotowym projekcie zaprojektowane zostaną zabawki pozwalające na zastosowanie całkowicie nowego podejścia w zakresie edukacji, w szczególności matematyki, fizyki, informatyki i języków. Zaimplementowane w zabawkach rozwiązania obejmujące elementy elektryczne i elektroniczne umożliwiające połączenie klocków z aplikacją mobilną stworzą, w kontekście do tej pory prostych drewnianych zabawek, zupełnie nowe możliwości. Nadrzędnym celem jest jednak zachowanie ekologicznego charakteru klocków ELECTRIX.

Budżet to 1 138 046,25 PLN przy udziale dofinansowania na poziomie 940 881,23 PLN. Uznanie Ekspertów zdobyły jedynie 4 z 13 wniosków złożonych w ramach I rundy naboru.

Serdecznie gratulujemy!

Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową WooBrick.