Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

17 stycznia 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). SZOP określa instrumenty oraz typy projektów, które mogą zostać dofinansowane ze środków FENG.  W dokumencie wskazano:
– podmioty mogące ubiegać się o wsparcie,
– poziomy dofinansowania w zależności od rodzaju podmiotu oraz typu projektu,
– warunki uzyskania wsparcia,
– wymagane wskaźniki.
Ponadto SZOP zawiera informacje o Instytucjach Pośredniczących, czyli o instytucjach, które będą organizowały nabory w ramach poszczególnych działań FENG. Z dokumentacją można zapoznać się korzystając ze strony internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na której udostępniono stosowne odnośniki.

Pierwsze konkursy organizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki zbliżają się wielkimi krokami!