Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

17 stycznia 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). SZOP określa instrumenty oraz typy projektów, które mogą zostać dofinansowane ze środków FENG.  W dokumencie wskazano:
– podmioty mogące ubiegać się o wsparcie,
– poziomy dofinansowania w zależności od rodzaju podmiotu oraz typu projektu,
– warunki uzyskania wsparcia,
– wymagane wskaźniki.
Ponadto SZOP zawiera informacje o Instytucjach Pośredniczących, czyli o instytucjach, które będą organizowały nabory w ramach poszczególnych działań FENG. Z dokumentacją można zapoznać się korzystając ze strony internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na której udostępniono stosowne odnośniki.

Pierwsze konkursy organizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki zbliżają się wielkimi krokami!

CREATEC Sp. z o.o. z patentem na „Sposób recyklingu wiórów z aluminium lub jego stopów”

Miło nam jest poinformować, iż 12 grudnia 2022 r. otrzymaliśmy informację o udzieleniu patentu na „Sposób recyklingu wiórów z aluminium lub jego stopów (PL241832B1). Przedmiotem wynalazku jest sposób recyklingu wiórów z aluminium lub jego stopów poprzez ich przerób w produkt będący zestaloną pianą bez stosowania dodatkowych środków takich jak porotwory, stabilizatory czy też gazy do przedmuchiwania z jednoczesną eliminacją potrzeby ogrzewania do wysokiej temperatury powyżej temperatury topnienia surowca metalicznego. Wynalazek jest efektem współpracy zespołu CREATEC Sp. z o.o. z naukowcami Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W związku z tym AGH w Krakowie jest drugim uprawnionym z patentu.

 

Szybka ścieżka „Innowacje cyfrowe” – rozpoczęcie naboru wniosków

Dzisiaj tj. 19 października 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka „Innowacje cyfrowe”. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, od dziś do 4 listopada, godz. 16:00.

Raz jeszcze zachęcamy do kontaktu przedstawicieli firm mających pomysł na realizację innowacji cyfrowych! Nasi konsultanci przygotują dla Państwa wniosek posiadający wysokie szanse na sukces w postaci uzyskania dofinansowania.

Ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka „Innowacje cyfrowe”

W dniu 12 października 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło ostatni w tym roku konkurs „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021 (POIR). Konkurs  jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej. Alokacja zaplanowana przez NCBR to 645 mln PLN. Projekty mogą być realizowane w regionach słabiej i lepiej rozwiniętych, a więc także na obszarze województwa mazowieckiego.

Aplikując, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Komplet informacji można znaleźć stronie internetowej NCBR. Wszystkich pragnących pozyskać środki w ramach przedmiotowego konkursu zapraszamy do kontaktu – pomożemy Państwu przygotować perfekcyjną dokumentację projektową. Zapraszamy do współpracy!

Kolejna Konferencja „CPP – Partnerzy”

W dniach 22-23 września 2022 r. w hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA odbyła się kolejna odsłona cyklicznej konferencji naukowo-technicznej, w trakcie której omówiony został postęp prac realizowanych w ramach projektów B+R prowadzonych w Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. Oprócz licznie reprezentowanego zespołu CPP, w konferencji udział wzięli kluczowi partnerzy rzeszowskiej odlewni tj. przedstawiciele Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki CEREL z Boguchwały, Baker Hughes Poland Sp. z o.o., SECO/WARWICK S.A., Remet UK Ltd, Infoster Sp. z o.o. oraz CREATEC Sp. z o.o.

Uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w I konkursie NUTRITECH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło dziś (12.07.2022 r.) nabór wniosków o dofinansowanie w I konkursie w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 100 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony będzie do 30 września br., do godz. 16:00. Program zakłada wdrożenie opracowanych rozwiązań, takich jak produkty prozdrowotne, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące, które pomogą zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym chorób dietozależnych, a więc służą prawidłowemu żywieniu i mają znaczenie profilaktyczne. Druga grupa rozwiązań – w postaci diet spersonalizowanych, produktów prozdrowotnych, narzędzi wspomagających oraz usług – będzie skierowana do osób już zmagających się z takimi chorobami. Trzecim celem cząstkowym programu jest zainspirowanie rynku do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie NCBR. Wszystkich zainteresowanych startem w przedmiotowym konkursie zapraszamy do kontaktu!

Createc Sp. z o.o. nominowany do tytułu POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2020

Z przyjemnością informujemy, że CREATEC Sp. z o.o. uzyskał nominację do tytułu POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2020 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. Laureaci zostaną uhonorowani podczas VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – największego, mobilnego wydarzenia biznesowo – gospodarczego w Polsce. Kolejna edycja odbędzie się pod koniec listopada w Krakowie. Sukces poprzednich edycji, które zgromadziły ponad 1500 przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu, zaowocował zaangażowaniem i ścisłą współpracą z takimi podmiotami, jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Parlament Europejski, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu czy też wybitne jednostki naukowe. Nadchodzący Kongres to 3 dni rozmów oraz spotkań biznesowych. Głównymi tematami poruszanymi podczas Kongresu będą:
• Gospodarka 4.0. – nowoczesne usługi dla biznesu,
• Wyzwania, trendy i kierunek rozwoju nowoczesnych usług w Polsce,
• Big data, cloud computing czy machine learning. Cyfrowa transformacja niejedno ma imię,
• Standard 5G. O internecie rzeczy słów kilka,
• Nadchodzą roboty, czyli wpływ robotyzacji na rynek pracy, wynagrodzenia i bezpieczeństwo,
• Druk 3D jako nowy sposób projektowania i wytwarzania produktów.

Ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2020

W dniu 7 stycznia 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs typu „Szybka Ścieżka”. Jest on skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – może to być innowacyjny proces, generujący oszczędności (np. na drodze zmniejszenia energochłonności lub materiałochłonności), produkt odznaczający się lepszymi cechami użytkowymi bądź nowatorska usługa. Możliwe jest opracowanie kilku innowacji w ramach jednego projektu – przykładem może być udoskonalony proces technologiczny w ramach, którego wytwarzany będzie nowy wyrób. Alokacja wyniesie 1,2 mld PLN. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Konkurs został podzielony na cztery rundy. W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r., NCBR czeka na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych). Po raz pierwszy podzielono alokację. Na poszczególne rundy przypada: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

Kolejne zmiany dotyczą sposobu oceny projektów. Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami zmienionymi 23 października 2019 r. Nowe kryteria dopuszczają o wiele szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny. Wnioskodawca będzie mógł poprawić wniosek w ramach kryteriów do tej pory niepoprawialnych. Przebudowano strukturę kryteriów i zredukowano ich liczbę (kryteria punktowane z 9 do 4, kryteria TAK/NIE z 12 do 9). Najistotniejsze elementy oceny projektów skoncentrowano w ramach kryteriów punktowanych (istota projektu, realizacja projektu, wdrożenie wyników), co zwiększa szansę na pozytywną ocenę, w porównaniu z wcześniej stosowaną skalą zerojedynkową. Znacznie skrócono też sam opis kryteriów. Ważną zmianą jest wyodrębnienie nowego kryterium punktowanego „Istota projektu”. Połączono w nim wszystkie aspekty związane z koncepcją projektu. Wspomniane kryterium pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę projektów badawczo-rozwojowych oraz będzie stanowić wskazówkę dla wnioskodawcy w zakresie tego jak sprecyzować cel swojego projektu oraz określić jego rezultat. Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku i instrukcji jego wypełniania. Ich struktura jest zgodna z logiką i układem nowych kryteriów. Dodatkowo cała dokumentacja konkursowa została znacznie uproszczona. Zmieniono również szatę graficzną, tak by dokumenty były łatwiejsze w odbiorze i bardziej przyjazne dla czytelnika.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów znajdują się na stronach NCBR.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie opracowania koncepcji projektu, agendy badawczej oraz samego wniosku zapraszamy do współpracy.

Harmonogram konkursów POIR na 2020 r.

W dniu 26 listopada 2019 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów planowanych do uruchomienia w 2020 r. w ramach oferty PARP, NCBR, BGK i innych instytucji dystrybuujących środki pochodzące z Programu Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W przyszłym roku ogłoszonych zostanie co najmniej  13 nowych konkursów z kwotą alokacji minimum 3 mld PLN. Oprócz tego uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w ostatnim kwartale 2019 r. Jednocześnie kontynuowanych będzie 10 konkursów rozpoczętych w 2019 r., a których zakończenie zostało zaplanowane w roku 2020.

I oś – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
W ramach I osi priorytetowej do ogłoszenia planowane są 3 konkursy z budżetem w wysokości 1,25 mld PLN. Zostaną one uruchomione w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Dwa konkursy skierowane zostaną do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Trzeci konkurs będzie dedykowany MŚP posiadającym certyfikat Seal of Excellence.

II oś – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
W II osi priorytetowej przeprowadzone zostaną 3 konkursy, a łączna wysokość alokacji to 375 mln PLN. Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, poddziałaniu 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – konkurs na rzecz realizacji Programu Dostępność Plus.

III oś – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
W ramach III osi ogłoszonych zostanie 5 nowych konkursów na kwotę alokacji 1,4 mld PLN. Zaplanowano 3 nabory w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek (konkurs ogólny, dla miast średnich oraz na rzecz dostępności) oraz pojedyncze konkurs organizowane w poddziałaniach: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne i 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

IV oś – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
W ramach IV osi priorytetowej planuje się uruchomienie dwóch 2 konkursów, których alokacja zostanie oszacowana w późniejszym terminie. Konkursy te zostaną uruchomione w poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne oraz w działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w tym miejscu.

Wniosek przygotowany we współpracy z CREATEC jest gwarantem sukcesu. Już teraz zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój swojego biznesu!