Projekty aplikacyjne – ogłoszenie konkursu nr 1/4.1.4/2020

W dniu 1 czerwca 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 1/4.1.4. „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój. Na konkurs przeznaczono 100 mln PLN. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych ( obowiązkowych w projekcie) oraz prac wdrożeniowych.

Nabór wniosków trwa od 1 do 31 lipca 2020.

Wniosek podlega weryfikacji formalnej i ocenie według nowych kryteriów. Szczególny nacisk został skoncentrowany w nowych kryteriach punktowych obejmujących:

  1. Istotę projektu
  2. Realizację projektu
  3. Wdrożenie wyników projektu
  4. Wdrożenie na terenie RP
  5. Ponadregionalny charakter projektu

Nowym kryterium punktowym jest „Istota projektu”, w którym znalazły się wszystkie aspekty związane z koncepcją projektu.  Kryterium pozwala zrozumieć specyfikę projektu badawczo-rozwojowego i może być wskazówką dla wnioskodawcy jak prawidłowo sprecyzować cele i określić rezultaty.

Powyższe zmiany odzwierciedlają się również w nowym wzorze wniosku. Więcej informacji można znaleźć na stronie NCBR.

Zespół Createc zaprasza do kontaktu i współpracy. Wnioski, nawet w nowym kształcie przygotowane przy współpracy z Naszą firmą są gwarancją sukcesu.