Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR – podsumowanie jesiennych naborów

Zakończyły się już jesienne nabory do sztandarowych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, potocznie zwanych „Szybką ścieżką”. W ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój do rozdania jest przeznaczone 1,4 mld zł. Po równo dla Dużych Przedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP.

Oba konkursy wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Łącznie złożono 722 wnioski. Aktywniejsi byli przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy. W czterech naborach aplikowali oni o 599 projektów, wnioskując o dofinansowanie na poziomie 3 728 594 483,00 zł. Duże przedsiębiorstwa w ramach trzech naborów przygotowały 123 aplikacje opisujące projekty o wartości ponad 4 miliardów złotych przy udziale dofinansowania na poziomie 1 959 540 357,70 zł.

Kolejny już raz obserwowaliśmy wzrost sumarycznej ilości wniosków składanych w ramach kolejnych naborów. Dla przykładu, we wrześniowych naborach do konkursu dedykowanego dla Dużych Przedsiębiorstw aplikowano o 13 projektów, natomiast ostatni nabór przyniósł rekordowe 92 aplikacje. Podobnie było w przypadku firm z sektora MŚP – we wrześniu złożono 95 wniosków, natomiast w ostatniej, grudniowej turze trwającej tylko 15 dni, aplikacji było aż 333. Konkurencja była zatem ogromna. Spowoduje to zapewne znaczące wydłużenie czasu oceny wniosków złożonych w listopadzie i grudniu.

Środki o które aplikowali wnioskodawcy są kilkukrotnie większe niż przewidziana przez NCBR alokacja. Całkowita kwota dofinansowania o jakie wnioskowały podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach jesiennych naborów to 4 152 861 421,58 zł.

Kolejne konkursy zostaną ogłoszone w lutym. Natomiast otwarcie naborów jest przewidziane na kwiecień 2019 r.

Podsumowując – jeśli planujesz skorzystać z dofinansowania w przyszłym roku, nie zwlekaj i już teraz skontaktuj się z CREATEC. Wspólnie stworzymy aplikację, która na pewno uzyska dofinansowanie!

Przemysłowa tomografia komputerowa w działalności R&D Grupy BMW

Grupa BMW poinformowała o wdrożeniu przemysłowej tomografii komputerowej w zastosowaniu do analiz struktur kompletnych samochodów, m.in. połączeń śrubowych i klejonych, spoin lub powierzchni malowanych. Wyniki stanowią bazę do modyfikacji implementowanych w produkcji seryjnej.

Pomiar jest realizowany przez cztery sprzężone ze sobą roboty. Pracują one w parach, gdzie jeden z nich odpowiada za ruch generatora wiązki promieni X, natomiast drugi za operowanie detektorem. Pozyskane przez układ dane są przetwarzane przez dedykowane oprogramowanie, które oblicza trójwymiarowy obraz badanego obiektu z dokładnością rzędu 100 mikronów.

Projekt w dalszym ciągu jest rozwijany, inżynierowie BMW koncentrują się teraz na zaimplementowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, które pozwoliłyby na automatyczną analizę obrazów pozyskanych na drodze analiz CT.

Źródło: BMW Group Uses X-ray Measurements For Vehicle Analysis

Metody przemysłowej tomografii komputerowej są coraz szerzej stosowane w przemyśle, a poszczególne aplikacje stają się coraz bardziej zaawansowane. Serdecznie zapraszamy do realizacji analiz wykonywanych z wykorzystaniem technologii CT w naszej Firmie.

Ponad trzy miliardy złotych na innowacje z NCBR

Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pojawiła się krótka charakterystyka konkursów jakie będą organizowane w przyszłym roku. W ramach PO Inteligentny Rozwój NCBR planuje ogłoszenie 9 konkursów. Ich łączny budżet to ponad 3,1 miliarda złotych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Instytucji Pośredniczącej pod linkiem oraz do współpracy w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowych projektach.

Konkurs 5/1.1.1/2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR – zamknięcie naboru wniosków

Informujemy, że 30 listopada 2018 r. o godz. 16:00 upłynął termin składania wniosków w konkursie 5/1.1.1/2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR. W ostatniej, trzeciej turze naboru, w konkursie dedykowanym dużym przedsiębiorcom wpłynęła rekordowa liczba 92 wniosków o dofinansowanie projektów kwotą w wysokości 1 430 411 619,14 PLN. Całkowity budżet wspomnianych przedsięwzięć to ponad 3 miliardy złotych.

W sumie o dofinansowanie w ramach trzech jesiennych naborów ubiega się 123 dużych przedsiębiorstw lub konsorcjów, które zawnioskowały o  1 959 540 357,70 PLN, przy  wartości kosztów kwalifikowanych  4 132 630 814,17 PLN.

Już teraz zachęcamy wszystkich, którzy w tym roku nie zdążyli przygotować swoich własnych wniosków do kontaktu: office@createc.com.pl, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć prace nad aplikacjami przeznaczonymi na wiosenne nabory. Pojawił się już harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 r.