Aktualne nabory wniosków w ramach POIR

Poniżej prezentujemy pełen przegląd dostępnych lub planowanych do uruchomienia projektów i działań:

1. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Szybka Ścieżka

2. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka” – konkursy w ścieżkach tematycznych:

a) Seal of Excellance:
– ogłoszenie konkursu: 14 stycznia 2020 r.,
– nabór wniosków: 14 lutego 2020 r. – 30 września 2020 r.

 b) KORONAWIRUSY:

– ogłoszenie konkursu: 6 kwietnia 2020 r.,

– nabór wniosków: 6 maja 2020 r. – 31 grudnia 2020 r., aktualnie trwa III runda  (25 lipca – 31 grudnia 2020 r).,

– alokacja: 200 mln PLN,

– konkurs podzielony na rundy.

 c) AGROTECH:

– ogłoszenie konkursu: 10 sierpnia 2020 r.,

– nabór wniosków: 10 września 2020 r. – 6 listopada 2020 r.,

– alokacja: 100 mln PLN,

– konkurs przeznaczony dla regionów słabiej rozwiniętych,

– minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 1 mln PLN dla MŚP i 2 mln PLN dla dużych firm lub konsorcjów,

– dofinansowanie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych.

3. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP:
a) ogłoszenie konkursu: 18 maja 2020 r.,
b) nabory wniosków: 1 czerwca 2020 r. – 30 grudnia 2020 r.,
c) alokacja: 350 mln PLN.

4. Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne:
a) ogłoszenie konkursu: 18 lutego/marca 2019 r.,
b) nabór wniosków: 1 lutego 2019 r. – 30 grudnia 2020 r.,
c) łączna alokacja: 75 mln PLN.

5. Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki:
a) nabory wniosków: 9 maja 2020 r. – 9 października 2020 r.,
b) łączna alokacja: 311 mln PLN.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie firmy oraz konsorcja zainteresowane udziałem w w/w konkursach.

 

Ogłoszenie konkursu nr 6/1.1.1/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 1 lipca 2020 ogłosiło konkurs 6/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka”, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs NCBR przeznaczy 300 mln PLN.

Cały konkurs został podzielony na dwie rundy. Pierwsza runda rozpocznie się od 3 do 21 sierpnia 2020 r. Wnioski mogą składać duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Alokacja wyniesie 100 mln PLN. Druga rudna rusza od 22 sierpnia do 14 września 2020 r.  O dofinansowanie mogą starać się projekty realizowane przez MŚP lub ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). NCBR przeznaczy 200mln PLN na ich realizację.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów znajdują się na stronach NCBR.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.

„Szybka Ścieżka” jeden program – wielkie możliwości  

Konkurs „Szybkiej Ścieżki” to przede wszystkim nieograniczony tematycznie popularny program wsparcia innowacji w Polsce. To flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjny Innowacyjny Rozwój.

Cel: Opracowanie nowych lub udoskonalenie już istniejących produktów, procesów lub usług.

Konkursy „Szybkiej Ścieżki” bez ograniczeń tematycznych, finansowane z Funduszy Europejskich, NCBR ogłasza dwa razy do roku. W ubiegłym roku w ramach tego programu wpłynęło 816 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 6,1 mld zł. Ocena ekspertów oparta była o 18 kryteriów. Finalnie 1,8 mld zł przeznaczono na realizację projektów B+R dla 219 przedsiębiorstwom, konsorcjom przedsiębiorstw lub konsorcjom przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych.

W 2020 r. w czwartej rundzie konkursu 1/1.1.1/2020 „Szybka Ścieżka” wpłynęło 455 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ok. 2,9 mld zł. W chwili obecnej wnioski weryfikowane są pod względem formalnym.

Na dofinansowanie, niezależnie od wielkości, stażu na rynku czy gałęzi gospodarki, ma szansę każda firma spełniająca konkursowe kryteria.

Dzięki Naszemu wsparciu kilka przedsiębiorstw może prężnie się rozwijać i korzystać z dofinansowania „Szybkiej Ścieżki”.

Może również Twoja firma jest zainteresowana?

Zapraszamy do kontaktu.