XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy (3-5.09.2019)

W dniach od 3-ciego do 5-go września 2019 r. w Krynicy odbędzie się XXVIII Forum Ekonomiczne. Jest to największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, co roku przyjeżdża na nią ponad 4,5 tysiąca gości. Obrady Forum Ekonomicznego będą odbywać się w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdrój. Swoje poglądy na temat aktualnej sytuacji geopolitycznej, społecznej i gospodarczej w Europie i na Świecie wymienią szefowie rządów, ministrowie i parlamentarzyści, prezesi największych spółek, przedstawiciele nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów.

W ramach forum odbędzie się 6 sesji plenarnych oraz ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów realizowanych w 16 ścieżkach tematycznych. Zaplanowano także szereg warsztatów i prezentacji narodowych oraz regionalnych. Podobnie jak w latach poprzednich wręczone zostaną prestiżowe nagrody w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku, Nowa Kultura Nowej Europy i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym partnerem instytucjonalnym wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Forum oprócz wielu patronatów medialnych (Rzeczpospolita, Telewizja Polska, TVP Info, Polskie Radio czy PAP) zostało objęte patronatami ponad stu firm komercyjnych.

Zespół CREATEC będzie czynnym uczestnikiem Forum. Będziemy posiadać własne stoisko mieszczące się w strefie Economic Accelerator Zone w Pijalni. Dodatkowo weźmiemy udział w wydarzeniach związanych ze ścieżką Startup Session Elite. Prezentacja naszej firmy odbędzie się 5 września w godzinach 13:15-14:15. Ścieżka zostanie rozpoczęta przez panel „Finansowanie i rozwój innowacyjnych firm w Polsce” o godz. 10:40 w sali Forum Zarządzania.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska w strefie Start Up. Mapa znajduje się poniżej:

Mapa strefy Start Up

Więcej informacji o XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

WooBrick Sp. z o.o. z dofinansowaniem w konkursie „Szybka Ścieżka”!

Jedną z głównych zasad charakteryzujących działalność CREATEC jest projektowe podejście do realizowanych przedsięwzięć. Podejmowane działania mieszczą się w niezwykle szerokim spektrum. W ramach jednego z projektów, współrealizowanych przez zespół CREATEC, trwają prace nad pierwszymi na Świecie interaktywnymi klockami drewnianymi, jednocześnie kompatybilnymi ze standardem LEGO i przeznaczonymi do edukacji poprzez zabawę o nazwie QUBTRIX.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie 2/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych. Całkowity budżet projektu wynosi 1 477 801,70 PLN, przy udziale dofinansowania na poziomie 1 060 594,69 PLN. Wniosek uzyskał bardzo wysoką ocenę 23 na 28 możliwych punktów, co pozwoliło uplasować się na 10 miejscu listy rankingowej (wyniki naboru). Eksperci NCBR tym razem oceniali 60 projektów.

Serdecznie gratulujemy!

Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową WooBrick.

Nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – jesień/zima 2019 r.

W ostatnim czasie miała miejsce aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na rok 2019 r. W dokumencie pojawiło się kilka istotnych nowości. Najważniejszą z nich jest całkowicie nowy program „Ścieżka dla Mazowsza” pozwalający na pozyskanie dofinansowania przez podmioty z woj. mazowieckiego, które przez dwa ostatnie lata były wykluczone i nie mogły brać udziału w organizowanych przez NCBR czy PARP naborach. Na uwagę zasługują również ścieżki tematyczne dedykowane projektom o ściśle określonej, specjalnej tematyce np. z zakresu tworzyw sztucznych, technologii kosmicznych czy urządzeń grzewczych. Z kolei na przełomie września i października uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie przeznaczone na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. To nie jedyny projekt o charakterze inwestycyjnym – 30 sierpnia Polska Agencja Przedsiębiorczości ogłosi nowe rozdanie w konkursie „Badania na rynek”, natomiast trzy dni później tj. 3 września możemy spodziewać się większej ilości informacji dotyczącej „Kredytu na innowacje technologiczne”, konkursu organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Projekty tego typu są dedykowane wsparciu realizacji wdrożeń prac B+R – zrealizowanych we własnym zakresie lub zakupionych.

Staraliśmy się podsumować wszystkie z możliwych na ten moment, ogólnokrajowych ścieżek, w ramach których przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe mogą ubiegać się o środki na finansowanie prac B+R. Dla niektórych działań dokumentacja nie została jeszcze udostępniona, dlatego też, gdy takowe konkursy zostaną ogłoszone poinformujemy Państwa o tym w oddzielnych aktualnościach.

Poniżej prezentujemy pełen przegląd dostępnych lub planowanych do uruchomienia projektów i działań:

1. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka”:
a) terminy naborów:
– nabór I: 16 września 2019 r. – 31 października 2019 r.,
– nabór II: 1 listopada 2019 r. – 30 listopada 2019 r.,
– nabór III: 1 grudnia 2019 r. – 16 grudnia 2019 r. do godz. 16:00.
b) alokacja: 1.100 mld PLN, w tym:
– 750 mln PLN na projekty realizowane samodzielnie przez MŚP, w konsorcjach z udziałem wyłącznie MŚP lub w konsorcjach z udziałem MŚP i jednostek naukowych,
– 350 mln PLN na projekty realizowane samodzielnie i w konsorcjach przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP.
c) minimalna wartość projektu:
– 1 mln PLN dla projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,
– 2 mln PLN dla pozostałych projektów.
d) intensywność pomocy publicznej:
– dla przedsiębiorstw:

Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

– dla jednostek naukowych: do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej;
e) dokumentacja: link

2. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka” – konkursy w ścieżkach tematycznych:
a) TWORZYWA SZTUCZNE:
– nabór wniosków: 2 września – 15 listopada 2019 r.,
– alokacja: 180 mln PLN,
– dokumentacja: link
b) TECHNOLOGIE KOSMICZNE:
– alokacja: 300 mln PLN,
– dokumentacja: link
c) INNOWACYJNE NAWOZY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA:
– ogłoszenie konkursu: 10 października 2019 r.,
– nabór wniosków: 14 listopada 2019 r. – 14 stycznia 2020 r.,
– alokacja: 200 mln PLN.
d) URZĄDZENIA GRZEWCZE:
– ogłoszenie konkursu: 10 października 2019 r.,
– nabór wniosków: 14 listopada 2019 r. – 14 stycznia 2020 r.,
– alokacja: zostanie określona w późniejszym terminie.

3. Ścieżka dla Mazowsza:
a) nabór wniosków: 23 sierpnia – 23 września,
b) alokacja: 600 mln PLN,
c) minimalna wartość projektu:
– 5 mln PLN dla projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo,
– 7 mln PLN dla projektów realizowanych w ramach konsorcjum.
d) intensywność pomocy publicznej: analogiczna jak dla poddziałania 1.1.1.
e) dokumentacja: link

4. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw:
a) ogłoszenie konkursu: 26 sierpnia 2019 r.,
b) nabór wniosków: 26 września 2019 r. – 14 października 2019 r.,
c) alokacja: 350 mln PLN,
d) intensywność pomocy publicznej: według mapy regionalnej pomocy inwestycyjnej z bonusem 10% dla średnich przedsiębiorstw oraz 20% dla mikro- i małych przedsiębiorstw:

Znalezione obrazy dla zapytania regionalna pomoc inwestycyjna mapa
Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski

 5. Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek:
a) ogłoszenie konkursów: 30 sierpnia 2019 r.,
b) nabór wniosków: 1 października 2019 r. – 31 października 2019 r.,
c) alokacja:
– konkurs ogólny: 850 mln PLN,
– konkurs dedykowany miastom średnim: 200 mln PLN,
– konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności: 50 mln PLN.
d) intensywność pomocy publicznej: według mapy regionalnej pomocy inwestycyjnej z bonusem 10% dla średnich przedsiębiorstw oraz 20% dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

6. Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne:
a) ogłoszenie konkursu: 3 września 2019 r.,
b) nabory wniosków: 15 października 2019 r. – 27 lutego 2020 r.,
c) alokacja: 350 mln PLN,
d) intensywność pomocy publicznej: według mapy regionalnej pomocy inwestycyjnej z bonusem 10% dla średnich przedsiębiorstw oraz 20% dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie firmy oraz konsorcja zainteresowane udziałem w w/w konkursach. Pomożemy stworzyć unikalne, będące na wysokim poziomie merytorycznym, wnioski, które pozwolą na uzyskanie dofinansowania.

Szybka ścieżka dla Mazowsza – 600 mln PLN dla innowatorów z województwa mazowieckiego

W dniu 14 sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kolejne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki. Oprócz klasycznego poddziałania 1.1.1. dla Wnioskodawców zostanie udostępniona kompletnie nowa inicjatywa – „Ścieżka dla Mazowsza”. W ramach działania wsparcie otrzymają projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Planowana przez NCBR alokacja to 600 mln PLN. Razem z konkursem Szybka Ścieżka dedykowanym regionom słabo rozwiniętym na wsparcie nowatorskich projektów przeznaczone zostanie łącznie aż 1,7 mld PLN. Nabór wniosków w nowym konkursie NCBR rozpocznie się 23 sierpnia i potrwa do 23 września. O dofinansowanie projektów B+R w ramach „Ścieżki dla Mazowsza” będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa i konsorcja przemysłowe lub naukowo-przemysłowe, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs w swoich głównych założeniach jest zbliżony do Szybkiej Ścieżki”, jednak ocenie będzie podlegać mniej kryteriów, co jest kolejnym udogodnieniem wprowadzonym przez NCBR. Z kolei dla typowego działania 1.1.1. agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewidziała 3 nabory. Pierwszy z nich startuje już 16 września i potrwa do 31 października. Ostatni, trzeci nabór zakończy się 16 grudnia 2019 r.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach NCBR: „Ścieżka dla Mazowsza” oraz „Szybka Ścieżka”.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie firmy i konsorcja zainteresowane udziałem w przedmiotowych konkursach.