Best Engineering Meeting

BEST Engineering Meeting” to jeden z wielu projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST (Board of European Students of Technology). W tym roku spotkanie organizowane jest w nowej formule, której celem jest stworzenie studentom możliwości rozwoju w sektorze rozwijających się technologii oraz pokazanie, jak wygląda i z jakimi trudności wiąże się prowadzenie własnej działalności.

W bieżącej edycji, uczestnicy będą również mogli zapoznać się z naszą działalnością.

Certyfikat uczestnictwa oraz harmonogram wydarzenia przedstawiamy poniżej.

Więcej informacji: http://bem.org.pl/start-upy/