CREATEC i CPP Poland z dofinansowaniem w konkursie „Szybka Ścieżka”

Miło nam poinformować, że projekt pt. „Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D” planowany do realizacji przez konsorcjum w składzie: Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. (Lider) oraz Createc Sp. z o.o. uzyskał aprobatę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nasz wniosek złożony w październiku 2018 r. w ramach konkursu 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów został pozytywnie oceniony przez Panel Ekspertów uzyskując 22 punkty i zajmując 5 miejsce na liście rankingowej. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 8 z 18 ocenianych w tej rundzie projektów. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej NCBR.

Projekt obejmie swoim zakresem opracowanie nowej technologii odlewania precyzyjnego typoszeregu komponentów turbiny niskiego ciśnienia stanowiących integralną część nowej generacji silników lotniczych z rodziny PW1000 montowanych m.in. w samolotach Airbus A320neo. Jego celem jest udoskonalenie dotychczas stosowanych jednostkowych procesów wytwarzania złożonych geometrycznie i spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne odlewów łopatek, poprzez realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych w zakresie:
– projektowania procesu z wykorzystaniem symulacji numerycznych,
– wytwarzania i kontroli jakości woskowych modeli odlewniczych oraz zestawów modelowych,
– wytwarzania wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych,
– topienia i próżniowego odlewania z wykorzystaniem drukowanych filtrów ceramicznych,
– kontroli jakości odlewów z wykorzystaniem wysokoczułej bezfilmowej techniki RTG,
– naprawy odlewów z wykorzystaniem technik łukowych.

Zadania CREATEC koncentrują się na opracowaniu technologii drukowania 3D filtrów ceramicznych, będących jednym z kluczowych komponentów wykorzystywanych w procesie odlewnia precyzyjnego. Od filtrów ceramicznych zależy efektywność i powtarzalność procesu zalewania, a przede wszystkim jakość wytwarzanych części. Filtry odpowiadają bowiem za eliminację wtrąceń i obcych cząstek, bardzo niepożądanych z punktu widzenia realizacji procesu.

Całkowity budżet projektu wynosi 13 218 899,42 PLN, przy 7 619 961,82 PLN dofinansowania.

190 milionów złotych na innowacje w przemyśle stalowym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia kolejny z konkursów. Tym razem jest to już trzeci nabór do w ramach programu INNOSTAL. W poprzednich dwóch edycjach dofinansowanie na kwotę ponad 220 mln PLN uzyskało 36 projektów.

Nabór do tegorocznego konkursu w ramach, którego do rozdysponowania pozostaje 190 mln PLN rozpoczyna się 15 maja i potrwa do 18 sierpnia. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN, a poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 80%. O dofinansowanie mogą ubiegać się małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych chcące realizować badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny wskazany w Agendzie Badawczej Programu sektorowego INNOSTAL.

Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj.

Zapraszamy do współpracy firmy/konsorcja chcące aplikować do przedmiotowego konkursu.

CREATEC częścią społeczności Centrum Druku 3D

Miło nam poinformować, że w dniu 4 marca 2019 r. CREATEC Sp. z o.o. stał się członkiem społeczności Centrum Druku 3D. W bazie firm utworzono dedykowany profil firmy, który znajduje się tutaj. Obecność w tak zacnym gronie wiąże się bezpośrednio ze świadczonymi przez nas usługami oraz projektami badawczo-rozwojowymi, ulokowanymi w obszarze technologii addytywnych, które realizujemy.

Startuje program „Szybka Ścieżka” – edycja 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 28 lutego 2019 r. ogłosiło tegoroczną edycję swojego flagowego programu. Budżet czterech konkursów tzw. „Szybkiej Ścieżki” wynosi 2,25 miliarda złotych. Podobnie, jak w latach ubiegłych o dofinansowane w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Program ma charakter horyzontalny, co oznacza, że nie ma on z góry zdefiniowanej tematyki, a finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Po raz pierwszy do udziału w „Szybkiej Ścieżce” zaproszono nie tylko przedsiębiorców, ale też konsorcja naukowo-przemysłowe.

Terminy naborów i budżety konkursów:

  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-29 listopada
  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I konkursu: 1.050 mld zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-1 lipca
  • „Szybka Ścieżka” dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-1 lipca
  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1.100 mld zł, nabór wniosków: 16 września-16 grudnia

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych NCBR. Dokumentacja konkursowa jest dostępna tutaj.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach przedmiotowych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Konferencja naukowo-techniczna „CPP – Partnerzy” (14-15 luty 2019 r.)

W dniach 14 i 15 lutego 2019 r. w kompleksie Dwór Kombornia Hotel&SPA**** odbyła się kolejna odsłona cyklicznej konferencji naukowo-technicznej „CPP – Partnerzy”. W trakcie obrad omówiony został stan prac w ramach projektów B+R, które są aktualnie realizowane w Consolidated Precision Products Poland sp. z o.o. Oprócz licznie reprezentowanego zespołu CPP w konferencji udział wzięli kluczowi partnerzy rzeszowskiej odlewni tj. przedstawiciele Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki CEREL z Boguchwały oraz CREATEC sp. z o.o.