CREATEC rozpoczyna współpracę z ROSOMAK S.A. w programie akceleracyjnym INDUSTRYLAB II

W dniu 31 maja 2019 r. pomiędzy Createc Sp. z o.o., DGA S.A. oraz Rosomak S.A. podpisana została umowa określająca warunki udziału Createc w programie INDUSTRYLAB II.

INDUSTRY LAB II jest Akceleratorem Innowacji Przemysłowych współfinansowanym w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Formuła programu zakłada współpracę pomiędzy Startupem (CREATEC Sp. z o.o.), Akceleratorem (DGA S.A.) i Odbiorcą Technologii (Rosomak S.A.). Jej celem jest rozwój rozwiązania oferowanego przez Startup i wdrożenie w działalności Odbiorcy Technologii przy czynnym udziale Akceleratora, który zapewnia wsparcie mentorskie i doradcze w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Createc oprócz wsparcia finansowego w kwocie 200 000 PLN może liczyć na dostęp do zasobów technicznych i parku maszynowego Rosomak S.A.

W ramach współpracy planowane jest opracowanie nowego ultralekkiego materiału o unikalnych właściwościach fizyko-chemicznych i mechanicznych dedykowanego zastosowaniu w pojazdach.

Udział w Akceleratorze to gwarancja rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby podmiotów kluczowych dla polskiej gospodarki.

Więcej informacji o programie INDUSTRYLAB II jest dostępne na stronie internetowej: http://www.industrylab.pl/#. Nabór do kolejnych rund akceleracji rozpocznie się we wrześniu 2019 r. i potrwa 30 dni.

Strona internetowa ceramicfilters.pl oficjalnie uruchomiona

W związku z chęcią przekazywania Państwu jeszcze większej ilości informacji o naszych sztandarowych przedsięwzięciach uruchomiona została strona internetowa projektu pt. „Opracowanie i uruchomienie technologii odlewania precyzyjnego komponentów turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego PW1000 z wykorzystaniem filtrów ceramicznych nowej generacji, wytwarzanych metodami drukowania 3D”, który realizujemy wspólnie z Consolidated Precision Products Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  i konkursu 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw. Całkowita wartość projektu to 13 218 899,42 PLN. Po więcej informacji zapraszamy na dedykowaną stronę internetową: http://ceramicfilters.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowe konkursy, dedykowane technologiom tworzyw sztucznych oraz sektorowi kosmicznemu

W ramach flagowego programu NCBR „Szybka Ścieżka” w 2019 roku przeprowadzonych zostanie 6 konkursów. Poza ogłoszonymi do tej pory naborami, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie również w dwóch konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (z budżetem 300 mln PLN), a drugi technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln PLN). Nabór wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 15 listopada br.

O dofinansowanie w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się firmy chcące zrealizować projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu. W 2018 roku w 5 konkursach „Szybkiej ścieżki” złożonych zostało 1238 wniosków spośród których podpisane zostały 303 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę wynoszącą 1,8 mld PLN. W 2019 roku NCBR przeznaczy na realizację wszystkich sześciu konkursów „Szybkiej Ścieżki” o 480 mln zł więcej niż początkowo zakładano. Całkowity budżet konkursów wyniesie 2,73 mld PLN.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące poszczególnych konkursów:

  1. Technologie tworzyw sztucznychdokumentacja konkursowazakres tematyczny.
  2. Technologie kosmicznedokumentacja konkursowazakres tematyczny.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zainteresowane udziałem w w/w konkursach. Pomożemy stworzyć wnioski, które na pewno uzyskają bardzo wysoką ocenę Panelu Ekspertów, pozwalającą na uzyskanie dofinansowania.

Sherwood Party 2019

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2019 r. na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się Zlot Motocyklowy Sherwood Party 2019. Wydarzenie jest organizowane cyklicznie przez Jedlickie Stowarzyszenie Motocyklowe Sherwood Riders.

CREATEC jest jednym z partnerów wydarzenia. Będziemy mieć przyjemność obsługiwać jedną ze zlotowych konkurencji – tj. konkurs na najgłośniejszy motocykl. Rywalizacja tego typu jest nieodłączną częścią każdego ze zlotów organizowanych przez Sherwood Riders. Do rejestracji natężenia dźwięku zostanie wykorzystany najnowocześniejszy system pomiarowy firmy Svantek, światowego lidera w obszarze profesjonalnych mierników natężenia dźwięku i drgań.

W imieniu Sherwood Riders serdecznie zapraszamy, do wzięcia udziału w zlocie, nie tylko wielbicieli jazdy na dwóch kółkach, ale również każdego kto chce w miłej atmosferze spędzić ostatni weekend wakacji. Atrakcji na pewno nie zabraknie!

Szczegółowy plan imprezy zaprezentowano na grafice poniżej:

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie w portalu Facebook.