CREATEC rozpoczyna współpracę z ROSOMAK S.A. w programie akceleracyjnym INDUSTRYLAB II

W dniu 31 maja 2019 r. pomiędzy Createc Sp. z o.o., DGA S.A. oraz Rosomak S.A. podpisana została umowa określająca warunki udziału Createc w programie INDUSTRYLAB II.

INDUSTRY LAB II jest Akceleratorem Innowacji Przemysłowych współfinansowanym w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Formuła programu zakłada współpracę pomiędzy Startupem (CREATEC Sp. z o.o.), Akceleratorem (DGA S.A.) i Odbiorcą Technologii (Rosomak S.A.). Jej celem jest rozwój rozwiązania oferowanego przez Startup i wdrożenie w działalności Odbiorcy Technologii przy czynnym udziale Akceleratora, który zapewnia wsparcie mentorskie i doradcze w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Createc oprócz wsparcia finansowego w kwocie 200 000 PLN może liczyć na dostęp do zasobów technicznych i parku maszynowego Rosomak S.A.

W ramach współpracy planowane jest opracowanie nowego ultralekkiego materiału o unikalnych właściwościach fizyko-chemicznych i mechanicznych dedykowanego zastosowaniu w pojazdach.

Udział w Akceleratorze to gwarancja rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby podmiotów kluczowych dla polskiej gospodarki.

Więcej informacji o programie INDUSTRYLAB II jest dostępne na stronie internetowej: http://www.industrylab.pl/#. Nabór do kolejnych rund akceleracji rozpocznie się we wrześniu 2019 r. i potrwa 30 dni.