Szybka ścieżka „Innowacje cyfrowe” – rozpoczęcie naboru wniosków

Dzisiaj tj. 19 października 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka „Innowacje cyfrowe”. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, od dziś do 4 listopada, godz. 16:00.

Raz jeszcze zachęcamy do kontaktu przedstawicieli firm mających pomysł na realizację innowacji cyfrowych! Nasi konsultanci przygotują dla Państwa wniosek posiadający wysokie szanse na sukces w postaci uzyskania dofinansowania.

Ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka „Innowacje cyfrowe”

W dniu 12 października 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło ostatni w tym roku konkurs „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021 (POIR). Konkurs  jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej. Alokacja zaplanowana przez NCBR to 645 mln PLN. Projekty mogą być realizowane w regionach słabiej i lepiej rozwiniętych, a więc także na obszarze województwa mazowieckiego.

Aplikując, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Komplet informacji można znaleźć stronie internetowej NCBR. Wszystkich pragnących pozyskać środki w ramach przedmiotowego konkursu zapraszamy do kontaktu – pomożemy Państwu przygotować perfekcyjną dokumentację projektową. Zapraszamy do współpracy!