Economic Accelerator – Małopolska Startup Rocket – MWC Barcelona 2021

 Economic Acceleratora – Małopolska Startup Rocket – MWC Barcelona 2021

Celem projektu Economic Accelerator – Małopolska Startup Rocket jest promocja i wsparcie przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji swojej działalności. Createc ma przyjemność uczestniczyć w tym projekcie.

W ramach projektu Createc bierze udział w zagranicznych targach innowacyjności MWC Barcelona odbywających się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2021 r

MWV Barcelona jest stolicą branży technologicznej, która przyciąga jednych z najbardziej wpływowych decydentów na świecie. To tam, aktualnie 2400 wiodących firm i pionierów innowacyjności dzieli się najnowszymi tematami dotyczącymi przyszłości i trendów nowych w obszarze nowych technologii. To najlepsze miejsce do nawiązywania kontaktów z wpływowymi osobami z branży technologicznej.

Na MWC Barcelona odbywa się również 4YFN.  4 Years From Now to platforma biznesowa dla startupów, która umożliwia startupom, inwestorom i dużym korporacjom łączenie i uruchamianie nowych przedsięwzięć biznesowych.

Nasz kolega, Maciej Kwiatkowski reprezentuje naszą firmę na targach.

Liczymy na nawiązanie kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami.

Współpraca Createc – Instytut Nauk Technicznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

8 czerwca 2021 r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy CREATEC Sp. z o.o., a Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. CREATEC reprezentowali Maciej Nowosielski – Prezes Zarządu oraz Michał Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu. Po stronie Uniwersytetu Pedagogicznego sygnatariuszem był Dyrektor Instytutu Techniki dr hab. inż. Henryk Noga, prof. UP.

Instytut Nauk Technicznych realizuje studia na dwóch kierunkach: edukacja techniczno-informatyczna (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia) oraz inżynieria bezpieczeństwa (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia).

Strukturę organizacyjną Jednostki tworzy siedem katedr, w których prowadzone są badania naukowe w ramach m.in. inżynierii materiałowej, informatyki, mechatroniki czy odnawialnych źródeł energii.

Pomimo technicznego profilu działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu swoją reprezentację mają również nauki humanistyczne z obszaru pedagogiki, m.in. dydaktyka przedmiotów technicznych i zawodowych czy neurodydaktyka.

Zakres prowadzonych badań oraz szeroka baza dydaktyczna w postaci laboratoriów i pracowni (m.in. mechatronicznej, fotowoltaicznej, elektroniki, elektrotechniki, mikroskopii świetlnej czy druku 3D) pozwala na realizację studiów ogólnotechnicznych (inżynierskich i magisterskich) z wyodrębnionymi wieloma specjalnościami.

Nadrzędnym celem przedmiotowej umowy jest zacieśnienie wzajemnych kontaktów i rozwój współpracy w obszarze dydaktyki oraz działalności badawczo-rozwojowej.

„Niezwykle cieszy nas możliwość współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym. Liczymy na wymianę doświadczeń i udział we wspólnych projektach naukowo-badawczych” – mówi Maciej Nowosielski.

„Będziemy współpracować na wielu różnych polach. Wierzymy, że przyniesie to wymierne efekty dla naszego Partnera, choć przede wszystkim chcemy, aby na kooperacji skorzystali nasi studenci” – dodaje Henryk Noga.

Wśród obszarów współpracy należy wymienić organizację praktyk, staży, seminariów i warsztatów, uruchomienie możliwości realizacji prac licencjackich czy magisterskich przez studentów Instytutu Nauk Technicznych, bądź innych jednostek organizacyjnych uczelni, wspólne tworzenie nowych kierunków studiów i programów nauczania kreowanych przez realne potrzeby przemysłu oraz realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych będących odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez CREATEC i jego klientów, także w ramach projektów dofinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mamy nadzieję, że wspólne działania zaowocują wdrożeniem wielu innowacyjnych rozwiązań i pomysłów, nie tylko w ramach działalności CREATEC, ale także w kontekście działań prowadzonych przez firmy z otoczenia biznesowego obu Partnerów.