Konkurs 6/1.1.1/2020 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR – zamknięcie naboru wniosków

Informujemy,  że w pierwszej rundzie konkursu 6/1.1.1/2020 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” wpłynęło 190 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 675 871 155,51 PLN. Wartość kosztów kwalifikowanych  wynosi 3 353 556 116,92 PLN.

Już teraz zachęcamy wszystkich, którzy nie zdążyli przygotować swoich własnych wniosków do kontaktu: office@createc.com.pl, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć prace nad aplikacjami do kolejnej rudny konkursu.