Konkurs 5/1.1.1/2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR – zamknięcie naboru wniosków

Informujemy, że 30 listopada 2018 r. o godz. 16:00 upłynął termin składania wniosków w konkursie 5/1.1.1/2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR. W ostatniej, trzeciej turze naboru, w konkursie dedykowanym dużym przedsiębiorcom wpłynęła rekordowa liczba 92 wniosków o dofinansowanie projektów kwotą w wysokości 1 430 411 619,14 PLN. Całkowity budżet wspomnianych przedsięwzięć to ponad 3 miliardy złotych.

W sumie o dofinansowanie w ramach trzech jesiennych naborów ubiega się 123 dużych przedsiębiorstw lub konsorcjów, które zawnioskowały o  1 959 540 357,70 PLN, przy  wartości kosztów kwalifikowanych  4 132 630 814,17 PLN.

Już teraz zachęcamy wszystkich, którzy w tym roku nie zdążyli przygotować swoich własnych wniosków do kontaktu: office@createc.com.pl, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć prace nad aplikacjami przeznaczonymi na wiosenne nabory. Pojawił się już harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 r.

Harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 rok

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 r. Podobnie jak w poprzednich latach konkursy stanowią szeroką ofertę wsparcia dla badań i innowacji, szczególnie skierowanych do przedsiębiorców i konsorcjów z ich udziałem. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje uruchomić w przyszłym roku 10 konkursów dofinansowanych z POIR. Całkowity budżet przedmiotowych konkursów wyniesie ponad 3 miliardy złotych.

Będą one dedykowane przede wszystkim firmom realizującym badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do opracowania nowego produktu lub procesu technologicznego, również w wąskim, specjalistycznym ujęciu (np. program sektorowy INNOSTAL) oraz inwestycjom w rozbudowę infrastruktury badawczej lub jako wsparcie dla wdrożenia wyników badań naukowych.

Już teraz zachęcamy wszystkich, którzy w tym roku nie zdążyli przygotować swoich własnych wniosków do kontaktu: office@createc.com.pl, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć prace nad aplikacjami przeznaczonymi na wiosenne nabory.

Oficjalne wyniki konkursu SMEI I

Na stronie Komisji Europejskiej pojawiły się oficjalne wyniki ostatniego naboru w konkursie SMEI I, w którym pozyskaliśmy dofinansowanie na przygotowanie studium wykonalności dla projektu, rozwijanego w ramach działalności CREATEC.

Do elitarnego grona oprócz nas, zalicza się jeszcze trzy polskie firmy, a w sumie 246 małych i średnich przedsiębiorstw z państw członkowskich UE, Ukrainy, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Izraela. Najwięcej wniosków otrzymały firmy z Hiszpanii (33), Włoch (28) i Szwajcarii (23).

Lista beneficjentów znajduje się tutaj.

Już nie możemy doczekać się rozpoczęcia realizacji projektu!

 

źródło: https://ec.europa.eu/easme/en/news/top-class-innovative-projects-get-113-million-eic-sme-instrument?pk_campaign=smei_newsletter-2018-09

CREATEC sp. z o.o. z prestiżowym grantem w programie Horyzont 2020

Miło nam poinformować, że wniosek „Turning non-recyclable aluminum waste into metal foams with multiple applications”, który złożyliśmy we wrześniowym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 dla MŚP został oceniony pozytywnie, zdobywając 14.40 na 15 możliwych punktów! Tematyka projektu obejmująca zaawansowane technologie recyklingu w połączeniu z wytwarzaniem ultralekkich pian aluminiowych, to kolejny z obszarów zainteresowań inżynierów CREATEC.
Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie. Jego budżet w latach 2014-2020 to 80 miliardów euro. W ramach organizowanych cyklicznie naborów firmy mają możliwość ubiegania się o wsparcie indywidualne w ramach tzw. Instrumentu MŚP (z ang. SME-Instrument).
W pierwszej fazie konkursu, w której to CREATEC uzyskał dofinansowanie, przedsiębiorstwa ubiegają się o dofinansowanie wykonania studiów i analiz, mających na celu ocenę wykonalności koncepcji technologicznej projektu, ocenę potencjału technicznego i komercyjnego projektu oraz ocenę ryzyka. Projekt powinien zakończyć się opracowaniem studium wykonalności uwzględniającego aspekty techniczne i komercyjne projektu. Jest on swoistym przygotowaniem do konkursu fazy II, których celem jest opracowanie i demonstracja innowacyjnych produktów i technologii (z ang. innovation development & demonstration) o dużym potencjale rynkowym.
W sumie, w ramach zakończonego 5 września naboru zostało złożonych 2111 wniosków. Oprócz CREATEC dofinansowanie otrzymały jeszcze tylko 3 polskie firmy. Sumarycznie, w bieżącej perspektywie, od 2014 roku złożonych zostało ponad 37 tysięcy aplikacji, a dofinansowanie uzyskało jedynie niecałe trzy tysiące projektów, co stanowi 8.5%. Do tej pory wsparcie uzyskało nieco ponad 60 polskich przedsiębiorców.
Szczególne podziękowania kierujemy do zespołu Zafiro Solutions, który odpowiadał za przygotowanie wniosku.

Polsko-Niemieckie Rozmowy Przedsiębiorców na Podkarpaciu

W dniu 8 października 2018 w Jasionce k. Rzeszowa, w G2A Arena braliśmy udział w spotkaniu z cyklu „Polsko-Niemieckie Rozmowy Przedsiębiorców”.
Gośćmi Kongresu byli przedsiębiorcy z Podkarpacia, firmy członkowskie Izby z całej Polski, partnerzy z Niemiec oraz włodarze z regionu Podkarpacia.

W programie m.in. seminarium dla firm polskich planujących ekspansję biznesową do Niemiec, dyskusja na temat rynku pracy, debata z udziałem polskich i niemieckich inwestorów oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionu.

W ramach wydarzenia odbył się również Speed Business Mixer, pozwalający na nawiązanie cennych kontaktów biznesowych.

Podkarpacie to przestrzeń otwarta dla inwestorów. Słynie ze swoich inteligentnych specjalizacji – lotnictwa, kosmonautyki, motoryzacji, informatyki i telekomunikacji, które w ostatnich latach znacznie przyczyniły się do dynamicznego rozwoju regionu.

To tu powstają przełomowe technologie, które w połączeniu z dobrą infrastrukturą i wykwalifikowaną kadrą, a także dobrym zarządzaniem regionem, czynią Podkarpacie miejscem niezwykle atrakcyjnym i przyjaznym inwestorom. Podkarpacie to też ogromne tradycje w obszarze przedsiębiorczości.

Podkarpacie to region o ogromnym potencjale dla współpracy polsko-niemieckiej.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa chce aktywnie włączyć się w intensyfikację polsko-niemieckiej wymiany doświadczeń i kontaktów biznesowych. W ramach cyklicznych spotkań Izba dzieli się z Państwem wiedzą i doświadczeniem z zakresu kształcenia zawodowego, doradztwa rynkowego i prawnego.

I Konferencja Produkcja Lean

Lean Action Plan dziękujemy za zaproszenie na I Konferencję Produkcja Lean! Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo interesujących prelekcji oraz nawiązać nowe, ciekawe relacje z uczestnikami. Liczymy na dalszą, owocną współpracę!

Statuetki dla prelegentów przygotowywała firma Modern Forms – będąca Partnerem Wydarzenia.

CREATEC na Seminarium Związku Kuźni Polskich

W dniu 19 września 2018 roku mieliśmy przyjemność wziąć udział w Seminarium Związku Kuźni Polskich organizowanego we współpracy z Polskim Klastrem Technologii Kuźniczych „HEFAJSTOS”.
Głównym celem Konferencji było zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania dofinansowania prac badawczych w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele w/w instytucji.

Z programem seminarium można zapoznać się tutaj.

Best Engineering Meeting

BEST Engineering Meeting” to jeden z wielu projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST (Board of European Students of Technology). W tym roku spotkanie organizowane jest w nowej formule, której celem jest stworzenie studentom możliwości rozwoju w sektorze rozwijających się technologii oraz pokazanie, jak wygląda i z jakimi trudności wiąże się prowadzenie własnej działalności.

W bieżącej edycji, uczestnicy będą również mogli zapoznać się z naszą działalnością.

Certyfikat uczestnictwa oraz harmonogram wydarzenia przedstawiamy poniżej.

Więcej informacji: http://bem.org.pl/start-upy/