TOMOGRAFIA 3D

tomografia

TOMOGRAFIA 3D

Tomografia 3D  jest rodzajem spektroskopii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów warstwowych badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu, wykonanych z różnych kierunków, do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) a następnie przestrzennych (3D).

Tworzenie obrazu tomograficznego polega na pomiarze pochłaniania promieniowania przechodzącego przez obiekt i padającego na detektor. Objętość obiektu podzielona jest na małe komórki, zwane voxelami, w których liniowy współczynnik pochłaniania promieniowania jest taki sam. Zrekonstruowany obraz przekrojowy jest ilościową mapą liniowego współczynnika pochłaniania promieniowania w voxelach, wchodzących w skład skanowanej warstwy.

Rozkład współczynników pochłaniania promieniowania jest obliczany przez komputer. Metody tomografii komputerowej znalazły zastosowanie między innymi w:
– realizacji zadań metrologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru kształtu i wymiarów (porównanie obiektu mierzonego z modelem CAD),
– defektoskopii (poszukiwanie pęknięć, nieciągłości, wtrąceń, porowatości),
– inżynierii odwrotnej,
– dedykowanych analizach (określanie dystrybucji fazy zbrojącej w kompozytach, pomiar rozkładu grubości ścianki obiektów szklanych np. żarówek, weryfikacja poprawności realizacji procesu nakładania powłok ochronnych i inne).

Oferujemy wykonanie pomiarów z wykorzystaniem metod przemysłowej tomografii komputerowej oraz kompleksową analizę wyników. Nasze możliwości są niezwykle szerokie, współpracujemy z ośrodkami posiadającymi nano- i mikrotomografy oraz tomografy przemysłowe, umożliwiające realizację pomiarów wyrobów wielkogabarytowych. Analizy są wykonywane przy użyciu oprogramowania VGStudio MAX lub Avizo 3D Software. W oparciu o oprogramowanie typu „Open Source”, które jest stale rozwijane przez użytkowników CT na całym Świecie, jesteśmy w stanie zrealizować dedykowane analizy na życzenie Klienta a także opracować specjalne moduły służące do automatyzacji procedur pomiarowych oraz analizy danych, dla konkretnych, zdefiniowanych wcześniej problemów.
Do zadań CREATEC sp. z o.o. należy również doradztwo w zakresie doboru nano-, mikrotomografów oraz tomografów przemysłowych do konkretnych zastosowań oraz wsparcie realizacji procesu zakupowego.

Aktualnie, przemysłowa tomografia 3D zyskuje coraz bardziej na popularności. Pozwala na realizację nieniszczących badań strukturalnych, w zasadzie dla dowolnego materiału słabo pochłaniającego promieniowanie X.

Poniżej zaprezentowano przykładowe realizacje wybranych wyrobów (żarówka szklana, łopatka turbiny silnika odrzutowego):

4 3 2 1